2023-01-16Om du har ett godkänt gesäll-/yrkesprov, har beställt gesällbrevet från Sveriges Hantverksråd och arbetat minst 6 år i din yrkesroll som konstinramare eller glastekniker erbjuds du nu Läs mer...
Fler nyheter
2023-01-13
Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som Mark- och miljödomstolen meddelade 13 december 2022. Läs mer...
2023-01-10
I början av december tog ännu en grupp Läs mer...