Image
Blond kvinna i glasögon utomhus framför byggnader under uppbyggnad

Vad gör en byggnadsingenjör med inriktning glas och fasad?

Som byggnadsingenjör inom glas och fasad är du specialist på utformning och planering av byggnadens glas- och fasadsystem. Du ansvarar för att samordna och leda byggprocessen. Det är ditt jobb att välja lämpliga material, integrera energieffektiva och hållbara lösningar samt lösa eventuella problem som kan uppstå.

Dessutom analyserar och kvalitetsgranskar du som byggnadsingenjör byggteknik och ritningar för att säkerställa att projektet följer alla tekniska regleringskrav. Du tar även fram kalkyler för prissättning och utför efterkalkyler för analys. Samarbete med arkitekter, entreprenörer eller andra tillverkare är inte ovanligt, därför har du även koll på entreprenörskap och entreprenadjuridik.

Exempel på yrkestitlar

  • Arbetsledare glas- och metallkonstruktion
  • Byggnadsingenjör glas och fasad
  • Glas- och metallingenjör
  • Projektledare glas- och metallkonstruktion

Att utbilda sig till byggnadsingenjör - glas och fasad

Utbildningen är en heltidsutbildning på 1,5 år (300 YH-poäng). Merparten av utbildningen sker på distans, men den innebär även närträffar och 18 veckor LIA-praktik. Aktuella studieorter är Stockholm, Göteborg, Malmö och Vimmerby. 

Under utbildningen får du kunskap i arbetsledning, projektledning och entreprenörskap. Du lär dig om olika material och produktionsmetoder. Du kommer dessutom få kompetens i CAD och andra ritningssystem. Du lär dig även upphandlingsjuridik, entreprenadjuridik, lagar och regler.

Fler kunskaper:

  • Utarbeta inköps- och leveransplaner
  • Upprätta kostnads- och produktionskalkyl
  • Byggprocessen, logistik och försörjningskedjan
  • Material, malterialval, produktionsmetoder och metodval

Framtidsutsikter

Byggnadsingenjör inom glas och fasad är en nischad specialistroll med hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Med digitaliseringen som drivkraft har yrkesrollen en förhöjd kravställning för att kunna påvisa ett hållbart resursutnyttjande. Det är redan idag en svårrekryterad roll, dessutom förväntas allt fler erfarna arbetstagare går i pension under de kommande åren.

Bakgrund 

Hösten 2018 startade yrkeshögskoleutbildningen Glas- och metallingenjör vilken var framtagen av glasbranschen tillsammans med Lerums vuxenutbildning som också stod för genomförandet. Från och med hösten 2024 ges utbildningen av den nya utbildningssamordnaren KYH, en yrkeshögskola som erbjuder utbildningar inom samhällsbyggnad, teknik och IT. Utbildningen har reviderats och går nu under namnet Byggnadsingenjör - glas och fasad.

Grupp av människor utomhus framför gul byggnas
Lärare och studenter från från YH-utbildningen glas- och metallingenjör 2019. Foto: Sören Håkanlind.

Några röster om utbildningen och yrket

Ali Shire

"Glas är ett fantastiskt material, så jag ville verkligen vara kvar i branschen"

Ali Shire gick den andra utbildningsomgången till glas- och metallingenjör som startade hösten 2019. Han arbetade som glasmästare i sju år innan han påbörjade glas- och metallingenjörsutbildningen. Läs intervjun med Ali.

Alma Hedskog

"Ett bra alternativ till universitetsstudier och positivt att det ingår mycket praktik"

Alma Wedin Hedskog gick den andra utbildningsomgången till glas- och metallingenjör som startade hösten 2019 där hon gjorde sin praktik på Fasadsystem i Stenkullen. Hon kom till utbildningen direkt från gymnasiet, där hon gick teknisk linje med inriktning design och produktutveckling. Läs intervjun med Alma

Daniel Lidén

"Det är alltid spännande att gå till jobbet och se vilka utmaningar som väntar"

Daniel Lidén var en av studenterna som gick den första utbildningsomgången till glas- och metallingenjör med start hösten 2018. Läs intervjun med Daniel.