Image
Husfasad med många fönster
Foto: Johan Aredal

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

FÄRDPLAN 2045. Varje dag bidrar glasbranschen till ett lite ljusare samhälle genom att bygga för hälsa och välbefinnande, i enlighet med FN:s tredje globala mål. I juli 2020 växlade Glasbranschföreningen tillsammans med leverantörerna inom Svensk Planglasförening samt teknik- och utbildningscentret Glascentrum upp det miljömässiga hållbarhetsarbetet ytterligare. Detta genom att ställa sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral. Läs pressmeddelandet.

fossilfrittsverige.se kan du ladda hem Bygg- och anläggningssektorns färdplan i sin helhet.

Mål i färdplansarbetet

Framsidan av Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft

2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).

2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

2020-2022: Vi har kartlagt utsläppen och satt upp etappmål

I enlighet med färdplanen har vi kartlagt våra största utsläppskällor och klimatavtrycket från glas och aluminium och tagit fram etappmål för hur branschen ska minska utsläppen av växthusgaser. I detta arbete har Glasbranschföreningen tagit hjälp av konsultbyrån 2050.

Ett av målen när man skriver under färdplanen är att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till omställningen. 

Glasbranschföreningen utvecklat ett verktyg med specifik klimatdata för glas- och aluminiumbranschen som ska möjliggöra för medlemsföretagen att på ett effektivt sätt ta fram rättvisande siffror på verksamhetens klimatavtryck.

Medlemsföretag kan ta del av mer information om detta på medlemssidorna

Skriv under färdplanen för en fossilfri framtid!

Glasbranschföreningen vill uppmuntra alla medlemsföretag som är verksamma inom glasmästeri och glas- och metallentreprenad att ställa sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Här kommer en sammanfattning av de mål du ställer bakom när du signerar färdplanen:

År 2020 - 2022 ska aktörerna ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. År 2025 ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskad trend, år 2030 ska de ha halverats, år 2040 minskat med 70 procent och år 2045 ska vi uppvisa nettonollutsläpp.

Om du vill skriva på färdplanen är du välkommen att kontakta Melinda Lemke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Glasbranschföreningen:

Melinda Lemke, melinda.lemke@gbf.se, 08-453 90 75

Fossilfritt Sverige

Vill du veta mer eller vara med och bidra i färdplansarbetet?