Image
Loggan för Glaspriset framför en blå himmel och blåskimrande fasad

Alla projekt i tävlingen om Glaspriset 2024

TÄVLINGEN OM ATT BLI PUBLIKENS FAVORIT
Den 25 april tillkännages vinnaren av Glaspriset 2024 på stora scenen under Nordbygg på Stockholmsmässan. Juryn nominerar fyra projekt och utser vinnaren, men alla bidrag presenteras här på webbplatsen och deltar i tävlingen om att bli "Publikens favorit". Du kan rösta på max 3 projekt. 

Omröstningen stänger 24 april kl. 17.00. Publikens favorit tillkännages i Glasbranschföreningen monter C10:41 i samband med minglet kl. 16.00 (som sker i anslutning till prisutdelningen på stora scenen) och här på webbplatsen.

Citygate | Göteborg

NR 1 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Citygate
Fotogarf: Andrius Gudelis

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Detta skyskrapsprojekt består av två byggnader, den ena är tio våningar hög och den andra med sina 36 våningar mäter 144 meter. Certifierat enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED, nivå Platinum, är det den högsta kontorsbyggnaden inte bara i Sverige, utan också i hela Skandinavien.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

GCG-fasaden består av en enhetlig och prefabricerad stickfasad på en yta av cirka 23 000 kvm. Den största delen - cirka 21 700 kvm - består av en elementfasad, resterande 1 300 kvm är av typen stickfasad. Måtten på standardelementet är 3,69 m x 2,7 m. Profilerna på byggnadens nedre våning är mer än 8 m långa och spänner över två våningar.

Om konstruktionssystemen: 
Huvudbyggnaden är byggd som en enhetlig elementfasad, Reynaerssystem med glaslister håller glasenheter och emaljerade glas på plats. Den mellanliggande tredje våningen som skiljer den nedre delen av byggnaden från tornen är konstruerad med avsikten att glaset ska ses som en sammanhängande kropp oavbruten av profiler, därför är glasenheter endast fästa i horisontella kanter utan vertikala profiler. 

Bottenvåningarna är byggda av en stickfasad och glastaket som ger ljus till atriet är konstruerat av stålbalkar som förstärkts med aluminiumprofiler i ett påbyggnadssystem. Glasenheterna har SentryGlas Plus lamineringsfilm för att klara av tunga snölaster på taket och är delvis en structural- glazing-konstruktion.

Motivering till varför projektet bör vinna

Citygate är ett nytt landmärke i Göteborg. Från toppen av tornet kan du blicka ut över staden från ett helt nytt perspektiv. Fokus här ligger på människors välbefinnande – ett hälsosammare sätt att leva och arbeta.

De glaslösningar som har använts – totalt fem olika – valdes ut för att uppfylla den arkitektoniska visionen, men också för att harmonisera med byggnadens användare och omgivning samt för att uppfylla de högsta miljökraven. Citygate är miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platinum.

FAKTA | Citygate

Byggherre: Skanska Fastigheter AB

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Glasentreprenör: Staticus

Glasleverantör: Interpane (AGC Glass Europé, Maristika, Bodesa (Guardian), Press-Glass (Guardian)

Byggsystem: Projektet består av flera olika system

Eden | Malmö

NR 2 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Eden
Fotograf: Henrik Rosenqvist, White Arkitekter

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Hur ser framtidens kontor ut? Kanske som Eden. Kontorshuset i Malmös nya stadsdel Hyllie tar ett helhetsgrepp om hälsa och välbefinnande med målsättningen att gå från ”arbetsplats” till ”livsplats”. 

Eden är ett pilotprojekt inom hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, och Kungsledens första byggnad med WELL Platinum och LEED Gold-certifiering. Byggnaden har utformats enlig Symbioticmodellen från första idén hela vägen in i förvaltningsskedet. Symbioticmodellen är vetenskapligt förankrad och bygger på fyra grundpelare – Hälsa & Välbefinnande, Biofili, Intelligens och Service. Målsättningen är att bygga en kreativ och hälsosam arbetsplats. Arkitekturen stödjer ambitionen med en generös gård, takterrass och en stor variation av grönskande platser att mötas på.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Eden är en innovativ kontorsbyggnad med utrymmen för flexibel användning. Byggnaden uppfördes i Malmö, vid Hyllie Boulevard, med en placering som innebär att huset blir ett blickfång redan på långt håll. Huvudingången är en öppen, lätt och välkomnande länk mellan kontorsvolymerna. Byggnaden är organiserad kring ett levande atrium, en grön länk som sträcker sig från entrén upp till ett gemensamt tak. Atriet har utformats som ett socialt utrymme med växter, hybridventilation som ger möjlighet att öppna upp fasaden, trappor samt mötesplatser med utsikt över den gröna gården. 

