Image
Lärlingar på studiebesök
Lärlingar på studiebesök

Den obligatoriska lärlingsveckan

Lärlingsveckan är en obligatorisk utbildning för alla traditionella glasteknikerlärlingar och den ger en introduktion till glasmästeriyrkets många olika arbetsområden. Utbildningen hålls på Glasskolan i Katrineholm två gånger per år.

När lärlingen varit anställd cirka sex månader kallas hen till en utbildningsvecka anordnad av Lärlingsnämnden. Branschen bekostar utbildningen inklusive all lunch under veckan och företaget tar kostnaderna för resor, logi samt lön till lärlingen under veckan. Inbjudan till utbildningsveckan skickas till alla nyregistrerade lärlingar.

Syfte

Introduktion till de olika delområdena och teoriavsnitten i yrkesutbildningen.

Målgrupp

Traditionella glasteknikerlärlingar med cirka sex månaders anställningstid.

Kurslängd

4,5 dagar

Kursavgift

Glasbranschföreningen bekostar utbildningen, medan företaget står för lärlingens lön under veckan, resa, logi samt middagar.

Kurstillfälle

Se kalendern eller kontakta Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildningen.