Image
Glasprisets logotype 2022 visas mot blå himmel inramad av glasfasad

Alla projekt i tävlingen om Glaspriset 2022

På denna sida presenterar vi alla inskickade projekt till tävlingen om Glaspriset 2022. 

NR 1. ARNINGE RESECENTRUM

TÄBY

Arninge Resecentrum
Foto: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: NCC Sverige AB
Arkitekt: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Glasentreprenör: Metus
Glasleverantör: Klaasimeister
Byggsystem: Speciallösning baserad på system Schüco AWS 50.NI

Om projektet

Ahlqvist & Almqvist arkitekter har haft i uppdrag att utforma Arninge resecentrum Täby, som knyter samman Roslagsbanan, motorvägsbussar på E18 och lokal busstrafik med bostäder och närheten till service. Resecentret är utformat som en 140 m lång gångbro, med tre trapphus, till bussplattformar med 12 hållplatser i E18:s båda riktningar, en ny station på Roslagsbanan samt en koppling till en byggnad belägen i Arninge shoppingområde. Gångbron är utförd inglasad och väderskyddad och anläggningen har en genomgående ljus utformning med mycket trä som inte bara är klimatvänligt utan även skapar en inbjudande och trygg miljö. Då Arninge har en viktig historia med sina många fornlämningar har både träpelare och solavskärmningens mönster inspirerats av runskrift vilket förmedlar den historiska kopplingen till de passerande. På ett flertal platser finns texter om Arninges historia och fornlämningar vilket ytterligare informerar den intresserade. Solavskärmning har längs brons södra sida screentryckts mellan de två laminerade glasrutorna och kombinerar teknisk problemlösning med att ge anläggningen ett starkt gestaltningsmotiv. Då stora delar av anläggningens fasad består av glas skapas en ljus och trygg miljö där resande tillåts blicka ut över den intilliggande vackra naturen.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Glaslösningen används genomgående för att skapa ljus, öppenhet och trygghet. Glassystem har noga valts för att tillgodose de tekniska utmaningarna som finns på platsen med att hantera närhet till tung biltrafik, tågtrafik och stora rörelser under byggtiden. För att hantera risken med en för stor uppvärmning under sommaren har glasrutorna screentryckets mellan de två glasrutorna och skapar på så vis solavskärmning utan risk för att glasets självrengörande yta kompromissas. Glasmönstret används som ett ledande gestaltningsmotiv i projektet. För att hindra avbrott i glasfasaden passerar takavvattningen genom taksarg och glasrutor på ett innovativt sätt vilket medför att både estetik och god fuktsäkerhet kan kombineras.

Motivering till varför projektet bör vinna

Arninge resecenter bör vinna för att det genom generös användning av glas skapar en inbjudande, vacker och trygg miljö för de människor som vistas på platsen. Innovativa lösningar används för att möjliggöra att stora delar av fasaden glasas och dessa detaljer bidrar ytterligare till att arkitekturens helhet förstärks. Arninge resecenter är ett exempel på hur glas kan användas för att skapa bättre publika miljöer.

Gå till omröstningen

NR 2. AXIS GRENDEN

LUND

AXIS GRENDEN
Foto: Felix Gerlach

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Axis Communications AB
Arkitekt: FOJAB
Glasentreprenör: KG Constructions Group
Glasleverantör: Saint-Gobain
Byggsystem: Schüco, system USC 65, FW 50.HI och FW 50.SI

Om projektet

Axis nya huvudkontor i Lund består av en sammanhängande byggnad uppdelad i flera byggnadskroppar i varierande höjd som samspelar med varandra. Hållbarhet, hälsa och trivsel för de 1 300 medarbetarna har varit utgångspunkten. Fasaden består av en tung naturstensklädd bas i två nedre plan med lätta glasfasader ovanpå, inramade av vita, vinklade plåtlameller som fungerar som solskydd. Lamellernas vinkel skapar en illusion av rörelse: fasaden stängs, öppnas och stängs igen när perspektivet förändras. Väl inne i byggnaden möts besökare och anställda av ljuset, som är ett återkommande tema. Kontoret är utformat med stor omsorg om detaljerna och ytorna är skräddarsydda efter Axis behov med både traditionella cellkontor och öppna kontorslandskap med rejäla ljusinsläpp. Lokala, naturliga material som kalksten och trä ger en varm och ombonad känsla. När man förflyttar sig inomhus ska man hela tiden vara på väg mot ljuset. Det sker i korridorer med glas, genom takljus och lanterniner, och förstås fönster i varje kontor, öppningsbara sådana. Invändigt finns flera oaser i form av uteplatser, en grön innergård, takterrasser och en sky lounge. Och trots läget nära motorvägen når inga störande ljud in.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Ljuset i byggnaden har en bärande funktion – det flödar dagsljus överallt. Vi fick föreskrivet Saint-Gobains Cool-lite extreme 70/33, ett solskyddsglas som kombinerar ett effektivt solskydd med hög neutralitet, så att färger inte förändras i ljustransmissionen genom glaset. Glaset har även hög selektivitet, det släpper in mycket dagsljus utan negativa effekter av solvärmen, vilket bidrar till en ljus och naturlig inomhusmiljö. En stor lanternin i byggnadens hjärta fungerar som en samlande punkt med ett norriktat dagsljus. Ståltrianglar som hänger från taket både skärmar av det direkta solljuset och reflekterar det indirekta dagsljuset så att det når hela den 5 000 kvadratmeter stora bottenvåningen, långt in i mötesrummen..

Motivering till varför projektet bör vinna

Byggnaden med sina konceptuella glaslösningar bidrar både till stadens uttryck och utveckling av Ideonområdet i norra Lund och till människors hälsa och välmående. Huset öppnar sig mot staden med en fin koppling i gatunivå, där den uppglasade fasaden gör att rörelser inne i byggnaden går att avläsa utifrån när man passerar förbi. Om utsidan är mer av en urban tolkning av ett modernt kontor på en utmanande plats talar insidans trä och rundade former till våra sinnen på ett annat sätt. Här spelar det flödande ljuset inomhus en viktig roll för välmåendet. Lanterninen och de reflekterande trianglarna av specialtillverkat stål kombinerar estetiska och tekniska aspekter till en unik helhetslösning. Vi har studerat dagsljusflöden och optimerat vinklingen av lamellerna för att åstadkomma bästa tänkbara inomhusmiljö.

Gå till omröstningen

NR 3. BAGGEBOSKOLAN

TIBRO

BAGGEBOSKOLAN
Foto: Jonas Winge

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Tibro Kommun
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Glasentreprenör: GlasLindberg
Glasleverantör: Martin G Andersson / Press Glass
Byggsystem: Sapa

Om projektet

Byggnationen av Baggeboskolan är det största nybyggnadsprojektet som genomförts i Tibro på 40 år och ribban lades på en hög nivå både för den pedagogiska miljön och på skolans gestaltning. Bygget genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Tibro kommun och NCC med GlasLindberg som underentreprenör av både invändiga och utvändiga glas- och metallpartier. Designen är ett samarbete mellan arkitekter, pedagoger, lärare, studenter och andra företag som är involverade i projektet. De har alla bidragit till att skapa en skola med de bästa förutsättningarna för sina elever.

– Lärande, trygghet och glädje är Tibros vision för Baggeboskolan. Det var grunden för vårt arbete. Visionen för oss som arkitekter var att skapa en skola där man kan känna sig trygg i den egna enheten – hemvisten, men samtidigt ha en stark delaktighet i det gemensamma. Också att skapa en skola som präglas av ljus och överblick, det ger trygghet och samhörighet, säger Anette Wallin, arkitekt SAR/MSA, Liljewall arkitekter.

Skolan har en total yta på 9 300 kvadratmeter, med en mängd olika klassrum, för både skola och fritid, är anläggningarna utformade som en ring runt ett atrium.

– Jag tror att framtidens skolor kommer att vara ännu bättre i ett hållbarhetsperspektiv. Ljus, ljud, energi och material kommer att bli ännu viktigare än de är idag. Hållbarhet hoppas jag också kommer att innebära att vi prioriterar skolbyggnation på det sättet som man gjorde vid förra sekelskiftet. Då var skolorna viktiga byggnader i staden, påkostade och med gedigna materialval. Över tid är det alltid en god idé att satsa på material som står sig över tid, även om de inte alltid är det billigaste i byggskedet så lönar det sig i längden. Skolor slits otroligt hårt och det tycker jag ibland glöms bort när man planerar, särskilt i tidiga skeden när de politiska besluten fattas och budgeten sätts, där hoppas jag på förändring och medvetenhet, avslutar Anette Wallin.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Baggeboskolan är en F-9-skola där stort fokus på hållbarhet varit en ledstjärna genom hela byggprocessen. Val av material är noggrant genomtänkt och varje val har föregåtts av livscykelanalyser för att fastställa om det är i enlighet med de höga hållbara standarder som fastställts för projektet. Inte bara material har noggrant valts, utan även interiören. Möblerna är mestadels högkvalitativa möbler som har återvunnits från sitt tidigare liv i andra skolor. Det har inte varit någon avvägning mellan funktionalitet och design, både exteriören och interiören är uttryck för stadens hantverkstraditioner.

Motivering till varför projektet bör vinna

Arkitektur kommer inte bara från kreativa idéer, utan också från ett samarbete med alla inblandade i projektet. Glasbyggare, entreprenörer och de som faktiskt kommer att använda utrymmet. Baggeboskolan är ett exempel på samarbetsarkitektur och har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Silver. Skolan har också tilldelats priset Årets Bygge för bästa samhällsfastighet 2021.

Gå till omröstningen

NR 4. BRF DJURGÅRDSVYN

STOCKHOLM

BRF DJURGÅRDSVYN
Foto: Riksbyggen

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Riksbyggen (totalentreprenad JM Entreprenad)
Arkitekt: Sandellsandberg Arkitekter
Glasentreprenör: JM Entreprenad + Lindner Group m fl
Glasleverantör: STO (glasmosaik) + Lindner Group
Byggsystem: Glasmosaiken monterades av K360

Om projektet

I Norra Djurgårdsstaden ligger BRF Djurgårdsvyn, ett miljöklassat hus uppfört av Riksbyggen med en levande och karakteristisk fasad av glasmosaik som återspeglar Norra Djurgårdens grönska. Bakom både husets insida och utsida står stjärnarkitekten Thomas Sandell, vars filosofi om tidlös kvalitet genomsyrar alla aspekter av projektet. Naturmaterialen av glas, sten, ask och alm må kosta lite mer initialt, men de blir heller inte omoderna, slits vackert och kan behandlas och renoveras vilket gör huset hållbart även på lång sikt. Förutom den ambitiösa yttre gestaltningen har arkitekten även tagit fram specialritad inredning till projektet, och även här har glas framträdande roll. Till var och en av de 49 lägenheterna ingår nämligen en vacker designlampa över matbordet i köket, en framtida klassiker ritad av Thomas Sandell för just Djurgårdsvyn. Lampan, som är tillverkad av Småländska Zero, har mjölkvitt glas som vackert sprider ljuset i rummet.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Målet har varit att skapa en levande fasad med djup i flera nivåer, där den kraftfulla silhuetten kombineras med ett transparent uttryck. Den ljusgröna glasmosaiken om 75 x 25mm från Delta Elements som är byggnadens signum, har levererats av STO och monterats av K360. Glaset ger ett vackert turkosskimrande ljusspel som skiftar i färg och karaktär under dagen när den reflekterar den kringliggande miljön. I Djurgårdsvyn har alla lägenheter en terrass, en balkong eller ett uterum, många har även ett mellansteg i form av ett orangeri. De generösa balkongerna och terrasserna med räcke av glas har installerats av Lindner Group vilka även ansvarat för orangerierna, som med sin inramning av glasskärmar förlänger säsongerna och bidrar till att sudda ut gränsen mellan inne och ute. Sammantaget förstärks byggnadens föränderliga uttryck av balkongräcken och glaspartier genom att dels reflektera ljus och skapa mer privata rum, och samtidigt släppa in ljus och ge fri sikt från de generösa fönster- och dörrpartierna.

