Image
Annette Persson, Glaskedjan i Sverige

Tre snabba frågor till Annette Persson

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2024-01-16 13:29

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Annette Persson, vd för Glaskedjan i Sverige.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– Jag vill engagera mig i styrelsen för att arbeta med frågor som är viktiga för medlemsföretagen i deras vardag. Jag har min utgångspunkt hos de lokalägda glasmästerierna, oftast med verksamhet inom både bilglas och glasmästeri.  

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– Jag tycker att det är prioriterat att vi arbetar med frågor som berör bilglasföretagen där vår auktorisation, Auktoriserat Bilglasmästeri, fyller en viktig funktion. Jag tycker generellt att kvalitetsarbete är viktigt för såväl branschens som glasmästeriernas framtid.

– Vi måste självklart också verka för att stärka våra medlemmars konkurrenskraft. Till exempel tycker jag att alla glasmästerier ska ha rätt att göra jobb åt sina kunder och få betalt, oavsett vilket försäkringsbolag kunden har, det gäller inom både bilglas- och planglas.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Då lägger jag min tid på familj och vänner, hus och trädgård samt olika idrottsaktiviteter.