Solskyddsglas

Idag finns ett stort antal solskyddsglas med olika egenskaper. Glaset kan vara genomfärgat eller belagt med en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen.

Det vanligaste idag är att man kombinerar en energibeläggning (se energiglas) med solskyddande egenskaper. Detta ger ett effektivt och varaktigt solskydd med bra isolerande egenskaper som ständigt håller den värsta solvärmen ute.

Dagens solskyddsglas i kombination med mekaniskt solskydd ger mycket bra förutsättningar för en god arbetsmiljö med bibehållna glasöppningar som ger mängder med härligt dagsljus.