Glas för ett öppet samhälle

Två personer arbetar på ett kontor med glasade innerväggar.

Transparent arkitektur har en självklar plats i ett öppet samhälle. För att en plats och en byggnad ska fylla ett socialt värde måste den öppna upp för liv och rörelse. En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna mötas är att vi ser varandra. I såväl offentliga som privata miljöer ger glaset möjlighet till överblick och ögonkontakt. Till utsikt, insikt och åsikt. Glas ger oss rum för möten genom den osynliga, den upplösta gränsen…

Logga för FN:s elfte globala mål

Glas för ett öppet samhälle stödjer FN:s 11:e globala mål:

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad  
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering  
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

 

Här ger vi exempel på hur glasade miljöer bidrar till ett öppet samhälle:

Glas för insyn och kontakt

Glaset har kommit att stå både som bildlig och bokstavlig symbol för det öppna samhället. För demokrati och transparens. Med glasfasader och generösa inglasningar visar vi att vi inte har något att dölja, att interaktion mellan inne och ute är både möjlig och eftersträvansvärd.

I en fallstudie om förutsättningar för socialt liv i det offentliga rummet (med fokus på bygget av nya Slussen i Stockholm) framträder bland mycket annat de nya byggnader som byggs av glas och som kommer att ge fasader med transparens. De ger förutsättningar för utsikt. De nya byggnaderna kommer att kunna användas till publika verksamheter som utställningar, museum, bibliotek etc.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS: