Image
Logotype - Certifierad Konstinramare

Etiska regler – Certifierad Konstinramare

Certifierade Konstinramare ska genom att delta på av Inramningsgruppen anordnande kurser, temadagar och branschträffar hålla sig underrättad om Inramningsgruppens verksamhet och normer, för att därmed kunna utveckla, marknadsföra och upprätthålla Certifierade Konstinramares goda rykte och namn gentemot kund.

Följande etiska regler gäller:

  • Certifierade Konstinramare ska använda för branschen godkända material.
  • Certifierade Konstinramare ska ställa lika höga krav på såväl inramningens synliga som dolda komponenter.
  • Certifierade Konstinramare ska utföra inramningsarbeten på sådant sätt att de alltid går att demontera utan att konstverket blir påverkat eller skadat.
  • Certifierade Konstinramare ska förvara inramningsmaterial på lämpligaste sätt i välskött lokal.
  • Certifierade Konstinramares fackkunskaper ska i dialogen med kunden säkra ett riktigt val av material och ett hantverksmässigt utförande.
  • Certifierade Konstinramare får inte utsätta inlämnat inramningsuppdrag för någon form av bearbetning utan kundens samtycke.
  • Certifierade konstinramare ska göra inramningar för att bevara konstverk och för att uppnå ett dekorativt resultat.
  • Certifierade konstinramare ska ha tecknat ansvars‐ och allriskförsäkring till ett betryggande värde.
  • Certifierade konstinramare ska i övrigt följa de av Glasbranschföreningen upprättade reglerna för etik.

Vill du veta mer?