Arbetsmarknadsförsäkringar

Genom medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket. Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet, vid följande händelser:

 • Ålderspension
 • Arbetsskada
 • Sjukdom
 • Dödsfall
 • Arbetsbrist
 • Föräldraledighet 

Viktigt att teckna försäkringsavtal med Fora och Collectum

Som medlem måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora (fora.se) som har hand om Glasmästeriavtalets försäkringar och Collectum (collectum.se) som har hand om Tjänstemannaavtalets. Se till att du anmäler dina medarbetare dit så fort det sker någon förändring på företaget.

Genom att vara medlem i Glasbranschföreningen blir premierna lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor.

Lagstadgade försäkringar

De lagstadgade försäkringarna vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället sköts ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Kollektivavtalsförsäkringar

LO-PTK har avtalat med Svenskt Näringsliv om flera försäkringar för den anställde. Dessa administreras av AFA Försäkring.

Försäkringarna är:

 • Arbetsskada, TFA, vid arbetsolycksfall, arbetssjukdom och vid resor till och från arbetet
 • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, ger viss ersättning utöver sjukersättning under begränsad tid.
 • Avgångsbidrag, AGB, som ger ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Engångssumman är ca 36 500-53 000 SEK och beror på den uppsagdas ålder.
 • Tjänstegruppliv, TGL, ger ersättning till efterlevande vid dödsfall
 • Vid föräldraledighet – premiebefrielseförsäkring, övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremien till Avtalspension SAF-LO under högst tretton månader vid ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Mer om dessa försäkringar finns under www.afa.se

Arbetare

Det är Fora som administrerar alla avgifter för anställda under Glasmästeriavtalet. Det är mycket viktigt att anmäla anställda till Fora så att de får sina avtalade försäkringar! Fora ger en allsidig information om försäkringarna på fora.se.

Tjänstemän

Anställda tjänstemän under Tjänstemannaavtalet för glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer har motsvarande försäkringsskydd. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. De administrerar även tjänstepensionerna ITP. Mer information om dessa försäkringar hittar du på collectum.se.

Omställningsförsäkring

Anställda under Glasmästeriavtalet är försäkrade hos TSL, Trygghetsfonden. Där kan viss hjälp erhållas för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Läs mer på tsl.se.

Tjänstemän och arbetsgivare har motsvarande försäkring hos TRR, Trygghetsrådet. Läs mer på trr.se.

Pension

Avtalspension SAF-LO, hanteras av Fora som lämnar upplysningar om denna. Läs mer på fora.se.
Avtalspension för tjänstemän, ITP, regleras av Tjänstemannaavtalet för glasbranschen med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. Alla berörda tjänstemän måste anmälas till Collectum. Läs mer om dessa försäkringar på collectum.se.

Avtalat

Kostnadsfri vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat - som ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv - finns till för alla som arbetar i privat sektor och har kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet. Här kan du få kostnadsfri information och vägledning.

Hos Avtalat kan du till exempel få hjälp i form av:

 • information om hur du tecknar tjänstepension och försäkring för dina anställda information om vad det kostar
 • checklistor för hur du hanterar försäkringarna när saker händer
 • kundservice
 • digitala utbildningar och webbinarier som riktar sig till arbetsgivare och anställda

Kontakta Avtalat

Ring 0770-161000
Skicka mejl till kundservice@avtalat.se eller boka möte på kundmotet@avtalat.se.
På Avtalat.se kan du chatta, du får svarar vanligtvis inom några minuter.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?