Image
Loggan för Glaspärlan framför en blå himmel och blåskimrande fasad

Alla projekt i tävlingen om Glaspärlan 2024

TÄVLINGEN OM ATT BLI PUBLIKENS FAVORIT
Den 25 april tillkännages vinnaren av Glaspärlan 2024 på stora scenen under Nordbygg på Stockholmsmässan. Juryn nominerar fyra projekt och utser vinnaren, men alla bidrag presenteras här på webbplatsen och deltar i tävlingen om att bli "Publikens favorit". Du kan rösta på max 3 projekt. 

Omröstningen stänger 24 april kl. 17.00. Publikens favorit tillkännages i Glasbranschföreningen monter C10:41 i samband med minglet kl. 16.00 (som sker i anslutning till prisutdelningen på stora scenen) och här på webbplatsen.

Kv Handsken | Lund

NR 1 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Kv Handsken
Fotograf: Johan Rambrandt

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

Akademiska hus i Lund har skapat ett modernt kontor med influenser från den ursprungliga handskfabriken från 1919. Efter att handskfabriken flyttades utomlands och verksamheten lades ned på 1960-talet, genomgick byggnaden flera tillbyggnader och förändringar. Tidigt 2020-tal beslöt Akademiska hus att genomföra en omfattande ombyggnad för att skapa mer ändamålsenliga lokaler. Tidigare hade en tidigare ombyggnad 1992 tagit bort industrikaraktären, men nu har man valt att återuppliva och framhäva byggnadens historia både i fasaden och interiören.

Ombyggnaden inkluderade nya Hansen Millennium fönster som återtar byggnaden till dess tidstypiska industrikaraktär med stickbågeformade öppningar. Bröstningen på bottenvåningen i söder återställdes till sin ursprungliga höjd, vilket förbättrade ljusinsläppet och skapade en mer trivsam atmosfär i lokalerna. Den inre gestaltningen har också betonat byggnadens historia och industriella karaktär genom valet av material, färger och integration av konstverk i miljön.

I samband med ombyggnaden fokuserades det även på att skapa bättre flöden och anpassa planlösningen för att passa Akademiska Hus arbetssätt. Kontoret erbjuder olika typer av arbetsmiljöer som främjar samarbete och kunskapsöverföring.

Hansen Millennium partierna är producerade av Reduxa Aluminium. Detta minskar koldioxidavtrycket per kg aluminium till 4,0 vilket är mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

Kv Handsken är en historisk byggnad från 1919 som genomgick en omfattande renovering där de befintliga fönstren ersattes med Hansen Millennium. Renoveringen hade som mål att bevara byggnadens karaktär, och därför valdes ett tätt spröjsat fönstersystem med smala karmar och spröjsar.
De nya fönstren på västra, östra och södra fasaderna har 3-glas isolerglas med utvändigt solskyddsglas av typen Pilkington Suncool 70/35. Invändigt användes antingen Optitherm S3 float eller ClimaGuard Premium2 där laminerade glas behövdes för att uppfylla ljudkrav och/eller minimera utfallsrisk.

Fönstren på norra fasaden har energibelagda glas av typen Pilkington Optitherm S3, kombinerat med invändigt Optitherm S3 float eller ClimaGuard Premium2 där laminerade glas behövdes för att möta ljudkrav och/eller minimera utfallsrisk.

Generellt användes glas med låga U-värden på 0,5-0,6 W/m2K, och distanslisterna hade en "varm kant" för att ytterligare förbättra de totala U-värdena för fönstren.

Motivering till varför projektet bör vinna:

Kv Handsken som till stora delar är klassad som kulturhistoriskt värdefull, visar på att det går att kombinera modern teknologi med klassisk arkitektur. De nya fönstren har gett tillbaka byggnaden sin tidsenliga industrikaraktär, med ett förbättrat ljusinsläpp som resultat. Dessutom är de nya fönstren producerade med koldioxidsnålt aluminium. Sammantaget visar Kv Handsken på hur en byggnad kan återfå sin prakt och ståtlighet med endast glas och aluminium. 

FAKTA | Kv Handsken

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Fojab Arkitekter

Glasentreprenör: Preconal Fasad AB

Glasleverantör: Pilkington IGP

Byggsystem: Hansen Millennium

Lisas World | Stockholm

NR 2 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Lisas world
Fotograf: Jeanette Karsten

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

”LISAS WORLD” blev en unik samling laminerade konstfotografier i glas tagna specifikt för Lisa Elmqvist. Samtliga 15 st glasmoduler är handsignerade i gravyr av Jeanette Karsten. Motiven är en exposé av vyer fotograferade utifrån ett urval gjutna konstglas skapade av Jeanette Karsten. Fotona har hon tagit genom ljusbrytningar och projektioner i glasen, vilket skapar dramatiska element som hon fångat i unika bilder. Glaskonstverken innehåller utvalda fragment och ger associationer till skaldjur och fisktema. Ett urval av bilder presenterades för beställaren under projektets gång. Beställaren valde ut bilder i omgångar under processen. Förutom att glasskivorna utgörs av transparenta funktionella avdelare i restaurangens inredning så skapar dem även en spännande, visuell, exklusiv och stark identitet till restaurangen. De transparenta glasskivorna skapar en luftighet och ger restaurangens personal en överblick ver lokalerna. Utmaningen i projektet har varit att integrera glasskivorna med mässingdetaljer och specialritade mässingprofiler med noga måttanpassning och precision. 

Ljussättning av glasskivorna var ett önskemål och utmaning har varit att ljussätta glasen utan att blända kunderna. Utmaningen i projektet har varit att integrera glasskivorna med mässingdetaljer och specialritade mässingprofiler med noga måttanpassning och precision i befintlig inredning. Ljussättning av glasskivorna var ett önskemål och utmaning var att ljussätta glasen och utan att blända kunderna.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

Glaslösningen som är vald i detta projekt består av laminerade glas med unika foton.
Motiven är printade och ligger mellan glasskivorna till respektive glasmodul. De är härdade, reptåliga och har fått olika opacitet. Med varierad procent har det givits olika genomskinlighet i utförandet och har noga tänkts igenom beroende på vart de sitter i rumsytorna. Den permanenta glasinstallationen ger ett exklusivt intryck och är lätt att hålla rent i denna miljö. Att välja glas är ett miljövänligt materialval då det återvinningsbart. Det har varit många timmar av tankar, uppmätningar, skissarbete och researcharbete för att uppnå bästa resultat och helhet. 

Specialritade u-profiler i mässing för glasmodulerna har tillverkats hos en smed efter givna mått och beskrivningar. Övriga mässingbeslag specialbeställdes liksom andra monteringsdetaljer. De två långa glasmodulerna på 3075 mm vid arrangédel samt 2756 mm i längd vid hovmästare har glastjocklek med laminering inklusive motiv på totalt 13.52 mm exklusive mässingdetaljer. Glashöjd är 470 mm exklusive mässingdetaljer som varierar i omfattningar. De övriga glasmodulerna har glastjocklek inklusive motiv på 9.52 mm exklusive mässingdetaljer. Glashöjder och bredder varierar. 
 

Motivering till varför projektet bör vinna:

I hjärtat av Östermalms Saluhall, en levande symbol för kultur och historia i Stockholm, reser sig konstinstallationen ”LISAS WORLD” som en banbrytande uttrycksform i restaurang Lisa Elmqvist. Det är genom denna unika skapelse av glaskonst, förtrollande gestaltad med ett skaldjurstema, som konstverket strävar mot en utmärkelse för hållbarhet och konstnärlig briljans.

LISAS WORLD är inte bara en visuell njutning utan även en hyllning till Stockholms kulturliv. I hjärtat av saluhallen, där dofterna av färsk mat dansar genom luften och historiens andetag känns i varje hörn, sammanflätas den permanenta konstinstallationen sömlöst med saluhallens eget tema av mat och kultur. 

Denna konstinstallation belyser inte bara restaurangens kulturhistoriska betydelse utan förstärker även saluhallens identitet som en plats där konst och mat förenas i ett harmoniskt möte. ”LISAS WORLD” är en länk mellan det förflutna och nuet, mellan matkultur och visuell estetik som blivit uppskattat.

FAKTA | Lisas World

Byggherre: Lisa Elmqvist, Östermalms Saluhall Stockholms Kommun

Arkitekt och glaskonstnär/glasdesigner: Jeanette Karsten

Glasentreprenör: Printglas AB

Glasleverantör: Printglas AB

Byggsystem: Laminerade glasskivor med unika foton av Jeanette Karsten i specialinfästningar

Orangeri | Jämtland

NR 3 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Orangeri
Fotogaf: okänd

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

Leverans och montage ca 320st Isolerglas till fasad och tak på ett Orangeri. montering av glasen gjordes med SIKA tape samt Sika lim SG 500 2-komponentlim. direkt på trästomme glasen på fasad ställdes på varandra med en bottningslist mellan. Horisontala skarvar mellan glas fogades. Takglasen monterades på samma sätt.

1st fönsterband i alu utförande med automatik för väder och vind. 

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

D4-14 EA 2sidor härdat och med 70/40 klart solskyddsglas på fasaden
D6-14 EA 6mm härdat 70/40 utvändigt och 8,76mm lamellglas invändigt

Motivering till varför projektet bör vinna:

Framtagning och montering av glas på ett sätt som inte tidigare gjorts, med lim och tape direkt på träfasad.

I samarbete med SIKA och glasleverantör hittade vi det mest lämpliga tillvägagångsättet och materialet. I och med denna lösning så kan glaset fortsätta i nederkant över muren och ge intrycket av att glasen "hänger i luften" I en första anblick skulle dom flesta säga nej det går inte för att det aldrig gjorts tidigare. Men tillsammans hittade vi en lösning som både kund och vi blev väldigt nöjda med.

FAKTA | Orangeri

Byggherre: Peder Blomqvist

Arkitekt: Kärnvirke Arkitektur

Glasentreprenör: Ryds Glas AB Östersund

Glasleverantör: Mittglas AB

Byggsystem: Lösvirke

Stena Nordic Recycling Center | Halmstad

NR 4 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Stena Nordic Recycling Center
Fotograf: Bert Leandersson

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

När Pilkington lade ned glastillverkningen i Halmstad 2013 köpte Stena Metall den enorma fabriken som kom att bli SNRC. Som en av världens modernaste återvinningsanläggningar tar SNRC idag emot mängder av besökare.

NOI:s uppgift var att skapa en väl synlig entrébyggnad till det stora området, man behöver kunna ta emot en buss med besökare. Det skulle finnas plats för reception, pausutrymme och övervakningsskärmar för vaktpersonal, en yta för utställningar och en möjlighet att ta en kaffe när man väntar.

Gestaltningen av entrébyggnaden tar sitt avstamp i den typiska industriarkitekturen: industrihallen med de stora spännvidderna, den synliga utanpåliggande konstruktionen, de ärliga materialen, balkar och gallerdurk. Som kontrast mot det grova industriella uttrycket står de 3,5m höga karmlösa glaspartierna som ger byggnaden dess unika karaktär, till lika delar grov industribyggnad och högteknologisk besökspaviljong. Byggnaden kan ses som en gestaltning av mötet mellan Stena Metalls historia och dess nutid. Då det förr handlade om att samla in metallskrot såsom järnvägsräls och balkar handlar det idag om en avancerad verksamhet där man återvinner allt från stål och plast till ädelmetaller. Stort fokus har legat på återvinningsbarhet och cirkularitet, något som ligger djupt i beställarens DNA. Byggnadens bärande konstruktion samt stora delar av fasadbeklädnaden är utförd i stål. Därmed är byggnaden i dessa delar 100% återvinningsbar.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

För att få en kontrast mot byggnadens industriella och ruffa uttryck, gallerdurk och stålbalkar, utfördes glaspartierna i ett slimmat glassystem.

Fasaden är utförd med endast profil i topp, botten och yttersidor. Vertikalt är det SG-fogat (structural glazing) från två håll och med steppade glas i ytterhörn. Glasen i utsida fasad med krav på skyddsklass två, är sammansatta av 12 mm härdat / 14 mm varm kant + Arg / 16.76 lamell energi 1,1, silikonbelagt för SG-limning (structural glazing).

Glasen mot insida fasad, utan krav på skyddsklass, är sammansatta av 12 mm härdat / 20 mm varm kant + Arg / 10 mm härdat energi 1,1 - silikonbelagt för SG-limning (structural glazing).

Motivering till varför projektet bör vinna:

En ny glasentré till en före detta glasfabrik som nu är återbrukad som återvinningsanläggning.

Den nya entrébyggnadens arkitektoniska uttryck balanserar på ett raffinerat sätt mellan det ruffa industriella arvet och det moderna och högteknologiska. De 3,5 meter höga karmlösa glaspartierna som dras hela vägen från golv upp till tak ger en unik lätt känsla, byggnaden blir mer av ett välkomnande skärmtak med funktioner placerade under än en traditionell servicebyggnad.

Designen skapar en harmonisk koppling mellan anläggningens nutida funktion som återvinningsanläggning och områdets historiska bakgrund som planglasfabrik. Den hyllar och bevarar därmed det kulturella arvet och den industriella historien.

Byggnad med stort fokus på återvinning och cirkularitet!

FAKTA | Stena Nordic Recycling Center

Byggherre: Stena Metall

Arkitekt: NOI Arkitekter

Glasentreprenör: Alufasad

Glasleverantör: Glassense 

Byggsystem: Fasad Aluprof MB-SR-50N, dörrar och fönster Aluprof MB-79N

Trakt Forest Hotel | Holsbybrunn

NR 5 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Trakt Forest Hotel
Fotograf: James Silverman

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

På Trakt Forest Hotel får man uppleva skogen och trakten på nära håll. Mitt i djupaste Småland, med sina fem svävande skogssviter, signerade Gerth Wingårdh, var tanken redan från start att låta naturen stå orörd i så stor utsträckning som möjligt. På Trakt vill man återskapa och bevara. Materialen, husen, detaljerna – allt ska smälta in i miljön och vara en naturlig del av landskapet, utan att ta skada. Du ska känna med alla dina sinnen, det är landskapet, hållbarheten, utsikten och tystnaden som ska stå i centrum.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

Schüco system. Takfönster, glasfasad, fönster och dörrar.

Motivering till varför projektet bör vinna:

Trakt Forest Hotel är en destination där man får komma nära Småland och naturen. Genom sviternas generösa glaspartier upplevs mötet med naturen tydligt. Här går man Offline och sover bland svajande tall och gran. Man tillåts gå bortom den digitala vardagen och låter skogen stå i centrum. Ett unikt projekt som erbjuder en välbehövlig digital detox för våra sinnen.

FAKTA | Trakt Forest Hotel

Byggherre: Mattias och Sandra Sällerteg

Arkitekt: Gert Wingårdh

Glasentreprenör: VPP System AB

Glasleverantör: VPP System AB

Byggsystem: Schüco

Tryggehuset | Tryggestad

NR 6 - Gå till omröstningen

Montage av tre bilder från projektet Tryggehuset
Fotograf: Oskar Storm

Beskrivning och motivering

Beskrivning av projektet:

I nordvästra hörnet av byn Tryggestad utanför Borgholm ligger en gammal lada från 1800-talet. Den renoverades och byggdes om till ett större bostadshus av Annalena Holst, på murstocken står 1979-12-14 inristat. Huset är stort och vackert beläget, men tjocka väggar och frimärksstora fönster i oljekrisens spår stängde det helt från omvärlden. 

Tryggehuset är nu i samarbete med lokala hantverkare förvandlat till ett modernt hus bygg inuti en gammal stomme. Direktverkande el är bytt mot bergvärme i polerat betonggolv. Mekanisk ventilation ger frisk luft i hela huset utan värmeförlust. Systemen är hopkopplade för frikyla sommartid.
Men det är glaset som är den stora skillnaden. Mot söder och väster syns väldigt lite, de sidorna är en del av byns skyline. Gamla spröjsade fönster har renoverats med hårdbelagt energiglas. Bakom luckor har täta dörrar bytts mot fönsterdörrar. 

Mot norr och öster är skillnaden markant. En stor del av den norra väggen är uppglasad. I öster är norra delen uppglasad och täta dörrar bytta mot glasade. Invändigt är planlösningen numera öppen. Huset har tack vare glaset öppnat upp mot omgivningens alvar och släppt in det öländska ljuset.
Så stora förändringar kräver eftertanke: Moderna treglas i välisolerade träkarmar minskar energiförlusten. I öster och väster sitter lågspeglande solskyddsglas till skydd mot övertemperaturer. Alla fönster är kompletterade med invändiga solskyddsgardiner. Och akustikplattor i innertaket minskar efterklangstiden för ljud.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner:

Fönsterrenovering: Hanssons Fönsterhantverk i Nybro. Innerglaset i kopplad båge bytt mot hårdbelagt energiglas.

Fasta fönster och fönsterdörrar i öst och väst: Trä/aluminium från Leiab i Marianne. Treglas Xtreme 70/33.

Dubbeldörr entré: Alu/kompositdörr Purso från OGMAB i Landeryd. Treglas Xtreme 70/33.
Glaspartier i norr och ost: träsystem bARK från Fasadglas i Hultsfred. Treglas ECLAZ i norr, Treglas Xtreme 70/33+ECLAZ i öster.

Solskyddsgardiner: ClearView från Kvadrat shade och Indre 1001 från Markisol.

Motivering till varför projektet bör vinna:

Ladan är vår kanske mest traditionella byggform, en väldigt enkel struktur. Tryggehuset visar att man kan återbruka en lada genom att bygga ett modernt hus inne i en sådan struktur. Glaset spelar här nyckelrollen. Med låg och neutral spegling bildar det utsågade portar, som suddar ut gränsen mellan inne och ute. Och tack vare avancerade energi- och solskyddsbeläggningar, i kombination med avancerade invändiga installationer, får vi ändå ett energisnålt hus med god termisk och akustisk komfort. Med trä som genomgående material.

FAKTA | Tryggehuset

Byggherre: Åsa och Oskar Storm

Arkitekt: Leo Eriksson

Glasentreprenör: OGMAB

Glasleverantör: Saint-Gobain

Byggsystem: bARK, trä/alu-fönster och Purso