Image
Logotype - Certifierad Konstinramare

Info till Certifierade Konstinramare

I vår medlemswebbshop finns informations- och marknadsföringsmaterial för Certifierade Konstinramare. En del av materialet är dessutom kostnadsfritt. Du kan även ladda hem foldrar och broschyrer direkt på medlemssidorna.

Vill du veta mer?

Karin Lindskog

Projektledare konstinramning, konsult
Telefon:
070 693 90 73
E-post:
karin.lindskog@gbf.se