Edens solida fasad står i kontrast till atriets lätta glasfasad. Fasaden mot gården har stora glaspartier med vinklade glassektioner. I knäcken mellan de vinklade glasen finns utrymme för klätterväxter och växtkasetter med varierade biotoper. Detta bryter ner den stora fasaden mot innergården och ger byggnaden ett grönt uttryck.

GlasLindberg har i nära samarbete med MVB Syd och övriga entreprenörer levererat samtliga utvändiga och invändiga glaspartier till projektet. 

- Eden ska vara en levande byggnad där naturliga element utgör byggnadens röda tråd. Känslan av att vara nära naturen återspeglar sig också i byggnadens material. På länkens stora glaspartier får naturen ta över, säger James Reader ansvarig arkitekt på White arkitekter. 

Motivering till varför projektet bör vinna

Lösningar i projektet som för betraktaren ser enkla ut, och även kan vara det, har ett avancerat bakomliggande ingenjörsarbete. Sofistikerad ingenjörskonst kan leda till enkla lösningar och stödja den ursprungliga arkitektoniska avsikten, medan motsatsen orsakar komplicerade konstruktioner och ad hoc-lösningar som äventyrar design och budget. 

FAKTA | Eden

Byggherre: Castellum (tidigare Kungsleden)

Arkitekt: White arkitekter

Glasentreprenör: GlasLindberg

Glasleverantör: Press-Glass / Vetrotech

Byggsystem: Sapa

Forskaren | Stockholm

NR 3 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Forskaren
Fotograf: Audrius Gudelis

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Staticus har designat, tillverkat och installerat element- och stickfasader, dörrar och beklädnader till projektet som har tio våningar (varav åtta våningar ovan mark), med en för Stockholm viktig transportled under byggnaden. Forskaren kommer att bli ett life science-nav som för samman världsledare inom sjukvård, vetenskap, innovation och forskning med olika företag. I byggnaden finns också restauranger och kaféer samt plats för utställningar.

Den runda, trattformade byggnaden på 24 000 kvadratmeter innehåller ett glasat atrium i liknande form. Fasaderna är gjorda av glas, aluminium och accoya-trä från Nya Zeeland där kunden lagt extra vikt vid att säkerställa att det odlats och levererats till platsen på ett hållbart sätt. 

Med hjälp av modern utrustning satte Staticus-teamet också installationsrekord - som mest installerades 74 element per dag. Denna hastighet uppnåddes med hjälp av minikranen Maeda Mini Cranes MC104 och glasningsroboten SL1009, den mest avancerade Smartlift-enheten hittills, som teamet använde för att installera inte bara själva glaset utan hela element.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Systemet i sig är en kombination av fasadsystemen Wictec EL evo och Wicline 75 som utvändigt har beklätts med accoya-trä.

Det totala U-värdet för fasaden är 0,6 W/m²K.

Majoriteten av glasenheterna i projektet uppnår ett LT-värde på 65 procent och ett G-värde på 0,3.

Motivering till varför projektet bör vinna
  • För dess form: Varje våningsplan kragar ut mer än en meter. Elementen har designats så att de blir bredare för varje våningsplan.  
  • För dess materialanvändning:  En kombination av hållbart trä, glas och aluminium. Elementen har också automatiska Warema zip-persienner installerade i den invändiga träbeklädnaden.

Staticus har även designat, tillverkat och installerat diskret bockade fasadprofiler i aluminium med välvda glas på bottenvåningen. 

FAKTA | Forskaren

Byggherre: Vectura

Arkitekt: 3XN

Glasentreprenör: Staticus 

Glasleverantör: Q4 glass, Flintermann och Glassbel

Byggsystem: Systemet är en kombination av Wicona WICTEC EL evo och WICLINE 75 klädd med Accoya (trä) från utsidan

Hedin Group, huvudkontor | Mölndal

NR 4 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Hedin Group (huvudkontor)
Fotograf: Bergander/UpGlaze

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

En supermodern byggnad med influens av framtiden design som för tankarna mot framtidens rymdstation eller helt enkelt det senaste inom kontorsbyggnader med ett uttryck som håller i tiden och framöver i oändlighet. Byggnaden innehåller hela 14 440 m², rymmer kontor, konferens, restaurang, hörsal, padelhall, gym och gruppträning. Den tekniskt utmanande byggnaden har fasader i glas och plåtkassetter som livar med varandra. Structural glazing system ihop med plåtkassetter av flerskiktsplåt med mellanliggande membran, ger en helt slät yta. Fasaderna innehåller även böjda glas och plåtkassetter, både med konkava och konvexa ytor. 

Delar av fasadens glas är vidare kompletterade med utvändigt liggande solskydds-lameller vilket förstärker kopplingen till bilbranschen samtidigt som solskydds-funktionen uppfylls. Entré partier vid huvudingång samt in till restaurangdelen är med luftslussar som är maximerat av glas, allt smälter ihop till en gemensam elegans.
Över den invändiga ljusgården innanför entrén finns ett glastak med VidaApply på stålstomme av vertikala stålprofiler. Inga horisontella profiler utan endast silikonskarv mellan glasen, ett beprövat säkert sätt att utföra glastak.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Neutrala solskyddsglas i 3glas konstruktion.