Motivering till varför projektet bör vinna

Thomas Sandell, som bland annat arbetat med Rejmyre, Leucos och Zero för att skapa högkvalitativa alster i glas, har en stor kärlek till att arbeta med naturmaterial i allmänhet och glas i synnerhet. I nära samarbete med en ambitiös beställare i form av Riksbyggen, och många kompetenta leverantörer har de tillsammans skapat ett helt hus där just glaset som material är centralt för både funktion och gestaltning. Sandells signum är att arbeta gränsöverskridande med arkitektur, inredning och produktdesign. I arbetet med Djurgårdsvyn har han verkligen fått röra sig mellan det storskaliga, visionära, och de små detaljerna för att skapa en genomarbetad helhet. Tidigt fick uppdraget arbetsnamnet Glashuset, vilket levt kvar och förverkligats genom de markerade balkongerna och glasade uterummen, den skimrande glasmosaikfasaden, de sällsynt generösa fönsterpartierna och till sist den lilla juvelen i form av den specialtillverkade lampan som pryder varje matplats och trapphus.

Gå till omröstningen

NR 5. CARPE FUTURUM

UPPSALA

CARPE FUTURUM
Foto: Mattias Hamrén

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Vattenfall AB
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Glasentreprenör: Rovakate OY, Vitrea OY
Glasleverantör: Pilkington
Byggsystem: Planka för planka

Om projektet

Uppsalas nya kraftvärmeverk, Carpe Futurum, utgör en del av Vattenfalls strävan att minska klimatpåverkan och säkra fjärrvärmeleveranserna till Uppsalaborna. Målet är att skapa en koldioxidneutral verksamhet redan till 2025. Byggnadens silhuett är en viktig del av Uppsala och utmaningen har varit att skapa ett balanserat tillägg till slottet, domkyrkan och vattentornet av hög arkitektonisk kvalitet. Liljewall tilldelades uppdraget efter vinst i en tävling som utlystes av Vattenfall i februari 2014. Den samlade byggnadsvolymen med sitt enkla och mjuka formspråk uttrycker stadsmässighet samtidigt som industrikaraktären tonas ned. Det som syns från olika platser i staden och från gatorna intill skulle i så stor utsträckning som möjligt gestaltas som fina och rena fasader. Då pannbyggnaden är en av de högsta byggnaderna i staden och bildar landmärke i Uppsala var det viktigt att ge det samma gestaltningsmässiga omsorg som kyrkan, slottet och vattentornet. Upplevelsen av byggnaden skulle fungera på både nära och långt håll. Färgmässigt hämtas inspiration från såväl Uppsalas signaturbyggnader som från befintliga industribyggnader.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Gestaltningen av byggnaden med det grafiska mönstret på de emaljerade och genomskinliga profilglasen som tunnas ut ju högre upp man kommer i byggnaden symboliserar processen av förångning av vatten, vilket är själva grunden för produktion av elektricitet. Vattenångan kyls ned och överskottsvärmen leds ut på fjärrvärmenätet för att värma upp bostäder och verksamheter. Fasaderna på pannbyggnadens övre delar består av profilglas med omväxlande vita glas och emaljerade glas i orange ton. Valet av profilglas bygger på att det är ett material som inte åldras och kräver minimalt med underhåll. Det är ett enkelt byggsystem med få ingående delar och som med sina mått också klarar att monteras på ett sådant vis att byggnadens mjukt kurvade fasad och rundade hörn enkelt kan byggas. Både utsida och insida fasad blir helt släta med detta system vilket ger ett lätt underhåll av fasaderna.

