Image
Logotyper för Glaspärlan och Glaspriset visas mot blå himmel omgivna av speglande glasfasad

Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt

Glaspriset och Glaspärlan

Glas är tack vare sin transparens ett unikt byggmaterial av estetisk och funktionell betydelse med direkt inverkan på välbefinnandet och brukarens upplevelse av rummet. Priserna Glaspriset och Glaspärlan är instiftade för att uppmärksamma projekt där användningen av glas tydligt har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Det kan vara alltifrån en hel kontorsbyggnad i glas till en tekniskt avancerad glasdetalj.

Nästa tävling avgörs på Nordbygg 2024

Tävlingarna arrangeras vartannat år av Glasbranschföreningen och priserna delas ut till såväl arkitekter och fastighetsägare som till glas- och metallentreprenörer. Vinnarna av Glaspriset och Glaspärlan 2024 presenteras på Nordbygg 25 april 2024. Tävlingen startar under hösten 2023. Priset består av diplom och glasskulptur till byggherre, arkitekt och glasentreprenör

Juryn nominerar

Juryn nominerar fyra projekt i respektive kategori och utser vinnarna.  

Alf Rolandsson - jury Glaspriset/Glaspärlan

Alf Rolandsson
Glasrådgivare
Roland & Roland AB
Ordförande i juryn

Tommy Lenberg - jury Glaspriset/Glaspärlan

Tommy Lenberg
VD
Byggherrarna
Leif Brodersen - jury Glaspriset/Glaspärlan

Leif Brodersen
Arkitekt, SAR/MSA
2BK Arkitekter AB
univ lektor, KTH Arkitektur

Anna-Lena Fransson - jury Glaspriset/Glaspärlan

Anna-Lena Fransson
VD Glascentrum
Glasbranschens teknik & utbildningscentrum

Mer om tävlingen

Tävlingsregler och bedömningskriterier 

Glaspriset är tävlingen om Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt - hela eller delar av glasbyggnad. 

Glaspärlan är tävlingen som uppmärksammar de mindre glasbyggnadsprojekten som exempelvis en ombyggnad, en tillbyggnad eller en detalj i glas som ger en ny dimension eller tillför byggnaden nytt uttryck.

Projekten ska ha färdigställts i Sverige under den senaste tvåårsperioden - för kommande tävling åren 2021-2022. 

Juryn förbehåller sig rätten att omkategorisera bidragen mellan tävlingarna. 

Tävlingarna är öppna för glasentreprenörer, byggentreprenörer, arkitekter, byggherrar - alla är välkomna att skicka in tävlingsbidrag!

Bedömningen görs utifrån kriterierna - arkitektur, funktion, innovation/kreativitet och hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social).

Anvisningar för deltagande

Skicka in ditt tävlingsbidrag via webbformuläret (länk nedan). Utöver kontaktuppgifter och beskrivning av projektet behöver du ladda upp följande material:

1) Minst sju högupplösta färgbilder (300 dpi) på projektet; exteriört, interiört (minst tre bilder) samt detaljbilder.

2) Ritningar, max fem, med upplösning 300 dpi.

Viktigt att poängtera: vi förutsätter att vi får dokumentera byggnadsverket och förbehåller oss rätten att fritt publicera inskickade bilder i alla Glasbranschföreningens kanaler (även i rörligt format).

Deltagaravgift

Avgiften för 2022 års tävling var 2 500 kr (exkl. moms) för varje inlämnat bidrag. Avgiften för nästkommande tävling fastslås längre fram. 

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är i mitten av januari 2024. Nästa tävlingsperiod startar hösten 2023 och då kommer mer information om sista anmälningsdag, deltagaravgift mm.

Relaterade sidor

Melinda Lemke

Projektledare Fasad/Hållbarhetsfrågor, chefredaktör tidningen GLAS
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se