Image
Grön glasfasad

Utbildning inom glas (MTK)

Glasbranschföreningen auktoriserar företag som arbetar med montage av glaspartier (MTK-auktorisation). Auktorisationen säkerställer fackmannamässigt montage så att kund och beställare kan garantera säkra glasmiljöer. Till grund för utbildningen ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Anvisningarna baseras på Boverkets byggregler och är tillämpningsanvisningar till de avsnitt som är relevanta för glas. Läs mer om MTK-auktorisationen.

För att du ska kunna ansöka om att bli MTK-auktoriserad krävs att du har gått antingen kursen MTK Montage och brand (kurs för montörer) eller MTK Anvisningar (kurs för arbetsledare). Båda kurserna är på två dagar. För att inte mista din behörighet måste du därefter gå uppföljningskursen MTK 3 inom fem år efter det att du gick någon av de tidigare kurserna. Därefter repeteras kursen (MTK 3) vart femte år.

Grundutbildning

Vidareutbildning

Vill du veta mer?