Image
Två glasmästare bär ett grönt glas

Utbildning inom arbetsmiljö

Inom området arbetsmiljö erbjuder vi i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) ett antal utbildningar inom arbetsmiljö som exempelvis grundkursen BAM, Startkurs Arbetsmiljö och utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas U/P). Vi arrangerar också en allmän asbestutbildning i egen regi som är specialanpassad för glasbranschen och tillhandahåller en digital härdplastutbildning i samarbete med Altea. 

Grundutbildning

Samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC) 

Glasbranschföreningen har ett samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC) som innebär att medlemsföretag hos oss kan ta del av hela deras utbildningsutbud till rabatterat medlemspris. Medlemspriset får du per automatik när du skapar ett konto hos BUC.  

OBS! Byggarbetsplatser inför krav på arbetsmiljöutbildning från 1 juli 2021

Från och med 1 juli 2021 blir byggbranschens webbaserade säkerhetsutbildning ett krav för alla som är verksamma på arbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Det handlar om en kostnadsfri introduktionsutbildning inom arbetsmiljö och utbildningen genomförs på webbplatsen safeconstructiontraining.se. Efter godkänt resultat registreras behörigheten på ID06-kortet och resultatet är sedan giltigt i fem år.

Stöd för arbetsmiljöutbildning 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har gemensamt beslutat sig för att delfinansiera arbetsmiljöutbildningar som genomförs efter 1 januari 2021. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser som både arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen och chefer deltar på tillsammans.

Stödet ska gynna samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov och det omfattar tjänstemän och arbetare inom privat sektor. Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet. Sammanlagt stöd som kan lämnas är högst 250 000 kronor per år och högst 10 000 kronor per deltagare.

Läs mer på Afa Försäkrings webbplats