Motivering till varför projektet bör vinna

Ett kraftvärmeverk byggs för att stå i många år och för att producera värme och elektricitet på ett tryggt och säkert sätt. Byggnaderna är ofta stora och höga med enorma spännvidder. De är väl synliga och påverkar både stadens siluett och närmiljön. Därför är det särskilt viktigt att skapa ett sammanhängande uttryck över anläggningens alla byggdelar för att helheten på ett vackert sätt ska anpassa sig till sin omgivning. Glaset gör byggnaden transparent. Det innebär inte bara att den upplevs som mer inbjudande utan även att den smälter in ytterligare mot Uppsalas siluett och speglar himlen på ett vackert sätt. Glaset är avgörande för hur vi lyckades med uppdraget, att gestalta ett kraftvärmeverk som sticker ut, men inte för mycket.

Gå till omröstningen

NR 6. CLARION HOTEL SEAU

HELSINGBORG

CLARION HOTEL SEAU
Foto: Felix Gerlach

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Midroc
Arkitekt: Jais Arkitekter
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin AB
Glasleverantör: Klaasimeister
Byggsystem: Schüco, främst system FWS 50.SI

Om projektet

SeaU består av en kongressanläggning i fyra våningar och en anslutande niovånings hotellvolym. Den största kongressalen rymmer 1 250 personer och i hotellet finns 250 rum. Projektet avslutar den gröna omdaningen av stadsmiljön längs kusten, från strandpromenaden via Gröningen och Norra hamnen. Idén med SeaU är att fullfölja visionen att föra staden närmare sundet, genom att ge Helsingborg ett attraktivt kongresshotell och samtidigt skapa nya mötesplatser för alla stadens invånare. Det nya huset blir en naturlig del av stadsväven och bidrar till ett levande centrum. Byggnaden anknyter till stadens skala, men är också formad för att svara mot den framträdande position som den unika tomten har.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

De publika delarna av kongressen, hotellobby och restauranger är helt glasade, dels för att visa upp insidans verksamhet och rörelse samt bjuda in allmänheten, dels för att ge möjligheten till den fantastiska utsikten över sundet, hamnen och den danska kusten. Bottenvåningen fungerar som stadens, invånarnas och besökares vardagsrum och som en förlängning av omkringliggande gata och torg. Här har den transparanta glasfasaden spelat en viktig roll för den demokratiska idén av allmänhetens tillträde till byggnaden och skapandet av en plats för alla. Glasfasaderna har använts på ett kreativt sätt och gett möjlighet till en komplex och identitetsskapande geometri.

Motivering till varför projektet bör vinna

Glaset har använts på ett föredömligt sätt för att skapa stora mervärden och ge möjlighet till de för byggnaden och platsen essentiella idéerna. De publika delarna av kongressen, hotellobby och restauranger är helt glasade dels för att visa upp insidans verksamhet och rörelse samt bjuda in allmänheten, dels för att ge möjligheten till den fantastiska utsikten över sundet, hamnen och den danska kusten. Bottenvåningen fungerar som stadens, invånarnas och besökares vardagsrum och som en förlängning av omkringliggande gata och torg. Här har den transparanta glasfasaden spelat en viktig roll för den demokratiska idén av allmänhetens tillträde till byggnaden och skapandet av en plats för alla. Glasfasaderna har använts på ett kreativt sätt och gett möjlighet till en komplex och identitetsskapande geometri.

