Bättre upphandling av glastjänster

Rekommendation från glasbranschen

Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en rekommendation för detta.

Image
Omslagsbild till broschyren "Upphandla glastjänster"

Det ligger ett gediget arbete bakom guiden, som vi tror och hoppas ska vara ett bra stöd för dig som arbetar med upphandlingsfrågor på kommuner eller i andra offentliga organisationer.

Syftet är att underlätta för dig att handla upp glastjänster till bästa pris och kvalitet genom hela avtalsperioden.

Hör gärna av dig till Glasbranschföreningen om du har frågor gällande upphandling av glastjänster. Se kontaktuppgifter nedan.