Nyheter

Här hittar du nyheter som publicerats på gbf.se.

Visar 1 - 10 av 145 sökträffar
2022-01-21 Trots hög och växande arbetslöshet har det blivit svårare för svenska företag att rekrytera. Framför allt är det mycket hög brist på gymnasialt yrkesutbildade, vilket också är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar. För att möte behoven måste 40 procent av en årskull ta examen från ett yrkesprogram. Idag är det endast 30 procent som påbörjar en yrkesutbildning och av dem är det...
2021-12-21 Glasbranschens egen högskoleutbildning för glas- och metallingenjörer är nu igång med sin fjärde grupp. Utbildningen är mycket uppskattad och flertalet studenter har fått arbete i glasbranschen efter examen. Under hösten har YH-myndigheten granskat utbildningen i en kvalitetsuppföljning. Efter granskningen och intervjuer med såväl studenter och företag som lärare och ledningsgrupp konstaterar...
2021-12-14 Under 2022 införs en ny kortstandard för ID06. Bygg- och anläggningssektorn får inte hamna på efterkälken i säkerhetsarbetet och därför är det viktigt med en uppdatering. Det menar Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, tillsammans med företrädare för andra arbetsgivarorganisationer i sektorn. Läs debattartikeln på byggindustrin.se
2021-11-30 Glas är tack vare sin transparens ett unikt byggmaterial av estetisk och funktionell betydelse med direkt inverkan på välbefinnandet och brukarens upplevelse av rummet. Priserna Glaspriset och Glaspärlan är instiftade för att uppmärksamma projekt där användningen av glas tydligt har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Det kan vara alltifrån...
2021-11-26 Ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus infördes 1 oktober i 2021. Stödet får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. – Runt om i Sverige finns hyreshus med stort renoveringsbehov. Många av dessa är byggda på 1960- och 1970-talet och dras idag med hög energiförbrukning. Renovering är också en prioriterad...
2021-11-25 Glasbranschföreningen har sedan många år ett pågående samarbete med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna. Samarbetet gäller främst frågor om glasets tekniska utveckling och energiprestanda samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter. På det senaste mötet i början av november 2021, där Sverige stod som värdnation, fattades beslutet om att...
2021-11-24 Den digitala kommunikationstekniken har fört mycket gott med sig. Under pandemin har de flesta kontorsrelaterade arbetsuppgifter, tack var denna, kunnat utföras med hemarbete. Kontoret flyttade hem, med fördelar och nackdelar. Nu när smittan förhoppningsvis inte orsakar fortsatt isolering ska någon form av återgång till det normala arbetslivet också ske. Frågan är då hur ett och ett halvt års...
2021-11-04 Åtta av tio företagare har svårt att rekrytera trots hög och växande arbetslöshet visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. För att lösa problemen lägger företag miljardbelopp på egna utbildningar. Orsaken är oftast att inte tillräckligt många utbildar sig till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Störst är bristen på gymnasial yrkeskompetens. – Det är helt enkelt för få som väljer att...
2021-10-15 Glasbranschföreningen utökar arbetet för en mer jämställd glasbransch. – Ett strategiskt och målinriktat jämställdhetsarbete leder till utveckling, och bättre kompetensförsörjning för våra medlemsföretag. Företagen behöver rekrytera många vilket innebär att vi på ett bättre sätt måste synliggöra branschens utsikter och framtid för alla, både kvinnor och män, säger Erik Haara, vd för GBF. Det är...
2021-10-07 Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. Försäkringskassan har trots detta kvar sina e-tjänster på hemsidan ett tag till för att enskilda och företag ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021. I och med detta...