Lärlingscoachning

Stöd i den teoretiska inlärningen

Glasbranschföreningen har utvecklat en kurs som ger stöd åt lärlingar med den teoretiska delen av yrkesutbildningen. Kursen består av fem delar som bygger på fem utbildningshäften. Den kan påbörjas när som helst efter det att lärlingen är registrerad.

Joakim Länder, ansvarig för lärlingsutbildningen på Glasbranschföreningen, gör en individuell lärlingsplan för lärlingen och ser till att överenskommen kursplan hålls. Joakim rättar även övningsuppgifter och skrivningar över nätet samt samlar in underlag från de praktiska proven. Lärlingscoachning bekostas av branschen och är således kostnadsfri för företag med lärlingar. Kontakta Joakim för mer information.