Image
Styrelseledamot Jakob Sveger i grå kavaj och ljusblå skjorta mot grön bakgrund

Tre snabba frågor till Jakob Sveger

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2024-05-22 16:30

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Jakob Sveger, vd för GlasLindberg Fasad AB.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– Jag tycker det är en del av mitt ansvar att engagera mig och vara med och påverka branschens utveckling framåt. Jag känner inte att jag bara kan stå vid sidan av och tycka det ena eller andra, utan jag bidrar gärna med det jag kan tillföra.

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– Att vi verkar för att locka och tillföra en ny generation till glasbranschen. Vi behöver se till att fler vill jobba i vår bransch och visa att det är en framtidsbransch. Det är också viktigt att vi stöttar företagare i deras arbete att bygga en hållbar och lönsam verksamhet som står stadigt. Det är komplicerat att driva företag idag med alla krav, regler och förväntningar som hela tiden ökar. Sist men inte minst behöver vi säkerställa att Sverige ligger i framkant vad gäller utveckling och tillämpning av glas i konstruktioner. Det är viktigt att vi värnar om våra svenska företag och att vi står starka i den konkurrens som naturligt finns från andra länder.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Så mycket tid som möjligt lägger jag på att vara med familj och vänner, min fru Cecilia och vår son Axel som snart är två år. Men jag har också en stor passion för musik och har aktivt spelat trumpet sedan sju års ålder. Utöver det har jag ett långtgående intresse för viner och då speciellt i kombination med mat.