Image
Europeiska unionens flagga vajar i vinden framför europaparlamentet i Bryssel

Europeisk samverkan - Glass for Europe

Glas är ett högteknologiskt material som har en viktig roll för trygghet, säkerhet, komfort och prestanda i såväl byggnader som fordon. Genom bearbetning och förädling av glaset möjliggörs en stor variation av användningsområden där glas bidrar positivt till människors välmående och livsmiljö. Detta är budskapet som ligger till grund för det arbete som bedrivs inom den internationella organisationen Glass for Europe där Glasbranschföreningen genom The Association of Glass Nordic ingår sedan år 2022.

Glass for Europe är en organisation som organiserar och välkomnar alla producenter i värdekedjan för glastillverkning inom Europeiska unionen. Verksamheten syftar till att främja en dynamisk, inflytelserik och uppskattad glasindustri vilket sker genom opinionsbildning och riktade kommunikationsaktiviteter, som exempelvis:

  • att sprida glasindustrins vision till opinionsbildare, fackpress och beslutsfattare i Europa, dock i synnerhet i Bryssel där organisationen har sitt kontor.
  • att förklara och främja glasindustrins värderingar och bidrag till samhället, ekonomin och miljön.
  • att företräda medlemmarnas intressen i EU:s beslutsfattande processer samt att när det krävs även förmedla budskap till nationella beslutsfattare i samarbete med lokala samarbetspartner.
  • att bidra till utvecklingen av europeiska- och internationella produktstandarder anpassade till marknadens behov och rättsliga skyldigheter.

Läs mer om Glass for Europe på: glassforeurope.com

Relaterade sidor

Vill du veta mer?