Image
Vit elbil på laddning. I bakgrunden solcellspaneler.

El- och hybridfordonsutbildning

Högvoltsfordon är ett komplext område och nytt för de flesta som på ett eller annat sätt hanterar de här fordonen som blir allt vanligare på våra vägar. Kursen tar upp flera intressanta och viktiga ämnen där vi förmedlar så mycket som möjligt av den tillgängliga informationen på ett objektivt sätt. Innehållet i utbildningen utvecklas kontinuerligt i takt med ny forskning och lagstiftning.

Kursens mål

Ge mer kunskap, en bättre känsla och säkerhet för hur man hanterar ett elektriskt fordon i det dagliga arbetet.

Målgrupp

El- och hybridfordonskursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med fordon med elektrisk framdrivning.

Kursinnehåll:

  • Introduktion
  • Grundläggande el- och högvoltslära
  • Grundläggande teknik i elmotorer
  • Grundläggande teknik för hybridfordon
  • Säkerhet runt elfordon enligt branschens nya standard
  • Risker och konsekvenser
  • Åtgärder för att minska risker med elfordon

Kursort

Glasskolan Katrineholm.

Kursledare

Utbildare från Training Partner.

Kurslängd

1 dag.

Kurstider

Kl. 09:00–16.00

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms
I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Max antal deltagare 

12 st.

Kurstillfälle

Se aktuella kursdatum