Studieresor och temadagar

Glasbranschföreningen arrangerar även studieresor och temadagar inom de olika verksamhetsgrenarna: glasmästeri, bilglasmästeri, glas- och metallentreprenad och konstinramning.

Inbjudan skickas alltid i ut i god tid och evenemangen marknadsförs i våra nyhetsbrev och på webbplatsen - gbf.se (se kalendern för inplanerade temadagar).

Vill du veta mer?