Gå till omröstningen

NR 7. EBBE PARK

LINKÖPING

Ebbe Park
Foto: Ebbe Park

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin AB
Glasleverantör: Klaasimeister, Press Glass, FSG, Vetrotech, Pyroguard m fl
Byggsystem: Schüco, Wicona, SAPA, SP samt projektunika lösningar

Om projektet

Ebbe Park är en stadsdel i Linköping där man haft som vision att boende och verksamma skall kunna dela resurser och utvecklas tillsammans. Visionen om öppenhet och nyfikenhet återspeglas i arkitekturen som bjuder in till många möten med människor och vyer. Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner: Ebbe Park är en palett där i stort sett alla discipliner inom modernt glasbyggande är representerade: utvändiga och invändiga glaspartier, vindfång, fönster och luckor, skärmtak, brandpartier, räcken, golvglas, uterum med flera. Det gäller även systemen där i stort sett alla större leverantörer är representerade: Schüco, Wicona, SAPA, med flera. Motivering till varför projektet bör vinna: Ebbe Park är ett lysande exempel på hur innovation och design kan förverkligas när beställare, arkitekt och entreprenör delar samma vision genom hela genomförandet.

Gå till omröstningen

NR 8. KAJPLATS 6

LILJEHOLMEN

KAJPLATS 6
Foto: Magnus Östh

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: JM AB
Arkitekt: Alessandro Ripellino
Glasenteprenör: Fasadglas Bäcklin AB
Glasleverantör: Klaasimeister AS
Byggsystem: Schüco AF UDC 80 SG (Structural Glazing)

Om projektet

Restaurangen på 90 meters höjd särskiljer sig tydligt med sin helglasade fasad och upphöjda plats på toppen av ett av de fyra höghusen på Liljeholmskajen. Det råder ingen tvekan om att det är en publik plats som välkomnar alla till en god utblick över Stockholm. Den som kan Stockholms konturer ser genast släktskapet till de fem trumpetstötarna, alltså Hötorgsskraporna i city. På Liljeholmskajen vid Årstaviken står fyra besläktade gestalter med individuell prägel. Ripellino Arkitekter ritade Kajplats 6 och dess u-formade stadskvarter i 6–7 våningar och en högdel med 26 våningar. Just Kajplats 6 skiljer sig från de andra tre höghusen med sin ”krona”. Topprestaurangen sticker upp med sin helglasade fasad och gör därmed huset till det högsta på Liljeholmskajen – där man kan ta en drink eller äta middag med 360 graders vy över Stockholm och Årstaviken. Kajplats 6 är den första byggnaden i världen som fått Schücos nya fasadsystem AF UDC 80 SG, en helglaslösning med slät yta. Den helt inglasade topprestaurangen på 400 kvadratmeter ser ut att sväva ovanför resten av huskroppen. En utrymningsterrass är indragen under restaurangplanet, vilket också ger en distans mellan publik och privat yta i huset.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Att arbeta på 90 meters höjd låter sig inte göras i all enkelhet. Fasadglas hade nyligen fått nys om att Schücos nya elementsystem UDC 80 skulle komma som en structural glazinglösning, även om den ännu inte var klar, och insåg att ett elementsystem var lösningen på alla säkerhetsaspekter med montaget. Att tillsammans med Schüco slutföra projekteringen av SG-lösningen och få ut den på marknaden i ett så pass uppburet läge var en fantastisk möjlighet både för oss och Schüco. Sagt och gjort, SG-lösningen av Schüco UDC 80 färdigställdes på rekordtid och Kajplats 6 blev det första projektet med denna lösning – i världen! Att just jobba med element, där prefabricerade enheter färdigställs i verkstad, transporteras till arbetsplatsen och installeras, ökar byggtakten utan att minska på säkerheten för montagepersonalen. Särskilt gäller detta på 90 meters höjd, där det är dyrt och komplicerat att bygga de ställningar och plattformar som krävs för en mer traditionell platsbyggd fasad.

Motivering till varför projektet bör vinna

En fasad har utmaningar i varje liten detalj – var den byggs, hur den gestaltas, vilka krav man ställer på den – likt bitar av ett komplicerat pussel. När man bygger på 90 meters höjd, så måste varje pusselbit passa exakt och varje medarbetares insats är lika viktig – särskilt när systemlösningen är ny och obeprövad. Från systemutvecklaren till projektören, projektledaren och montören. Var sak måste hamna på sin plats, och alla fylla sin funktion, som kuggar i ett stort maskineri. Kajplats 6 blev ett fantastiskt exempel på att man på kort tid och genom gott samarbete kan utveckla glas, aluminium och stål så att de i perfekt harmoni ger en milsvid utblick över stadens puls – en helhet som blev större än delarna.