Guardians SN 70/37 i kombination med utanpåliggande solskydds-lameller samt Guardian SNX 50 på övriga ytor ger ett mycket bra skydd för värme instrålning och ett behagligt ljus då fasaderna vetter åt samtliga väderstreck. Ljudreduktion upp till 40dB Ctr mot Söderleden och c:a 37-38 dB Ctr mot inner-området där parkering och entrén är placerad.

Samtliga utvändiga glasytor innehåller lamellglas som säkerhetsfunktion och inbrotts reducering. Byggnadens yttre isolerglas innefattat 137 olika storlekar samt flertalet olika radier i de böjda delarna. Isolerglasen är med bästa tänkbara isoleringsvärde och ljudreduction.

Motivering till varför projektet bör vinna

Projektet är otroligt unikt i alla avseenden.

Projekteringen av glasfasaderna har sitt underlag från 3d ritad Revit fil som visar gestaltningen och övergripande design samt huvud delen för måttsättning.

Till detta ligger givetvis ett 3d ritat underlag från konstruktions företaget med där dimensionerad stomme för både stål och betong.

Samarbetet mellan A, K och UpGlaze för framtagande av slutlig 3d ritad trådmodell har varit med mycket minutiös noggrannhet. Vidare samarbete med plåtkassetts entreprenören AlfaNeon för mått-samordning av plåtkassetter och övrigt fulländad lösning.

Svårighetsgraden att sy ihop en sådan här komplex form av böjda ytor, lutande delar i kombination med olika anslutande fasad-vinklar och material övergångar, är mycket hög. 

Beviset står där idag med makalös precision vilket ger dess totala "tappa hakan" effekt.

FAKTA | Hedin Group, huvudkontor

Byggherre: Hedin Construction

Arkitekt: Liljewall

Glasentreprenör: UpGlaze AB

Glasleverantör: Glassence

Byggsystem: VidaSystem, systemtyp VidaApply

Heléns rör | Halmstad

NR 5 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Heléns rör
Fotograf: Johan Rambrandt

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

På Olofsdalsvägen i det pulserande industriområdet i Söndrum har ett modernt helglasat kontor tagit form. Heléns Rör är en av Halmstads största arbetsgivare. Efter flera år av önskemål och planering har äntligen fusionen av Heléns kontor och lager blivit verklighet. Fredblads arkitekter tilldelades uppdraget att skapa deras nya, integrerade arbetsmiljö som förenar hela företagets verksamhet under ett och samma tak. 

Heléns Rörs nya lokaler sträcker sig över två våningar, 2800 kvm och rymmer hela 90 kontorsplatser, tillsammans med 6 stycken smakfulla konferensrum. Det finns även omklädningsrum för de som arbetar i produktionen, en gemensam matsal och en magnifik atriumgård som ger en känsla av frisk luft, öppenhet och grönska mitt i arbetsdagen.

Byggnaden är helglasad runtom. Vanliga glasskivor kompletteras med fasadglas i olika kulörer. Sammantaget ger detta nya toppmoderna kontor ett mäktigt men samtidigt ödmjukt intryck.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Till projektet har vi levererat glasfasader, glastak, dörrar, brandpartier och fönster. Vi levererade 3-glas solskyddsglas med specifika egenskaper för projektet. För fasaderna som vetter mot söder, öster, väster och även till glastaken, använde vi glas med en ljustransmission (LT) på 70% och en solenergitransmission (g) på 40%. En hel del kallfasader monterades, vilket är ett fasadsystem utan isolatorer. De installerades sedan på platsbyggda väggar. Dessa kallfasader glasades med fasadglas (enkelglas) i kulör lika profiler. 

Glastaken, totalt två stycken, är utrustade med två öppningsbara luckor med motorer. Konstruktionen för glastaken är fribärande och monteras på sockel. Fokus för glastaken har varit att få så mycket glasyta som möjligt för att dra in naturligt dagsljus som underlättar arbetsdagen. Utöver detta, levererade vi även invändiga brandpartier för att säkerställa en komplett och säker arbetsmiljö.

Motivering till varför projektet bör vinna

Heléns Rör har exceptionella glaslösningar som inte bara definierar dess estetiska framtoning utan även driver innovation inom arbetsmiljödesign. Designen skapar en förenad och funktionell arbetsplats med stort fokus på glas som materialval. Byggnadens helglasade fasader, kombinerat med fasadglas i olika kulörer, säkerställer en modern och imponerande yta som främjar en harmonisk inomhusmiljö. Atriumgården skapar en härlig arbetsupplevelse genom att erbjuda en känsla av frisk luft och naturligt ljus mitt i arbetsdagen. Den balanserade användningen av ljustransmission (LT) på 70% och solenergitransmission (g) på 40% på söder-, öster- och västfasader samt glastaken demonstrerar en genomtänkt strategi för att optimera belysning och termisk komfort. Sammanfattningsvis är det genom dessa glaslösningar, från fasader till tak, som Heléns Rör utmärker sig och förtjänar att vinna ett pris för att ha skapat en modern, effektiv och inspirerande arbetsmiljö genom användning av glas i arkitekturen.

