Image
En glasfasad reser sig mot skyn - ovanför blå himmel med vita moln

Energieffektiva glas

Äldre fönster kan vara energibovar. Med moderna energiglas kan man renovera ett befintligt fönster och få dubbelt så bra isolerande förmåga. Dessutom minskar energiglas utsläppen av CO2.

Fönsterrenovering med energiglas

Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fördelarna med att renovera fönster är att man bevarar husets estetik samtidigt som det är en energimässigt och ekonomiskt lönsam åtgärd. Fönsterrenovering med energiglas är en långsiktig investering som börjar betala sig direkt och ger dig många plusvärden:

  • Värmeläckaget genom fönstren minskas
  • Uppvärmningskostnaden blir lägre
  • Kallraset vid fönstren minskar väsentligt
  • Inneklimatet blir behagligare

Relaterat material

Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

Image
Framsida till broschyren "Glazing potential: energy savings and CO2 emission reduction"

Dagens byggnader i Europa är för det mesta försedda med gamla och ineffektiva fönsterglas. Om dessa byttes ut mot högeffektiva fönsterglas skulle EU kunna minska såväl energiförbrukningen som CO2-utsläppen från byggnader med nästan 30 procent årligen år 2030.

Detta visar en studie som det oberoende forskningsinstitutet TNO har gjort på uppdrag av Glass for Europe.

Läs sammanställningen av studien