Gå till omröstningen

NR 9. KINEUM / GÅRDA 16:17

GÖTEBORG

KINEUM
Foto: Anton Adielsson

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: NCC/Platzer
Arkitekt: Reflex Arkitekter AB
Glasenteprenör: Wieden s.r.o/Fenestra
Glasleverantör: AGC
Byggsystem: Schüco UCC 65 SG

Om projektet

Kineum, som är resultatet av ett vinnande parallellt uppdrag, är ett nytt slags kontorshus i Göteborgs stadsdel Gårda, ett stenkast från centrum. Med sina 28 våningar och 30 000 kvadratmeter är Kineum en byggnad som kommer att präglas av rörelse, samverkan och mångfald. Göteborgs skyline är under utveckling och det är därför viktigt att byggnadens stadsprofil passar in, samtidigt som den är unik. Byggnaden ska sticka ut men samtidigt passa in – ha en tydlig identitet. Fasadkonceptet bygger på historien; vad Göteborg var och är. Kranarna i hamnen och strukturen på fiskarnas nät är båda element som starkt förknippas med Göteborg. Kineum kommer inte att bli en renodlad kontorsbyggnad, utan ska innehålla nästan lika mycket hotell och restauranger som kontor

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Till grund för volym, fasad, proportioner, anslutningar med mera ligger ett starkt geometriskt mönster som ger förutsättningar för en optimering beträffande materialåtgång, arbete med modulformat och ett effektivt montagearbete. Fasaden är uppbyggd med våningshöga glastrianglar som utgått från storlek jumboformat på planglas, 3,2 x 6 meter, och delat detta i sex trianglar som var och en mäter ca 2 x 2,8 meter. Stora delar av elementfasaderna är uppbyggda med solskyddsglas – 8 mm Stopray Vision-52T, 6 mm järnfritt glas iplus 1.0T Clearvision och ljudlamellglaset Stratophone 66.4 med 1,52 mm PVB-folie. U-värde 0,5. Men sammansättningarna varierar beroende på väderstreck, täta bröstnings- respektive transparenta zoner. Standardmodulen har måtten 2,8 x 3,6 meter. Dessa mått möjliggör en bra kontorsindelning och fungerar även för de mindre hotellrummen. Modulen har cirka 50 procent transparent glas alternativt 25 procent då en del moduler får fyllnad av fasadglas. Modulen har få profiler vilket ger bra förutsättningar gällande U-värde. Med fasta partier ovan glas skapas även en viss självskuggningseffekt som har positiv inverkan på G-värde och solinstrålning. Delar i modulen kan variera med olika glas eller fasadglas. Glasen hålls på plats i ett specialframtaget aluminiumprofilsystem vilket är tjockast i själva kryssen som sticker ut 400 mm. Profilerna bidrar också starkt till att minska solljusbelastningen och skapar balans mellan de transparenta och täta fasadelarna.

Motivering till varför projektet bör vinna

Det sedvanliga är att några bedömare utser och upphöjer ett verk utifrån teoretiska och akademiska kriterier. Ett annat giltigt bevis på en byggnads relevans och kraft att beröra, bör vara medborgarnas genklang. Det kanske finaste beviset på att man gjort något rätt, är när människor i dess närhet spontant visar sin uppskattning. Ända sedan det första avläsbara fasadfragment monterats har Kineum fascinerat och intresserat Göteborgs befolkning. I takt med att huset skjutit i höjden och blivit ett landmärke och en del av stadens avläsbara stadssilhuett, så har intresset kontinuerligt växt.