FAKTA | Heléns rör

Byggherre: Heléns Rör AB

Arkitekt: Fredblads

Glasentreprenör: Preconal Fasad AB

Glasleverantör: NSG Pilkington

Byggsystem: Sapa

Hyllie terrass | Malmö

NR 6 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Hyllie terass
Fotograf: Ej känd

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Ett stenkast från Öresundsbron, två minuter från Hyllie C, ligger en av Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnader, ett resultat av flera goda samarbeten mellan Skanska och dess partners. Nybyggda Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan på cirka 17 000 kvadratmeter.

Redan när arbetet inleddes 2016 var ambitionerna för projektet höga. Förutom den futuristiska arkitekturen, och de inbjudande gröna terrasserna, sattes målet att byggnadens klimatavtryck skulle bli så lågt som möjligt. Hyllie Terrass blev också pilotprojekt för SGBC:s nystartade certifieringssystem NollCO2 som syftar till att en byggnad ska minska sin klimat- och miljöpåverkan under husets livstid.

– Vi visste vad vi ville uppnå, men långt ifrån hur vi skulle nå dit. Det enda som var säkert var att vi behövde hitta nya arbetsmetoder och samarbeta med andra för att nå de högt ställda kraven i certifieringen, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter, Malmö.

– Vi har vänt på varenda sten. Letat efter de mest hållbara byggmaterialen och hittat nya sätt att återvinna, allt för att minska klimatavtrycket i varje post. Vi har anlitat eldsjälar som velat komma framåt i sitt hållbarhetsarbete och utökat organisationen med rätt kunskap.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

I arbetet ingick också att ställa krav på leverantörer och underentreprenörer att redovisa sitt klimatavtryck med hjälp av egna EPD:er (miljövarudeklarationer) som redovisar materialens klimat- och miljöpåverkan. Valet föll på leverantörerna med lägst klimatpåverkan. GlasLindberg har som glasentreprenör i projektet levererat glaspartier med bland annat återvunnet aluminium, Hydro CIRCAL, som ger ett klimatavtryck som är fyra gånger lägre än det europeiska genomsnittet. 

Thomas Holmqvist, entreprenadchef på GlasLindberg, berättar hur entréplan vissa gånger kunde vara utmanade att få ihop. 

– Det har funnits en del tekniska utmaningar med projektet, som nederdelen där 6,5 meter höga fasadpartier spänner över både plan ett och två. Men vi hittade lösningar där allt nu håller både ljud- och ljuskrav runt hela byggnaden. 

Vidare berättar Thomas Holmqvist om det unika samarbetet mellan de olika aktörerna.

– För oss på GlasLindberg har det varit ett väldigt spännande projekt där vi fick möjligheten att komma in väldigt tidigt i projektet. På så sätt har kunnat lösa detaljer i samförstånd med Skanska och övriga entreprenörer vilket har lett till ett smidigt genomförande under byggtiden och ett väldigt fint slutresultat. Särskilt den södra delens terrassidor med hela glaspartier. Där kommer fasaden verkligen till sina fulla rätt.

Motivering till varför projektet bör vinna

Hyllie Terrass sätter verkligen ribban för vad en grön kontorsbyggnad kan innebära. En tydlig vision i kombination med väl genomtänkta beslut har lett till både en klimatsmart byggnad som effektivt och på ett väldesignat sätt låter miljön vara en del av kontoret både invändigt och utvändigt. En plats där man integrerar det gröna med det nybyggda på bästa möjliga sätt.

FAKTA | Hyllie terass

Byggherre: Skanska Fastigheter Malmö AB

Arkitekt: COBE Arkitekter

Glasentreprenör: GlasLindberg

Glasleverantör: Press-Glass / Vetrotech

Byggsystem: Sapa

Hötorgshuset 2 | Stockholm

NR 7 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Hötorgshuset 2
Fotograf: Ina Andreolli, Equator

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

HÅLLBAR MODERNISM
Hötorgshus 2 i Stockholm är en kulturminnesmärkt byggnad som var i stort behov av upprustning och modernisering. Byggnaden ritades av Anders Tengbom och är en av de fem Hötorgsskraporna som uppfördes under åren 1957–1962. År 2020 fick Equator Stockholm i uppdrag av Vasakronan att ta fram koncept och handlingar för renovering av Hötorgshus 2 inklusive ett känsligt fasadbyte.

Hötorgsskraporna har skyddsbestämmelser i detaljplanen så som ”särskilt värdefull bebyggelse” och ” befintliga byggnaders färg, material och skala ska bevaras”. Vidare med varsamhetsbestämmelse: ”vid ändring ska byggnadernas särdrag och arkitektoniska värden beaktas”.

Huvudfasaderna bestod av curtain wall-fasader av glas och aluminium med gavlar klädda med emaljerade plåtkassetter. Utredningar visade tidigt att fasadsystemet hade uppnått sin tekniska livslängd med vattenläckage, drag och köldbryggor med dålig energi-prestanda som följd. Det bedömdes inte vara möjligt att återbruka någon del av systemet på ett ekonomiskt eller tekniskt försvarbart sätt. 

Det var av yttersta vikt att den ursprungliga fasadens arkitektur bevarades även efter omdaningen. Kulturhistoriska bevarandekrav behövde balanseras mot förbättrad teknisk prestanda hos klimatskalet.

Slagkraftigt uttryckt var målbilden att den nya fasaden skulle se likadan ut men prestera bättre; HÅLLBAR MODERNISM.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Den nya fasaden består av fabrikstillverkade fasadelement hängda på bjälklagskanterna. Fasadelementsystemet bygger inte på en längsgående vertikal dränering utan den sker i varje enstaka fack. 

GLAS SOM GESTALTNINGSELEMENT
Gestaltningsmässigt var det viktigt för det moderna glaset att agera likt det ursprungliga i den kulturhistoriska miljön. Glaset fick inte upplevas stumt, färgat eller livlöst.

Den ursprungliga fasadens tvåglaspartier ersattes med en projektspecifik modern lösning av isolerglas (3-glas) med fyllnad av argongas. 

Samtliga glas utfördes som järnfattiga glas. Delar i glasuppbyggnaden utfördes som ExtraClear för att bibehålla det ursprungliga glasets klarhet jämfört med modernt solskyddsglas (syd ~ G32 / LT62, norr ~ G54 / LT72).

Yttre glaset har dimensionerats så att det rör sig mer än det inre glaset vid klimatlaster, för att på så sätt uppnå liv i fasaden där det yttre glaset ger rörlighet och dynamik lika den ursprungliga fasaden.

De täta emaljerade bröstningsglasen utfördes i blå kulör lika ursprungliga fasader. Bröstningarna kunde göras tunnare genom att den ursprungliga lättbetongkonstruktionen ersattes av en högisolerande kassett infogad i fasadsystemet. Lösningen utökade även bruksytan i lokalerna.

Fasadens ursprungliga ingjutna infästningskonsoler var uttjänta och skars bort. Placeringen av och bärning för de nya konsolerna krävde en noggrann utformning mot den sköra och tunna bjälklagskanten för att erbjuda toleranser i alla led. 

Motivering till varför projektet bör vinna

Glasfasaderna krävde ett stort hänsynstagande, både på detalj- och helhetsnivå, för att den befintliga byggnadens färg, materialitet och skala skulle bevaras och dess särdrag och arkitektoniska värden beaktas.

Förbättringen från två till tre-glas, med fortsatt smäckra projektspecifika moderna köldbryggsbrytande profiler i specialkulörer, möjliggjordes att ett nästintill snarlikt utseende kunde uppnås samtidigt som U-värdet för fasaden i sin helhet förbättrades från U-cw ca 3,0 till 0,76 W/m²K. 

Husets igenkänningsfaktor med sitt klara glas med hög genomsiktlighet, gjorde glaset som gestaltningselement än mer viktigt. Fullskaleprov togs fram i samråd med stadsarkitekten för att säkra upp att särskilda arkitektoniska värden beaktats. Stadsbyggnadskontoret redovisar denna process i sitt styrdokument från 2021 Stockholms Arkitekturpolicy.

Projektet har tilldelats LEED Platinum certifiering och nominerades till SGBC Green Building Awards för 2023 LEED-byggnad.

FAKTA | Hötorgshuset 2

Byggherre: Vasakronan

Arkitekt: Equator Stockholm AB 

Glasentreprenör: Staticus UAB

Glasleverantör: Guardian Glass

Byggsystem: Speciallösning baserad på Reynaers aluminium unitised facade system 

Life City | Stockholm

NR 8 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Life City
Fotograf:  Johan Fowelin (stående bild t. v.), Mattias Hamrén (övre bild t. h.) och Martin Lundin (nedre bild t. h.)

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Projektet LifeCity ägs av Atrium Ljungberg och ritades av ON Arkitekter (hus) och Gatun Arkitekter (fasad). Fasadarkitekt valdes genom tävling, där Gatun Arkitekter gjorde det vinnande förslaget. Projekteringen delades mellan arkitekterna.

Projektet ligger i Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna. Total byggvolym är ca 40 000kvm varav knappt 30 000kvm är LOA för kontorsverksamhet.

En avgörande förutsättning för projektet var det faktum att byggnaden ligger tvärs över E4an och Värtabanan, och totalt 4 tunnelrör penetrerar grundläggningen och huset.

