Glasbranschen mot 2030

Glasbranschföreningen tar vart tionde år fram en framtidsstudie som försöker ge svar på vart branschen är på väg de kommande tio åren. Nu finns en ny framtidsstudie tillgänglig som ringar in viktiga trender, skiften och skeenden för glasbranschen mot 2030.

Image
Framsida till skriften "Framtidsrapport mot 2030"

Syftet med framtidsstudien är att inspirera glasbranschens företag till att fortsätta utvecklas. 

Rapporten är framtagen av Navet Analytics och baseras på intervjuer, såväl kvantitativa som kvalitativa, och en omfattande mängd studier inom olika områden. Intervjuerna har bland annat genomförts med arkitekter, entreprenad- och serviceföretag, producenter och grossister, fastighetsägare, forskare, upphandlare och aktörer inom glasbranschens olika verksamhetsgrenar.

Framtidsrapport mot 2030