Skärmtak

Skärmtak av glas – glasskärmtak – kan indelas i följande huvudtyper:

  • Staghängda med bultar 
  • Konsolhängda med bult eller klämfästen

I Sverige finns det inga regler för hur dessa tak ska dimensioneras. I Tyskland finns ett regelverk som heter AbZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, General Building Permit) för glasskärmtak på offentliga platser. Enligt dessa bör glasskärmtak ha en lutning mellan –5° och 22° för att ha en bra statisk funktion. Brantare lutning innebär att påkänningar på glaset blir mycket stora och risken för bräckage ökar drastiskt. Vidare måste vinkeln mellan stag och glasskiva vara minst 35°. 

Glaset består av glasskivor som laminerats ihop med PVB-folier. Glasskivorna är som regel 6–12 mm värmeförstärkta skivor och lamineras med 4 lager folie. Glasskivornas tjocklek varierar beroende på vilken storlek taket har och vilken snölast som taket kan komma att belastas med. Glasskivorna ska ha högblankslipad kant. Vid dimensionering tas inte hänsyn till snöras utan det förutsätts att det finns snörasskydd. Anledningen till att man inte vill använda härdat glas är att det ”säckar” ihop vid skada och kan riskera personskada samt spärra dörrar. Kravet är att skärmtaket ska sitta uppe minst 24 timmar efter skada.

För att underlätta avrinning kan skärmtaket lutas i sidled eller förses med droppnäsa på max 30 mm.

Ett staghängt skärmtak kan max vara 1,7 m brett. Längden beror på antalet stag, vanligen 4–8. Max längd är 4,65 m. Angivna maxmått kan vara mindre beroende på vilken snölast som taket kan komma att belastas med.

Relaterade sidor