Dörrpartier

Kraven på ett dörrparti är ofta många. Partiet ska skydda mot brand, fungera vid nödutrymning, försvåra vid inbrott och vara tillgänglighetsanpassat. Ofta ska kraven kombineras på samma parti.

Vanliga krav på ett dörrparti kan exempelvis vara:

  • Inbrottssäkerhet
  • Brandskydd
  • Tillgänglighet
  • Utrymning
  • Skottskydd
  • Explosionsskydd
  • Öppning och stängning av partiet på en mängd olika sätt

Det gäller att utforma dörrpartiet på rätt sätt, välja rätt glas och beslag som sedan ska monteras korrekt. Ett felaktigt val eller montage kan få stora negativa följder. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller säkerhetsrisker.

Dörrtyper

De vanligaste dörrtyperna är:

  • Slagdörrar – enkel eller par
  • Karuselldörr
  • Skjutdörrar automatiska

Slagdörrar är så kallade anslagsdörrar och har den vertikala vridaxeln längs ena kanten av dörrbladet. De kan öppnas endast åt ett håll. Benämningen anslagsdörr syftar på att dörrbladet vid stängning ”slår mot” topp, framkant, tröskeln eller runtom. Låsning med flera olika lås möjliggör en allsidigt säker låsning.

Pardörrar är av typen anslagsdörrar där de båda dörrbladen slår mot varandra utan mittpost, med eller utan anslag. Det ena dörrbladet utgör den ”aktiva” dörren (gångdörren – låsbar dörr) avsedd för den normala genomgångstrafiken. Det andra dörrbladet är en ”passiv” dörr som kan låsas med hjälp av till exempel en kantregel, men även låshus, spanjolett och dylikt kan förekomma.

Karuselldörrar består av två, tre eller fyra dörrblad, vridkors, cylindervägg och ”takcirkel”. Dörrbladen med säkerhetsglas i form av ett enkelglas eller en laminerad ruta bildar vridkorset som har vridbara lager upptill och nedtill. För undvikande av värmeförluster och (kors)drag är dörrprofilerna försedda med borsttätningar längs kanterna.

Större karuselldörrar är utrustade med automatisk drivning som styrs via impulsgivare på in- och utsidan. Innertaket kan vara av fast eller medsnurrande typ. För utrymningsväg går det att utrusta så att dörrbladen går att ställa upp (vika ihop).

Skjutdörrar löper i en skena med hängrullar som oftast är placerad upptill. Skjutdörren har då styrklackar som är placerade på golvet i var sida av dörren. Det finns också konstruktioner som är tvärtom det vill säga att dörren har en skena placerad på golvet och rullar som löper på denna skena. Styrningen är då placerad upptill. Skjutdörrar kan inte uppfylla samma säkerhetskrav som en slagdörr. Dessutom kan det inte heller ställas samma krav på vädertätning som på en slagdörr.