Om tidningen

Det finns bara en tidning i Sverige som helt fokuserar på glas i arkitektur och byggnation – Glas. Tidningen följer och speglar kontinuerligt utvecklingen i den kreativa och expansiva glasbranschen.

En bransch som präglas av seriösa företag med attraktiva produkter och tjänster. En bransch där teknikutvecklingen accelererar snabbt och där nya multifunktionella produkter uppfyller krav på såväl komfort och arkitektur som energi och säkerhet.

Glas utkommer med fyra nummer om året och läses förutom av glasbranschens entreprenörer och leverantörer även av arkitekter, fastighetsägare, byggherrar, projektörer och konsulter. Tidningen når idag ut till mellan 15 000 – 20 000 läsare. Tidningen vänder sig i första hand till arkitekter, fastighetsägare, förvaltare, byggföretag, glas- och fasadentreprenörer och glasmästerier.

Genom Glas håller du dig uppdaterad kring aktuella projekt, nya produkter och konstruktioner, profiler och leverantörer, främst i Sverige, men även internationellt. Som annonsör kan du vara säker på att nå målgruppen och att läsvärdet av annonserna i tidningen är mycket högt.

Utdrag ur senaste läsarundersökningen som bygger på intervjuer med 400 läsare:

  • Tidningen Glas får ett mycket gott helhetsbetyg av läsarna. Betyget är 4,4 av 6.
  • 2 av 3 läsare, 66 procent, i kategorin alla läsare, svarar att de har agerat till följd av en annons i tidningen Glas
  • 3 av 4 läsare, 75 procent, i kategorin prenumeranter/medlemmar, svarar att de har agerat till följd av en annons i tidningen Glas  
  • Mer än 20 procent av läsarna i kategorin egna adresser/övriga, svarar att de har agerat till följd av en annons i tidningen Glas  

Är du intresserad av att annonsera i Glas? 

Andrea Åhslund

Vänligen kontakta:

Andrea Åhslund
Mediesäljare, Mediakraft AB
Mobil: +46 735 080573
E-post: andrea.ahslund@mediakraft

 

 

Annons- och utgivningsplan / Rate card 2024

Bilagor