2021-12-14
Under 2022 införs en ny kortstandard för ID06. Bygg- och anläggningssektorn får inte hamna på efterkälken i säkerhetsarbetet och därför är det viktigt med en uppdatering. Läs mer...
2021-11-24
Den digitala kommunikationstekniken har fört mycket gott med sig. Under pandemin har de flesta kontorsrelaterade arbetsuppgifter, tack var denna, kunnat utföras med hemarbete. Läs mer...