Image
En vindruta monteras

Krav på glas i fordon

Infästningen av fordonsglaset mot karossen sker med avancerat lim. Montaget måste utföras fackmannamässigt. Bilglas består antingen av härdat eller laminerat glas.

Härdat glas

Granulat av härdat glas

Härdat glas används främst i sidorutor och bakrutor och är mycket starkare än vanligt standardglas. Om glaset går sönder bildas små trubbiga glasbitar, granulat, vilket markant minskar risken för skador. Härdat glas är vanligt floatglas som värms upp till 640 grader, för att sedan kylas.

När glaset kyls uppstår tryckspänningar i dess ytskikt och dragspänningar i mitten och glaset blir starkare. Ett härdat glas tål ungefär sex gånger mer än vanligt glas.

Laminerat glas

Laminerat glas används främst för vindrutor, men även i sidorutor i allt större utsträckning. Ett laminerat glas består av två vanliga floatglas som binds samman med en polymerfolie (PVB) mellan glasskivorna. När folien upphettas binds glasskivorna samman och folien blir genomskinlig. Ett laminerat glas är mycket starkt och om det går sönder sitter glasbitarna kvar i folien, vilket minimerar risken för skärskador.

Konsten att forma glaset

Glaset måste böjas om det ska användas i bilrutor. Det finns två olika sätt att forma glas på. Ett alternativ är att värma upp glaset till mellan 500-600⁰C. Vid denna temperatur övergår glaset från att vara ett stelt material till plastiskt som kan formas. Glaset kan ges mycket komplexa former, fria från veck och andra optiska defekter. Denna metod används främst för härdat glas. Den andra metoden fungerar på det sätt att glaset pressas till önskad form genom en pressböjningsprocess. Böjningsmetoden används ofta på rutor som senare ska lamineras. 

Färgat och folierat glas

Alla typer av glas kan vara färgade eller behandlas med film som filtrerar ljus. För glas i fordon ställs stränga krav på ljusgenomsläpplighet. 

För vindrutor ska ljusgenomsläppligheten vara minst 75 procent (bilprovningens bedömning). VUFS, 2003:22.

För de främre sidorutorna ska ljusgenomsläppligheten vara minst 70 procent (bilprovningens bedömning).

För de bakre sidorutorna finns inga särskilda krav på ljusgenomsläpplighet. I bakrutor ska blåljus från utryckningsfordon kunna ses i fordon med krav på invändig backspegel.