Vikt tillsammans med riskberäkningar kopplat till transporterna genom huset resulterade i en pelarbalk-stomme med stora stålfackverk och en hängande lätt fasad.

Volymen som detaljplanen tillät var okomplicerad: ett avlångt rätblock. Och med projektets dyra grundförutsättningar värderades varje uthyrbar kvadratdecimeter mkt högt, varför vi valde att bejaka planfigurens rektangel och fylla den givna volymen till 100%.

Projektets exteriöra arkitektoniska karaktär skulle med andra ord inte ligga i en expressiv volym, utan i fasadskiktet.
På grund av den komplexa stadsbilden vid projektet, mitt emellan Karolinska´s institutsområden och Vasastadens stenstad, och den oroliga trafiksituationen, ville vi att byggnaden skulle vara så tydlig och lättfattlig som möjligt. En enkel sockel klädd i sten bär en glaskropp, som i sin tur är svept i ett metallskal.

Glaskroppen med sitt skal kom att bli arkitekturens identitetsbärare.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Då volymen är relativt djup och våningshöjden inte särskilt hög, behöver fasaden släppa in maximalt med ljus. Vi utgick därför från en helt glasad fasad, samma lösning runt om.

Med det av vind och sol mycket utsatta läget var skuggning ett nyckelelement. Ventilerad dubbelglasfasad blev för tung och utanpåliggande rörliga solskydd var för känsliga. Vi började helt enkelt räkna på hur mycket respektive fasadavsnitt behövde skuggas för att slippa rörliga motoriserade solskydd och alltför mörka glasrecept. Dessa beräkningar och idén om matt metall som svar på detaljplanens riktlinjer om att följa stenstadens putskulörer, gav lösningen med projektets guldockraskimrande metallskal.

Det utanpåliggande skalet agerar således fast solskydd med ett utskuret mönster anpassat till varje fasads unika sol- och energiförutsättningar – ett sätt att maximera ljusinsläppet till interiören.

Det utskurna mönstret blev på så sätt fasadens tekniska lösning och samtidigt unika arkitektoniska identitet.

För att hantera service av glasfasaden är solskyddet monterat på skjutbara ramar.

Ytterligare en grundförutsättning för projektet var den komplicerade montagesituationen på byggplatsen. Med ena långsidan mot E4:an var det ett strängt krav att fasaden skulle monteras som prefabricerade element på så kort tid som möjligt.

Fasaderna är därför uppdelad i 2,4m breda våningshöga moduler som prefabricerades inklusive solskyddsramarna.

Motivering till varför projektet bör vinna

Fasadidén bygger på ett glashus svept i ett genomsiktligt metallskal. Full uppglasning för att ge känslan av total öppenhet och ett så stort, generellt ljusflöde som möjligt, och metallskalet för att ge interiören exakt rätt solskydd.
Kvällstid syns metallskalet knappt, insidans ljus släpps genom helt, och Life City uppfattas som ett glashus.

Dagtid reflekteras solens ljus främst i metallen. Då förvandlas projektet från luftigt och transparent till solitt och guldskimrande.

En liknande förändring av uttryck sker beroende av väder och betraktarens avstånd och vinkel.

Projektet är värt att prisas pga av den enkla men raffinerade tolkningen av glashuset. Helt uppglasade kontorshus är sällan en enkel lösning med höga energikrav. Life City visar en lösning med glas och ett arkitektoniskt solskydd som pga av platsens extrema krav blir både enkel och komplicerad. Solskyddet blir dessutom projektets stora identitetsbärare och inte det aber som många glashus motvilligt drabbas av.

FAKTA | Life City

Byggherre: Atrium Ljungberg

Arkitekt: Gatun Arkitekter och ON Arkitekter

Glasentreprenör: KGC Construction

Glasleverantör: Press Glass, Pilkington

Byggsystem: Schüco Unitised CW, Schüco FW50

Quality Hotel Match | Jönköping

NR 9 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Quality Hotel Match
Fotograf: Anders Bobert

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Våren 2015 vann Enter Arkitektur tillsammans med Skanska markanvisningstävlingen om det planerade höghushotellet på Tändsticksområdet i centrala Jönköping. På en tomt i mötet mellan den äldre industriarkitekturen och den modernistiska centrumbebyggelsen skulle den nya byggnaden och dess omgivning ha uppgift att knyta ihop gammalt med nytt.

Projektets exteriöra gestaltning utgår ifrån en lägre tegelvolym som i skala och karaktär har en tydlig koppling till Tändsticksområdet. Tegelfasaden bryts upp med våningshöga slitsar i glas som ger en transparent och levande entrévåning ut mot de publika stråken och platserna.

