Säkra glasmiljöer

Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt 8. Säkerhet vid användning. De är utgivna av Glascentrum i Sverige AB och består av tre delar: glas i bostäder, glas i publika miljöer och glas i förskolor.

Gå till publikationerna 

Vill du veta mer?

Mikael Lindström

Projektledare Glasmästeri / MTK-auktorisation
Telefon:
08-453 90 71
E-post:
mikael.lindstrom@gbf.se