Gestaltning av glasfasad

Utöver de statiska, byggnadstekniska och konstruktiva kriterierna, finns det faktorer som beror på den yttre utformningen vilken används för olika benämningar av fasader. Här är några av de vanligaste:

Utfackningsfasad

I utfackningsfasaden bildar pelarna och bjälklagsframkanterna en geometrisk enhet. Den största andelen av fasadytan upptas av utfackningsväggarna med plattor/skivor, paneler och/eller fönsterelement.

Illustration över en utfackningsfasad
Utfackningsfasad

Bandfasad

Bandfasaden får sin karaktär genom växlingen mellan fönster- och bröstningsband och åstadkommer därmed en stark betoning av de horisontella ytorna. De bärande delarna återfinns bakom fasaden.

Illustration över en bandfasad
Bandfasad

Curtain Wall-fasad

CW-fasadens exteriör präglas av att vertikalprofiler och horisontalprofiler ligger i samma plan. Om horisontalprofilerna placeras djupare, i nivå med ytan eller framdragna får fasaden en slätare, rastrerad respektive reliefartad struktur.

Illustration över en curtain wall-fasad
Curtain Wall-fasad

Elementfasad

Elementfasaden får sitt formuttryck genom att de enskilda elementen placeras bredvid varandra i en rad. Fasadelementen kan spänna över flera våningar.

Illustration över en elementfasad
Elementfasad

Helglasfasad 

Helglasfasad benämns en slät eller endast något strukturerad fasad, där våningsindelningen ofta inte är synlig genom att bröstningsglasen är utförda som så kallade ”look-alike"-glas (icke genomsiktliga), det vill säga de har en utvändig reflektion som gör att bröstningarna i dagsljus inte går att skilja från de genomsiktliga delarna. Dagsljusinsläpp sker genom fönster i fasadbeklädnaden, vilka oftast inte kan identifieras som fönsteröppningar utifrån. Exteriörbilden växlar genom reflektion från intilliggande byggnader eller genom varierande ljusförhållanden dag- respektive nattetid. 

Illustration över en helglasfasad
Helglasfasad

Dubbelskalsfasad

Dubbelskalsfasaden har två fasadskal med hög andel glas, där solskyddsanordningar, ventilation, öppningsbara enheter med mera kan byggas in i luftspalten och därmed sitta skyddade från väder och vind. Luftspalten kan ventileras på olika sätt, alltifrån elementvis ventilation till ventilation av hela fasadytan. Oftast utförs luftspalten så bred att rengöringsanordningar eller gångbryggor för service och underhåll får plats i denna. Det finns dock hybrider med en smal spalt där åtkomlighet sker genom öppningsbara fönster i det inre skalet.

Illustration över en dubbelskalsfasad
Dubbelskalsfasad

Relaterade sidor