Image
Cecilia Angergård, Karlsson & Dahl Glasmästeri

Tre snabba frågor till Cecilia Angergård

LÄR KÄNNA STYRELSELEDAMÖTERNA
2024-03-19 10:40

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna som representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Vi har ställt tre snabba frågor till ledamoten Cecilia Angergård, CFO på Karlsson & Dahl Glasmästeri AB.

Varför vill du engagera dig i styrelsen?

– Glasbranschen är en liten bransch och våra medlemmar behöver ett riktigt bra stöd i sin roll som företagare. Genom mitt engagemang i styrelsen vill jag bidra med erfarenheter från andra branscher.

Vilka frågor tycker du är viktigast att föreningen driver just nu?

– Vi ska fortsätta arbetet mot en fossilfri bransch och öka kunskapen hos medlemmar, medarbetare, kunder och leverantörer. Jag tycker också att det är viktigt att vi höjer statusen på yrket och ökar kännedomen om branschen tidigt i grundskolan. Vi lever idag i en osäker omvärld och måste ligga i framkant när det gäller ny teknik, digitalisering med mera för att attrahera nya medarbetare till vår bransch.

Utöver ditt engagemang i föreningen och i ditt företag – vad lägger du din lediga tid på?

– Resor med familjen. Närheten till havet är viktigt för mig, båtlivet ger en möjlighet till avkoppling från ett intensivt engagemang i både glas- och fastighetsbranschen.