Image
Texten "Glasbranschföreningens kvinnliga nätverk" omges av bilder på kvinnor som arbetar i glasbranschen

Glasbranschens kvinnliga nätverk

Är du kvinna verksam i glasbranschen?

Varmt välkommen att ansluta dig till vårt kvinnliga nätverk. Vi träffas fysiskt och digitalt ett par gånger om året för inspiration, gemenskap och utbyte av erfarenheter. 

Vilka vänder sig nätverket till?

Glasbranschens kvinnliga nätverk är öppet för alla kvinnor i branschen oavsett roll på företaget och oavsett verksamhetsområde. Här blir du en del av ett informellt nätverk som inspirerar med föreläsningar, gruppdiskussioner och nätverkande för att stärka dig i din yrkesroll och utveckla dig professionellt.

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

Många kvinnor uttrycker att det är roligt och utvecklande att arbeta i glasbranschen, men än så länge är kvinnor kraftigt underrepresenterande på företagen. Nätverket erbjuder kvinnor verksamma i branschen en naturlig mötesplats för att kunna knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och idéer samt hitta förebilder. Tillsammans ökar vi också möjligheterna att fler kvinnor ska söka sig till vår bransch och att få redan verksamma att stanna kvar. 

Nätverksträff 6 oktober 2022

Catharina Elmsäter-Svärd

Vi träffas kvällen innan Glasdagen (d.v.s. 6 oktober mellan kl. 17-20), på Courtyard by Marriott i Stockholm. Vi bjuder på mingel och en bit mat.

Till första mötet har vi bjudit in Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och tidigare infrastrukturminister, som delar med sig av sina erfarenheter av att vara kvinna på olika ledande positioner samt om hur och varför Byggföretagen har startat upp sina kvinnliga nätverk.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma och tala för Glasbranschföreningens kvinnliga nätverk den 6:e oktober. Vi på Byggföretagen förstår också vikten av att kunna samla kvinnors erfarenheter genom våra 17 nätverk över hela landet. För att kunna attrahera fler, oavsett om det gäller kvinnor eller personer med utomnordisk bakgrund, behöver vi se till att skapa en bransch som är attraktiv, sund och säker. De kvinnliga nätverken är en av lösningarna för att nå det målet.” 
– Catharina Elmsäter-Svärd

Anmälan

Deltagandet på första träffen är kostnadsfritt, men vid sen avbokning debiteras 300 kr, exklusive moms.

Gå till anmälningsformuläret

Vill du veta mer?

Karin Lindskog

Utbildning och rekrytering / Projektledare konstinramning
Telefon:
08-453 90 73
E-post:
karin.lindskog@gbf.se