Image
Logotypen för Byggbranschens utbildningscenter visas framför en grön bakgrund med en byggnadsarbetare

Safe Construction Training

Goda kunskaper i arbetsmiljöregler hjälper till att skydda både dig själv och dina medarbetare från skador och olyckor. Safe Construction Training är en kostnadsfri introduktionskurs inom arbetsmiljö. Kursen är obligatorisk för alla som ska utföra arbete på en byggarbetsplats där Byggföretagens medlemsföretag är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Kursen finns på tio olika språk och genomförs digitalt när du vill.

Några av fördelarna med en branschgemensam säkerhetsutbildning:

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor
  • En gemensam lägsta kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen är tillgänglig för alla
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer

Registrering i ID06 Kompetensdatabas

Ett godkänt testresultat är giltigt i fem år och registreras kostnadsfritt i ID06 Kompetensdatabas.

Samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig. Medlemsföretag i Glasbranschföreningen har möjlighet att anmäla sig till alla utbildningar som BUC anordnar till medlemspris. Detta regleras automatiskt när du skapar ett konto hos BUC

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för alla. 

Gå till kursen

Vill du veta mer?