Ovanpå tegelvolymen vilar en 16 våningar hög huskropp helt i glas, där horisontella band av mörktonade glasytor linjerar upp fasaden och bildar en enkel men stark identitet. Andelen klarglas ökar ju högre upp i huset man kommer vilket ger en svag uppfattning av en gradient som stiger upp mot himlen. Högdelen skiljs i två volymer med egna nyanser där den innanförliggande korridoren bildar en vertikal, indragen slits som blir en karaktäristisk del av husets exteriör.

Även funktionsmässigt skiljer den lägre husdelen sig ifrån den högre. I de nedre våningarna placeras mer publika delar som lobby och konferensytor och i den högre, glasade delen placeras i huvudsak hotellets 229 rum och sviter. En äldre fabrikslokal från tidigt 1900-tal kallad ”G-huset” dockar den nya byggnaden ner mot Tändsticksområdet och har gjorts om till att husera restaurang, bar och storkök.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Glasentreprenören UPB har levererat 4 600 kvadratmeter elementfasad och 646 kvadratmeter stickfasad till projektet. Aluminiumprofilerna till fasaderna är från Wicona och till dörrarna från Schüco. Det laminerade glaset Stopsol Super Silver Grey (SSSG) kommer från AGC och är ett genomfärgat grått glas med en högspeglande beläggning på utsidan. På de två första våningsplanen har stickfasader med trippelglas med SNX60 HT solskyddsglas monterats mellan tegelväggarna. Beläggningen på glaset i den kopparröda delen är RAL 8029 medan den svarta går i RAL 7016, 9004 och 9005. Fasaden har god ljudisolering (Rw + Ctr = 53 dB).

Motivering till varför projektet bör vinna

Kontrasten mellan det robusta teglet och det skira, reflekterande glaset har varit den tydligaste idén för husets gestaltning genom hela projektet. Hotellet är Jönköpings högsta byggnad och med tanke på läget alldeles i närheten av såväl centralstation som Vätterstranden har den blivit en tydlig del av stadens nya skyline.

Den glasade högdelen är i ständig förändring tack vare årstidernas och dygnets variation av ljus och reflektion. Glasfasaden har ett tydligt motiv både på avstånd och sett från intilliggande platser och gatunivå. Valet av en fasadlösning utan profiler gör att fasaden upplevs slät och utan skuggor även på nära håll vilket varit en viktig del i projektets gestaltning. Med ett noggrant glasval avseende ljud, energi och solvärme har projektet kunnat behålla de kontinuerliga fönsterbanden i rummens fulla bredd, vilket ger samtliga hotellrum Vätterutsikt.

Då glaset på många sätt är projektets identitet känns Quality hotel Match som en klar aspirant att vinna Glaspriset.

FAKTA | Quality Hotel Match

Byggherre: Skanska

Arkitekt: Enter Arkitektur

Glasentreprenör: UPB

Glasleverantör: AGC

Byggsystem: Wictec EL SK 60 och Wictec 50 från Wicona och dörrsystem ADS 75.SI från Schüco

Science Park Towers | Jönköping

NR 10 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Science Park Towers
Fotograf: Andrius Gudelis

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Projektet Science Park är ett hjärta av vetenskap, entreprenörskap och kreativitet mitt i campus i Jönköping, som också återspeglar lokal arkitektur, stil och ton genom att införliva tidstypiskt tegelmurverk på de lägre nivåerna och moderna kompositbeklädnader på de högre våningarna. Projektet bestod av design, produktion och installation av 5 500 kvadratmeter elementfasader och 2 200 kvadratmeter stickfasad. 

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Element- och stickfasader: Extra klara isolerglasenheter användes tillsammans med SunGuard SNX50-belägning för solkontroll och för att sänka energikostnaderna genom att minska behovet av artificiellt ljus, luftkonditionering och uppmärmning.

ClimaGuard Premium2-beläggning för högre nivå av naturlig dagsljustransmission, upp till 74 procent, och för att ta vara på solvärme under kallare perioder. 

Ljustransmission: 44,2 (τv %) 

Solenergitransmission: 18,7 (τe %) 

U-värde: 0,5 (UgW/m2K)

Brandglas: På grund av närliggande befintlig byggnad ställdes krav på att vissa glaspaneler skulle produceras med brandkrav EI30 och EI60 utan att kompromissa med det visuella eller glasegenskaperna.
 

Motivering till varför projektet bör vinna

Projektets fasader införlivar både Science Park-karaktäristisk tegelarkitektur på de lägre våningsplanen och nya, moderna kompositbeklädnader högre upp i byggnaden utan några kompromisser visuellt, prestandamässigt eller vad gäller egenskaper. Glas används för att smidigt kombinera båda typerna av fasad samtidigt som det uppfyller höga marknadskrav på energieffektivitet, värme- och ljuskontroll, säkerhet och komfort. Hela projektet designades i 3D och spårades genom 4D i realtid: status, beställningar och färdigställanden. Alla glaspaneler utformades, beställdes och installerades med hjälp av en 3D-modell. Detta bidrog i hög grad till ett smidigt genomförande av projektet, som till och med belönades med priset för bästa litauiska BIM-projekt utomlands.

