Image
Grön glasfasad

MTK Anvisningar (kurs för arbetsledare)

OBS! Arbetsledarkursen ska inte kombineras med montagekursen

Årligen uppstår reklamationer och skador på glasade partier. Kontroller av utförda montagearbeten har visat att uppkomna fel och skador i många fall kan hänföras till felaktig hantering och montering av glaspartier, snarare än materialfel. Det är av största vikt att ett korrekt val och montage av glaspartier utförs enligt gällande regler och föreskrifter.

Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en genomgång av regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer samt grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. Kursen innehåller även teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier.

Kursens mål

Kursen ska ge teoretiska kunskaper om glas och ramverk. Vi går igenom regelverk och MTK-anvisningar i syfte att förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK-behörig arbetsledare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsledare på exempelvis ett glasmästeri eller montageföretag.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kursinnehåll:

 • Glas som material och dess funktioner
 • Översiktlig kvalitetsbedömning av glas
 • Brandglas och dess funktioner samt montage av brandglas enligt gällande anvisningar
 • Regelverk om mottagning, hantering och lagring av glas och brandglas
 • Bedömning och utvärdering av färdigt monterat arbete utifrån gällande anvisningar, regler och praxis
 • Information om risk för asbest i gammalt fönsterkitt och PCB i isolerglas
 • Hur kondens uppstår och hur den kan förhindras
 • Vilka konsekvenser ett felaktigt montage kan få för exempelvis u-värde, ljudöverföring och fukt
 • Isolerrutor, energiglas, skydds- och säkerhetsglas
 • Hur glas, trä, stål och aluminium reagerar vid brand
 • Lagar, regelverk och begrepp såsom BVL, brandcell och brandsluss
 • Försäkringar i arbetslivet

Kursledare

JinMo Aronsson eller Fredrik Hall-Johansson

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17:00 (med fika från kl 09:00)
Dag 2: kl 08:00 - ca kl 16:00

För att bli godkänd

För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner och för att bli MTK-arbetsledare måste du genomfört båda delarna av kursen – det vill säga dag 1 och dag 2. 

Kursavgift

5 900 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl. moms för icke medlemmar

I priset ingår lunch.

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum 

Vill du veta mer?