Image
Micael Westerberg framför grön bakgrund

Tre snabba frågor till Micael Westerberg

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2023-11-13 11:06

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Micael Westerberg, vd på Tannefors Glas.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– Jag tycker att vi jobbar i en spännande och kul bransch där det hela tiden händer mycket. Och eftersom det är en liten bransch får styrelsebesluten ibland en stor påverkan. Det är det som är mest inspirerande, att få vara med och påverka.

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– Självklart hållbarhetsfrågan! Och det behöver man ju inte motivera varför. Nu när marknadsläget ser sämre ut så tror jag att vi måste fokusera på åtgärder som kan hjälpa till som exempelvis rotavdraget.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Utöver att spendera tid med familjen så blir det mycket träning i olika former. Löpning, gym och padel…