Glas för tryggare tillvaro

Tre elever sitter på golvet i en korridor och lutar sig mot glasfasaden som vetter ut mot skolgården. De tittar på något som flickan i mitten håller i.

Det finns glas som skyddar mot nästan allt - som brand, slag, stötar och beskjutning. Det innebär att det går att använda glas till de flesta installationer, utan att man riskerar liv och egendom. Borta är den tid då glaset var skört och lätt att krossa. Med avancerad teknisk utveckling kan glas härdas, lamineras och beläggas för att uppnå kvaliteter för högsta säkerhet och skydd. Något som ger arkitekter, fastighetsägare, företag och boende stora möjligheter att skapa såväl vackra och funktionella hus som hälsosamma och trygga miljöer.

Det visar sig i flera undersökningar att ökad transparens i skolor, sjukhus, företag och bostadsområden skapar ökad trygghet och större social trivsel. I våra fordon har glaset idag en bärande funktion som skyddar oss vid kollision. Det finns glas för säkerhets skull helt enkelt.

Glas för tryggare tillvaro stöder FN:s 3:e, 11:e och 16:e globala mål:

Image
Loggor för FN:s 3,11 och 16 mål

Delmål 3.6 - Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

Delmål 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv

Delmål 16.6 - Bygg effektiva tillförlitliga och transparenta institutioner
Här ger vi exempel på hur glas på olika sätt bidrar till en tryggare tillvaro:

Tryggare skola med glas för öppenhet och insyn

Skolan är inte alltid den trygga miljö som de flesta av oss tar för given. Tvärtom är det just i skolan som en stor del av de våldsbrott som drabbar unga begås. Att öppna upp mörka och avskilda platser med glas är självfallet inte hela svaret på hur man skapare en tryggare skolmiljö, men undersökningar visar att det kan vara en viktig del av lösningen. En undersökning av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att ökad transparens i skolan genom glasväggar till lärarrum, rektorsexpedition och korridorer skapar trygghet då man både kan se ut och känna sig sedd.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Glas för skydd och säkerhet 

Säkerhetsglas - tryggt och säkert med rätt glas på rätt plats  
Glas placeras inte sällan på ställen där personer kan komma i kontakt med dem eller att glaset sitter monterat i tak där det ska hålla tätt och förhindra saker från att ramla ner. Glaset ska också vid till exempel montage i ett räcke eller i en hisskorg, förhindra att människor eller föremål faller genom räcket. Det finns därför regelverk om hur glas ska användas i olika situationer. Vid minsta risk för personskada vid glasbräckage eller vid kontakt med glasytan, ska glaset utföras härdat* eller laminerat**.

*Termiskt härdat säkerhetsglas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål belastningar väsentligt bättre än vanligt glas.

**I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador. Laminerat glas får sina skyddande egenskaper genom en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med plastiska folier. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper. Invändiga glaset i ett isolerat glastak är alltid laminerat för att skydda personer under taket från nedfallande föremål.

Skyddsglas - skyddar person och egendom   
Området skyddsglas är ett starkt ökande segment inom glasbranschen där användandet av glasprodukter med skyddande förmåga blir allt mer vanligt förekommande i alla typer av projekt. Det kan till exempel gälla skydd mot inbrott, skydd mot vandalisering och skydd mot beskjutning.

Vill du veta mer?

Läs mer på gbf.se:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Brandskyddsglas släpper in ljuset utan att tumma på säkerheten

För några decennier sedan var brandskydd liktydigt med täta, ej genomsiktliga konstruktioner i stål och betong. Idag har förädlade glasprodukter dramatiskt förändrat förutsättningarna.

Överglasade gårdar och glaspartier i entréer, trapphus och korridorer har blivit ett allt vanligare inslag i vår miljö. Man kan nu skapa byggnader som ger generöst med rymd, ljus och visuell kontakt i kombination med ett effektivt brandskydd.

Tack vare brandskyddsglas kan vi öppna upp tidigare stängda och mörka ytor med glas för maximalt utnyttjande av naturligt ljus i alla utrymmen av en byggnad. En stor fördel med glasade innerväggar och entréer ur brandsynpunkt är också möjligheten för brandpersonal att se eventuell rökutveckling och brand utifrån. 

Vill du veta mer?

Läs mer på gbf.se:

Vindrutan - en bärande del av bilens konstruktion

I dagens moderna bilar får glaset större utrymme och fler funktioner. Vindrutan, som är en laminerad glasruta, limmas fast och ingår som en bärande del i karossen. Glaset och infästningen är mycket starka och ska bland annat hålla emot krockkuddarna vid en kollision. Glaset fyller givetvis också en viktig funktion för förarens siktförhållanden.

Att en sprucken och skadad ruta ska bytas direkt vet de flesta, men få vet att även en sliten ruta utgör en stor trafikfara. Statens Väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) har i en studie visat att en sliten vindruta försämrar förarens sikt avsevärt, vilket ger en förlängd reaktionssträcka. Körbeteendet blir ryckigt och innebär en trafikfara. Forskningsresultat visar att slitna vindrutor orsakar trafikolyckor och ökar riskerna i trafiken. 

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Läs mer på gbf.se: