Medarbetare/kansli

Glasbranschföreningen/Glastjänster för GBF AB
Box 16286, 103 25 Stockholm, besöksadress: Skeppsbron 40
Telefon: 08-453 90 70 / E-post: info@gbf.se

Kontakta oss

Image
Erik Haara

Erik Haara
Verkställande direktör
Telefon: 08-453 90 74
E-post: erik.haara@gbf.se

Image
Torbjörn Carlberg

Torbjörn Carlberg
Förhandlingschef / arbetsrättsjurist
Telefon: 08-453 90 72 
E-post: torbjorn.carlberg@gbf.se

Image
Marie Boberg

Marie Boberg
Ekonomi
Telefon: 08-453 90 76
E-post: marie.boberg@gbf.se

Image
Jessica Blixt

Jessica Blixt
Administration och medlemsservice
Telefon: 08-453 90 77
E-post: jessica.blixt@gbf.se

Image
Mikael Lindström

Mikael Lindström
Projektledare Glasmästeri/
MTK-auktorisation

Telefon 08-453 90 71 
E-post  mikael.lindstrom@gbf.se

Image
Melinda Lemke

Melinda Lemke
Projektledare Fasad/ Hållbarhetsfrågor
Telefon: 08-453 90 75  
E-post:  melinda.lemke@gbf.se

Image
Richard Gavaller

Richard Gavaller
Projektledare Bilglas/
Auktoriserat Bilglasmästeri

Telefon: 070-575 90 71 
E-post: richard.gavaller@gbf.se

Image
Karin Lindskog

Karin Lindskog
Utbildning och rekrytering/
projektledare konstinramning

Telefon: 08-453 90 73
E-post: karin.lindskog@gbf.se

Image
Joakim Länder

Joakim Länder
Projektledare grundutbildning och lärlingar/
arbetsmiljö

Telefon: 08-453 90 69
E-post :joakim.lander@gbf.se

Image
Matilda Röjgård

Matilda Röjgård
Ansvarig kommunikation/
ansvarig utgivare - www.gbf.se 
Telefon: 08-453 90 78
E-post: matilda.rojgard@gbf.se

Image
Mikael Ödesjö

Mikael Ödesjö
Press/ Tidningen GLAS
Telefon: 08-453 90 79
E-post: mikael.odesjo@gbf.se

Image
Cecilia Fredholm

Cecilia Fredholm
Konsult fakturering
Telefon: 08-453 90 70
E-post: cecilia.fredholm@gbf.se

Glasbranschförenings styrelse

Ordinarie ledamöter

Jonas Nilsson, ordförande
Nordmarkens Fasader AB, Töcksfors
0573-21830, jonas@nmfab.se

Göran Kronström, vice ordförande
Karlstads Glasmästeri AB
054-83 30 40, goran@karlstads-glasmasteri.se 

Jan Hansson
Glaskedjan i Sverige AB
010-494 09 90, jan.hansson@glaskedjan.se

Annalena Pettersson
Svenssons Ramar AB, Östersund
063-12 58 52, annalena@svenssonsramar.se

Mats Segerberg
Ekströms Glasmästeri, Stockholm
08-34 01 20  info@ekstromsglas.se

Micael Westerberg
Tannefors Glas AB, Linköping
013-14 69 50, micael.westerberg@tanneforsglas.se

Thomas Harbom
Alufront AB, Sävedalen
031-262210, thomas@alufront.se

Suppleanter

Mats Runsten
Ryds Glas AB, Stockholm
mats.runsten@rydsglas.se

Daniel Nestenborg
Ferm & Persson AB, Göteborg
031-894320, daniel.nestenborg@fpglas.se