Image
Mats Runsten i svart kavaj och blå- och vitprickig skjorta mot grön bakgrund

Tre snabba frågor till Mats Runsten

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2024-05-03 14:00

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Mats Runsten, Ryds Glas AB.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– Det vill jag framför allt för möjligheten att får vara med att påverka utvecklingen av branschen och för förmånen att få ge tillbaka av den erfarenhetsbank som jag samlat på mig under 40 år när det gäller glasverksamhet.

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– De viktigaste områdena enligt mig är kompetensutveckling, utbildning och nyrekrytering till branschen. Det är helt nödvändigt om vi som liten bransch ska överleva.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Jag är engagerad i ytterligare ett antal styrelser inom varierande områden. Utöver det föredrar jag resor, all sorts sport och tar gärna en sväng på golfbanan.