Image
Styrelseledamot Jan Lindholm i svart kavaj och vit skjorta mot grön bakgrund

Tre snabba frågor till Jan Lindholm

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2024-02-21 11:06

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Jan Lindholm, vd för Fasadglas Bäcklin AB.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– För att få vara med och påverka branschen framåt med alla utmaningar som vi står inför. Dessutom får jag, personligen, ett bredare perspektiv över hela branschen som är mycket intressant.

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– De viktigaste frågorna för mig är hållbarhet, arbetsmiljö och arbetet mot kriminalitet inom branschen. Jag tycker också att det är intressant och viktigt att vi ständigt funderar på hur vi kan utveckla branschen mot nya produktområden för att få en större bredd i vårt utbud.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Jag och min fru har fyra barn tillsammans så det blir ju en del fokus på familjen, men jag försöker vara kontinuerlig i mitt tränande som består av att svettas på gym eller ute i löparspåret. Men veckans höjdpunkt är ändå då jag får vinna i padel!