Image
Grön glasfasad

MTK 3 (kurs för montörer och arbetsledare)

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med nyheter och revideringar som sker i regler och anvisningar men också att repetera grundläggande kunskap om glas och montage.

Kursens mål

Repetition och uppdatering av teoretiska kunskaper om lagar och regelverk samt anvisningar för montering av glas och ramverk.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som har gått antingen MTK Anvisningar eller MTK Montage och brand för några år sedan och som behöver uppdatera dina kunskaper. För att få behålla din MTK-behörighet måste du genomföra en uppdateringskurs, som MTK 3, vart femte år.

Kursinnehåll

Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar – branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en repetition av de väsentligaste delarna av kurserna MTK Anvisningar och MTK Montage och brand samt tar upp viktiga nyheter inom exempelvis säkerhet och skydd. Kursen innehåller inga praktiska moment.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kursledare

JinMo Aronsson eller Fredrik Hall-Johansson

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl 09:30 -17:00, med fika från kl 09:00

För att bli godkänd

För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner. För att bli MTK-behörig måste du ha genomfört en tvådagarskurs i MTK Anvisningar eller i MTK montage och brand.

Kursavgift

2 950 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
5 900 kr exkl. moms för icke medlem

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?