FAKTA | Science Park Towers

Byggherre: NCC Construction AS

Arkitekt: Yellon AB

Glasentreprenör: Staticus

Glasleverantör: Glassbel Baltic, UAB Bodesa och UAB Maristika

Byggsystem: Unitized Facades, stick Facades

Sjustjärnan, E.on OTOH | Malmö

NR 11 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Sjustjärnan
Fotograf: Felix Gerlach (bild t. v.) , Werner Nystrand (övre bild t. h.) och Bert Leandersson (nedre bild t. h.) 

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet

Sjustjärnan utgör ett första anslag i det som blir den nya delen i Malmö, Nyhamnen. Tanken med att samla alla medarbetare från E.ONs tre Malmökontor i samma byggnad är att skapa en större känsla av samhörighet. Alla ska ha nära till varandra. Därför kommer det inte att finnas några fasta arbetsplatser. De som vill sitter tillsammans. Den som behöver dra sig undan för att jobba mer avskilt och ostört kan ta en plats i biblioteket.

Samma tanke går igen i allt. Från golv till tak, på varje våningsplan och i all inredning. Alla som arbetar i byggnaden ska upp till det gemensamma lunchrummet i toppen av byggnaden när det är dags att äta. Allt för att ge den lagbyggande personalkulturen så mycket näring som möjligt. Det finns en restaurang i entréplanet dit alla är välkomna, även besökare från gatan.

Arkitekturen
För att den stora byggnaden med plats för 1500 personer skulle passa in i den framväxande stadsbilden ritade vi två mjukt formade huskroppar som möter varandra i ett glasat atriet. Fasadens olika material avlöser varandra som variationer på ett tema, den har midjor som svänger in och gröna balkonger som sticker ut. Det är en byggnad, men upplevs utifrån som flera.

Miljö och människor
E.ONs huvudkontor kommer certifieras enligt BREEAM Outstanding, och WELL Platinum, en ny internationell byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. WELL-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsan: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Husets främsta innovation är dubbelglasfasaden. Den stora fördelen med en dubbel fasad är att luften i mellan fungerar som en täckjacka. Den kalla luften från natten dröjer kvar i spalten och hjälper till att hålla nere temperaturen i kontoret när solen kommer fram. Luften i spalten dröjer sig kvar och minskar behovet av uppvärmning på natten.

Dubbelglaset gör också att ljuset bryts och vi kan använda klarare glas och mer glas som tar in ljuset och skapar en ljusare arbetsplats.

Sjustjärnan toppar i alla hållberhetscertifieringar vi applicerat samtidigt som vi har mängder av glas, ljus och utsikt. Vid några tillfällen under året kommer solavskärmning att behövas. Då hjälper dubbelglaset till genom att vi kan placera solavskärmingen skyddat en bit ut från fasaden. När den ligger längre ut behöver den inte gå ner hela vägen. På bröstningen inne i spalten sitter en askpanel.

Dubbelglaset möjliggör att solavskärmingen kan placeras skyddat en bit ut från fasaden. Det bidrar också med att ljuset bryts vilket gör att vi kan använda klarare glas och mer glas för att skapa ljusare arbetsplatser.
Fasaden mot norr har fått ett lika men avvikande uttryck. Här behövs inga dubbelglas eller solavskärmningar. På de platta ytorna är fönstren 2700 mm breda och lika höga. I bröstningen ligger ett Estriadoglas som skapar högdagrar och får hela fasaden att skimra.

Motivering till varför projektet bör vinna

Sjustjärnan, en hyllning till glasfasaden, fasader optimerade att skapa en bättre miljö & upplevelse i sitt sammanhang. Målet var mycket naturligt ljus & en bra utblick oavsett var man än befinner sig i huset. Beställare, arkitekt, entreprenör & fasadspecialist har i samarbete utvecklat ett unikt kontorshus. Särskilt vill vi framhålla den innovativa dubbelglasfasaden, en ny fasadlösning som innebär mer än bästa praxis. Genom att på ett optimalt sätt nyttja luften mellan fasadelementen, integrera solavskärmning & samtidigt öka andelen glasyta på fasaden fås flera fördelar: en innovativ estetisk utformning, lägre energianvändning, & bättre dagsljusförutsättningar. En del av de fördelar med dubbelglasfasad som varit svåra att leda i bevisning i teorin har nu kunnat bekräftas när huset är i drift för branschen att studera. Minskat behov av solavskärmning inte minst. Vi vågade tro på en innovativ lösning för en bättre arbetsmiljö, det gav frukt, och det tycker vi förtjänar Glaspriset.

FAKTA | Sjustjärnan, E.ons kontor

Byggherre: Castellum

Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Glasentreprenör:  UBA Glas & Fasad

Glasleverantör: AGC Interpane

Byggsystem: Schüco