Styrelse

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna vilka representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet i samband med Kongressen vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist.

Ordinarie ledamöter

Jonas Nilsson, ordförande
Nordmarkens Fasader AB, Töcksfors
0573-21830, jonas@nmfab.se

Göran Kronström, vice ordförande
Karlstads Glasmästeri AB, Karlstad
054-83 30 40, goran@karlstads-glasmasteri.se 

Maja Hallén
RAMA AB, Karlskrona
073-348 42 42, maja@rama.se

Micael Westerberg
Tannefors Glas AB, Linköping
013-14 69 50, micael.westerberg@tanneforsglas.se

Thomas Harbom
Alufront AB, Sävedalen
031-262210, thomas@alufront.se

Mats Runsten
Ryds Glas AB, Stockholm
mats.runsten@rydsglas.se

Daniel Nestenborg
Nestcon AB, Göteborg
daniel@nestcon.se

Suppleanter

Jan Lindholm
Fasadglas Bäcklin AB, Stockholm
08-704 74 16, jan.lindholm@fasadglas.se

Staffan Thorsén
Glaskedjan i Sverige AB, Bjärred
010-494 09 90, staffan.thorsen@glaskedjan.se