Image
Grupp av kvinnor i publik tittat mot scen med fem kvinnor och en moderator

Erfarenheter och en glasbransch under förändring

FOKUS UNDER TRÄFFEN FÖR GLASBRANSCHENS KVINNLIGA NÄTVERK
2023-10-17 14:29

Under tredje träffen för Glasbranschens kvinnliga nätverk var det erfarenheter, berättelser och nätverkade i fokus när 40 kvinnor samlades i Malmö i september. Ett tema som efterfrågats av nätverkets medlemmar som nu uppgår till 80 kvinnor som på ett eller annat sätt är verksamma i glasbranschen.

Träffen inleddes med ett panelsamtal med fem representanter ur nätverket: Maud Spencer, vd på Svalson AB, Pernilla Trane, konstinramare och ägare av HanssonRam Limhamn AB, Alma Hedskog, Produktionschef på Fasadsystem i Stenkullen AB, Åsa Harbom, delägare och vd för Alufront AB och Christina Bång, vd Sinchrijo Agenturer AB. 

Panel av fem kvinnor på scen med en publik som tittar mot dem
Ett panelsamtal inledde träffen i Malmö. Från vänster; Åsa Harbom, Christina Bång, Maud Spencer, Pernilla Trane och Alma Hedskog. 

Vägen in i glasbranschen 

Var och en i panelen fick inledningsvis berätta om sin väg in i branschen, fyra hade en gemensam nämnare; via en familjemedlem. Almas väg in gick däremot via YH-utbildning: 

– Jag kom in i branschen via glas- och metallingenjörsutbildningen och praktik på Fasadsystem i Stenkullen som jag efter praktiken fick ett jobberbjudande av. Sedan var jag fast och trivs jättebra. Redan från start har jag haft motiverande kollegor som välkomnat och satsat på mig, trots att jag inte hade någon erfarenhet från branschen tidigare, berättade Alma.

Kvinna i glasögon, brun kavaj och vit t-shirt
Alma Hedskogs, Produktionschef på Fasadsystem i Stenkullen AB, väg in i branschen var via YH-utbildning. 

En bransch under utveckling 

Panelsamtalet kom också att handla om hur glasbranschen förändrats under paneldeltagarnas tid i den. Där ämnen som bland annat digitalisering, pandemi, kompetensutveckling och hållbarhet kom upp. 

– Digitaliseringen är den största förändringen, men mycket kommer att hända framåt också och det kommer att gå fort, spådde Åsa och lade samtidigt till: 

– När jag började var branschen väldigt konservativ, men nu är det en enorm skillnad. Vi måste göra nya analyser hela tiden och det är fascinerande att få uppleva den här raketutvecklingen, inte minst efter pandemin.

Att branschen ställdes inför nya utmaningar under pandemin var också något Christina tog upp. 

Kvinna i glasögon och blommig tröja gestikulerar med händerna på en scen med grönt tyg i bakgrunden
Från vänster: Åsa Harbom, Christina Bång och Maud Spencer under panelsamtalet.

– Under pandemin var det stökigt med bland annat logistikkedjor, men någonstans trodde man att det skulle övergå och bli normalt igen – men då kom kriget. Jag har förstått att detta är den nya verkligheten, man måste konstant kompetensutveckla sig och lära sig att vara anpassningsbar, konstaterade Christina. 

Även Alma, som började i glasbranschen mitt under pandemin, kände igen sig känslan av hur branschen på kort tid behövt ställa om. 

– Jag som kom in mitt i coronapandemin har ifrågasatt om det finns något ”normalläge” efter. Fokuset ligger snarare på digitaliseringen och hur vi kan arbeta smart i den omställningen, men såklart har också hållbarhetsfrågor kommit högt upp på agendan under senare tid, berättade Alma. 

Råd inför framtiden 

Var och en i panelen fick avsluta samtalet med att ge ett råd till den som är ny i branschen, där återkomma tema blev vikten av kompetensutveckling. 

– En vändpunkt för mig och min karriär var när jag gjorde mitt gesällprov. Tack vare det började jag tänka på helt nya sätt och intressera mig för vikten av kompetensutveckling, det är också ett bra sätt att träffa och lära känna andra i branschen, berättade Pernilla. 

Vikten av att våga återfanns också bland råden, att ta varje tillfälle som ges och att våga ställa frågor, men också att våga ta plats. 

fyra kvinnor i panelsamtal på scen med grönt tyg i bakgrunden
Från vänster: Åsa Harbom, Christina Bång, Maud Spencer. 

– Glasbranschen är en jättebra bransch som många väljer att stanna kvar i över tid, det är roligt att se. Sen är det också bra att det finns kvinnliga förebilder på ledande positioner, det tror jag förändrar branschen – att fler kvinnor både vill och får bli vd, sade Maud. 

Nätverkande i mindre grupper 

Konferensrum av kvinnor i mindre diskussionsgrupper
Efter panelsamtalet delades alla deltagare in i mindre grupper med syftet att nätverka och lära känna varandra bättre. 

Efter panelsamtalet delades alla deltagarna in i mindre grupper för chans att nätverka, lära känna varandra bättre och reflektera tillsammans över de ämnen som togs upp vid panelsamtalet. Nätverksträffen avslutades med en gemensam lunch innan det var dags för flera av deltagarna att medverka under resterande delar av Glasbranschföreningens evenemang Kongress- och fasaddagarna.

Fler bilder från kvinnliga nätverksträffen i Malmö 2023