Image
Texten "Glasbranschföreningens kvinnliga nätverk" omges av bilder på kvinnor som arbetar i glasbranschen

Glasbranschens kvinnliga nätverk

Är du kvinna verksam i glasbranschen?

Varmt välkommen att ansluta dig till glasbranschens kvinnliga nätverk. Nätverket träffas fysiskt och digitalt ett par gånger om året för inspiration, gemenskap och utbyte av erfarenheter. Nästa nätverksträff genomförs fysiskt i Malmö den 28 september under Kongress- och fasaddagarna 2023. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till nätverksträffen i Malmö

Vilka vänder sig nätverket till?

Glasbranschens kvinnliga nätverk är öppet för alla kvinnor och icke binära i branschen oavsett roll på företaget och verksamhetsområde. Här blir du en del av ett informellt nätverk som inspirerar med föreläsningar, gruppdiskussioner och nätverkande för att stärka dig i din yrkesroll och utveckla dig professionellt.

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

Många kvinnor uttrycker att det är roligt och utvecklande att arbeta i glasbranschen, men än så länge är kvinnor kraftigt underrepresenterande på företagen. Nätverket erbjuder kvinnor verksamma i branschen en naturlig mötesplats för att kunna knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och idéer samt hitta förebilder. Tillsammans ökar vi också möjligheterna att fler kvinnor söker sig till glasbranschens och att redan verksamma stannar kvar. 

Genomförda träffar

Kvällen den 6 oktober 2022 arrangerades den första fysiska träffen för glasbranschens kvinnliga nätverk på Courtyard by Marriott i Stockholm. På agendan stod mingel, middag och en inspirationsdel med inbjudna talare. Bland annat Erika Hann, Företagsrådgivare på Byggföretagen och projektledare av Byggföretagens kvinnliga nätverk i Stockholm. Erika delade med sig av sina erfarenheter från att driva ett kvinnligt nätverk i en mansdominerad bransch.

Den 9 februari 2023 genomfördes nätverkets andra träff. Denna gång digitalt under temat Arbetsplatsen samtalsklimat. Under ledning av retorikkonsulten Pontus F Christoffersen fick medlemmarna verktyg för att exempelvis hantera konflikter retoriskt smart, men också tid för digitalt nätverkande medlemmarna emellan. 

Här anmäler du dig till glasbranschens kvinnliga nätverk

Glasbranschens kvinnliga nätverk. Du anmäler dig genom att fylla i följande formulär:

Glasbranschens kvinnliga nätverk

Uppge helst mobilnummer eller annat direktnummer.
Dela gärna med dig av dina tankar och ideér. Frivillig uppgift.
Dela gärna med dig av dina tankar och ideér. Frivillig uppgift.
För din kännedom kommer foton av framtida medlemsträffar delas via Glasbranschföreningens sociala medier i syftet att sprida kännedom om glasbranschens kvinnliga nätverk. Om du har synpunkter – kontakta projektledare Elin Storäng: elin.storang@gbf.se / 08-453 90 68