Yrkes- och gesällprov

När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov/gesällprov. Glasbranschföreningen arrangerar prov inom yrkena Glasmästeri och Konstinramning.

Efter godkänt yrkesprov/gesällprov har du möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande och ger dig underlag att senare ansöka om att gå mästarutbildning och erhålla mästarbrev. Gesäll- och mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke utomlands.

Yrkesbevis

Du som blir godkänd på yrkesprovet inom glasmästeri får i och med det ett yrkesbevis. Du som har tappat bort ditt yrkesbevis kan beställa ett nytt genom att fylla i blanketten "Nytt yrkesbevis i Glasbranschen"

Läs mer om de olika proven: