Image
Montage av tre bilder från 6:e distriktets årsmöte 2023

Studieresor och temadagar

Glasbranschföreningen arrangerar även studieresor och temadagar inom de olika verksamhetsgrenarna: glasmästeri, bilglasmästeri, glas- och metallentreprenad och konstinramning.

Inbjudan skickas alltid i ut i god tid och evenemangen marknadsförs i våra nyhetsbrev och på webbplatsen. Se inplanerade evenemang i kalendern.

Vill du veta mer?