Image
Talare på Glasscenen 2024

NORDBYGG: Stort utbud av föreläsningar på Glasscenen

23-26 APRIL I STOCKHOLM
2024-02-21 07:05

Dagarna 23–26 april 2024 möts hela samhällsbyggarbranschen på Stockholmsmässan i Älvsjö för att kraftsamla, nätverka och utbyta erfarenheter. Samt uppdatera sig på produktnyheter förstås! På Glascenen i Glasbranschföreningens monter C10:41 håller vi seminarier om aktuella ämnen och frågeställningar.

Föredragen om 30 minuter ges tre gånger om dagen. Ett koncept som är tänkt att passa mässbesökarna som vill hinna med mycket på en dag.

Seminarierna hålls dagligen i monter C10:41 följande tider:

11:00-11:30

13:30-14:00

15:00-15:30

Några av Glasscenens höjdpunkter

Josefin Larsson

23/4 Hur vi förvaltar vårt kulturarv fönster

15:00-15:30  | Josefin Larsson från Tengbom

Josefin Larsson har lång erfarenhet av och ett genuint intresse för fönster. Hon kommer att tala om hur vi finner balansen mellan utveckling och skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt hur vi bäst tar vara på befintliga resurser för att minska miljöpåverkan.

Joel Rosenqvist

24/4 Klimatbättre glas

13:30-14:00 | Joel Rosenqvist från Osby Glas

Konkurrenter har plötsligt börjat samarbeta, utvecklingen av tillverkningsmetoder har fått förnyad fart, bränslen byts ut mot förnybara alternativ, spillet minskas med smarta beräkningsprogram och avfall ses äntligen som resurs. Hör Joel Rosenqvist berätta om en glasbransch i omvandling för att kunna leverera klimatbättre glas.

Margareta Wilhelmsson

25/4 Möjligheternas byggregler och bristande krav på direkt dagsljus och utblick

13:30-14:00 | Margareta Wilhelmsson från Sveriges Arkitekter

Att en bostad har fönster, dessutom med utblick, är inte bara en hälsoaspekt eller en teknisk lösning för ljus. Det handlar om kärnan i vad som är en bra bostad. Det menar arkitektkåren som är starkt kritisk till Boverkets föreslagna regeländringar och invänder mot att snabbare och billigare ska vara huvudfokus för ett regelsystem för byggnader som ska kunna användas under flera hundra år. Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, berättar om riskerna med förslaget.

Per Ahrbom

26/4 Glas och arkitektur 

13:30-14:00 | Per Ahrbom från Ahrbom & Partner

När Per Ahrbom började intressera sig glasarkitektur fick han bege sig till Paris för att finna exempel. Numera finns det gott om svenska förebilder, varav han har varit med och skapat flera utav dem. Hör honom dela med sig av några personliga reflektioner om glasets utveckling från enkla basala funktioner till en betydande del av byggnaders gestaltning och arkitektur.

Varje dag har ett tema

Tisdag 23/4: Bevarande av fönster och fönsterhantverk

Onsdag 24/4: Hållbarhet

Torsdag 25/4: Möjligheternas byggregler samt tävlingen Glaspriset och Glaspärlan

Fredag 26/4: Arkitektur