Image
Publikbild från en av Glasbranschföreningens medlemsträffar

Medlemsarrangemang

Gemenskap med yrkeskollegor och leverantörer är en stor del av föreningsverksamheten. Du som är medlem i Glasbranschföreningen bjuds årligen in till flera olika medlemsarrangemang. Detta är tillfällen till ny kunskap, diskussion, nätverkande och påverkan.

Vill du veta mer?

Jessica Blixt

Administration och medlemsservice
Telefon:
08-453 90 77
E-post:
jessica.blixt@gbf.se