Vad innebär lockout?

Det finns två huvudsakliga former av arbetsnedläggelse, strejk eller lockout. Strejk är när de anställda via sitt fackförbund lägger ner arbetet och lockout är när arbetsgivaren stänger av sin personal från arbete under en pågående konflikt. 

Att en arbetsgivare tar till lockout handlar om att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att skydda sitt företag ekonomiskt. Under en strejk är det arbetsgivaren som står för lönekostnaderna trots att de anställda inte kan utföra sitt jobb. Detta ändras dock om arbetsgivaren väljer att ta till lockout. I och med att arbetstagare stängs av från arbete är det istället fackförbundet som står för löneersättning till sina medlemmar.

Det finns olika typer av lockout. Här nedan reder vi ut begreppen.

Spegellockout

När ett fackförbund varslar en arbetsgivarorganisation om strejk överlåter de en lista över de arbetsplatser och företag där de anställda som är medlemmar i fackförbundet kommer att gå ut i strejk. En spegellockout innebär att arbetsgivaren stänger av hela sin personal som arbetar på just de arbetsplatser och företag som anges i fackförbundets varsel.  

Konsekvenslockout

I regel finns det fler företag som är verksamma på de arbetsplatser som tas ut i strejk. En konsekvenslockout innebär att arbetsgivaren stänger av samtliga av de anställda som är medlemmar i fackförbundet (som varslat om strejk) som är placerade på en arbetsplats som omfattas av varslet. Detta förutsatt att företaget är medlem i arbetsgivarorganisationen samt att de anställda är verksamma under det avtalsområde som varslet gäller. Ett varsel är alltid kopplat till ett avtal som håller på att omförhandlas. 

Relaterade sidor