Image
En hand pekar på en symbol för en vågskål som visas på en glasskiva

Entreprenadjuridisk grundkurs med inriktning konsument

Du har utfört ett arbete åt en konsument men denne är missnöjd och vill att du gör om hela jobbet. Vad gäller? Konsumenter är i vissa avseenden skyddade genom konsumentlagstiftningen och den här kursen syftar till att ge dig kunskaper om vilket skydd lagstiftningen ger och vad som är utmärkande för konsumententreprenader.

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper om konsumentlagstiftning och konsumententreprenader.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med konsumententreprenader.

Kursinnehåll

Konsumenter är i vissa avseenden skyddade genom konsumentlagstiftningen. Kursen ger dig kunskaper om vilket skydd lagstiftningen ställer upp samt hur detta utvecklats i domstolspraxis från Högsta domstolen. Vid genomgång av konsumentskyddet kommer skillnaden för vad som gäller för näringsidkare tas upp och du kommer att få en klar bild av vad som är utmärkande för konsumententreprenader.  

Kursledare

JKN Advokater
Föreläsare Lars Braun, lars.braun@jkn.se

Kursavgift

1 900 kr/deltagare för medlemmar i Glasbranschföreningen
3 800 kr/deltagare för icke medlemmar

Övriga upplysningar

Deltagare på entreprenadjuridiska utbildningarna ska ha tillgång till AB/ABT och AB-U/ABT-U.
Detta kan exempelvis beställas via Svensk Byggtjänst.

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Ivan Calic, Ekströms Glas

"En bra kurs för att förstå hela affärsprocessen och förebygga problem som kan uppkomma i efterhand"

Ivan Calic på Ekströms Glas har gått nya kursen och rekommenderar utbildningen. Läs hela intervjun.

Vill du veta mer?