Bärande glas

Glas är idag ett självbärande byggmaterial, som man i princip kan bygga vad som helst och hur som helst med. Ett första steg att dematerialisera den bärande konstruktionen är att ersätta de linjära infästningssystemen med punktformiga som kan utföras med eller utan glasgenomföring. 

En person står på en balkong helt i glas högt upp på en skyskrapa

För att ytterligare dematerialisera den bärande konstruktionen kan glaset i sig användas som en tryckbelastad konstruktion. En ytterligare möjlighet att använda glas i bärande funktion är att anbringa glasfenor som vindavstyrning. Den ultimata användningen av bärande glas är att använda glas som bärande konstruktion både i tak och väggar.

Relaterade sidor