Gå till omröstningen

NR 10. KULTURHUSET (OMBYGGNAD OCH RENOVERING)

STOCKHOLM

KULTURHUSET
Foto: Johan Eldrot

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Stockholms fastighetskontor
Arkitekt: Ahrbom & Partner (A&P Arkitektkontor AB)
Glasenteprenör: Westins Fönsterteknik AB
Glasleverantör: AGC Interpane och Guardian
Byggsystem: Specialsystem för Kulturhuset

Om projektet

Kulturhuset byggdes i två etapper. Den första etappen färdigställdes i januari 1971 som ett provisorium för Sveriges riksdag. Husets östra del färdigställdes i oktober 1974 som kulturhus. 1986 blev även Kulturhusets västra del kulturhus. Nu, efter 50 års intensiv verksamhet har bland annat den stora glasfasaden uppnått sin maximala livslängd. Även tekniska system och installationer har tjänat ut och nya krav ställs på energieffektivitet, hållbarhet. Som en betydande del av den ombyggnad som nu gjorts har hela Kulturhusets glasfasad mot Sergels torg och Malmskillnadsgatan ersatts av nya glas. Eftersom Kulturhuset är blåmärkt enligt Stadsmuseets klassificering och även påtänkt som byggnadsminne har det varit viktigt att bevara det ursprungliga utseendet och uttrycket med hänsyn till bland annat proportioner, material och kulörer i profilsystem, spröjsar med mera. Det ursprungliga profilsystemet bestod av stålprofiler klädda med bockad plåt av oxiderad mässing. Dessa märktes upp och återmonterades. Noggranna inventeringar och uppmätningar utfördes i helhet och detalj. Omfattande studier av alternativa glassystem utreddes med hänsyn till egenskaper och kvalitet. Ett flertal våningshöga provglas monterades och värderades utifrån bland annat genomsiktlighet, kulör, reflexer och speglingar.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Glas mot Sergels Torg, nord; 3-glas isolerruta AGC Clear Vision (järnfattigt)2* iplus 1.1. Utifrån sett 8 CV iplus 1.1-12argon-6CV-16arg-66.6 CV iplus 1.1. U-värde fasad 1,0 W/m²K, Ug 0,6 W/m²K. Glas mot Malmskillnadsgatan, ost; 3-glas isolerruta Guardian SuperNeutral 70/37, Clima Gard Premium 2. Utifrån sett 8 SN 70/37-12argon-6float-16arg-66.6 CG Premium 2. U-värde fasad 1,0 W/m²K, Ug 0,5 W/m²K. Personsäkert lamellglas invändigt i alla treglasrutor. I dubbelskalsfasad där tidigare suttit ett inre, ej personsäkert, extraglas av ljudisoleringsskäl cirka 600 mm innanför det yttre glaset har dessa bytts ut till personsäkert 8 mm härdat glas.

Motivering till varför projektet bör vinna

År 1966 vann Peter Celsing den nordiska arkitekttävlingen om kulturhus, teater och riksbank vid Sergels torg i Stockholm. Hans vision med Kulturhuset var att, som en fortsättning på torget och dess olika nivåer, skapa stora öppna våningsplan där husets verksamheter och besökare syntes från torget och tecknade sig mot den bakre betongväggen som på en stor bildskärm. Fasaden skulle vara så tunn och genomsiktlig som möjligt. Det slutliga valet av nytt fasadsystem blev ett treglas, järnfritt energiglas, vilket förbättrar fasadens U-värde drygt tre gånger och även uppfyller dagens krav på personsäkerhet. Projektet kan ses som en föregångare till hur man bör hantera verklig hållbarhet inom byggsektorn och har därför också belönats med Kasper Salinpriset. Den nya fasadens genomsiktlighet blev nu också ännu bättre än den ursprungliga, vilket också ligger i linje med Peter Celsings vision och allas vår önskan om maximal öppenhet mot Sergels torg och staden.

Gå till omröstningen

NR 11. KUNSKAPSHUSET

GÄLLIVARE

KUNSKAPSHUSET
Foto: Anna Kristinsdóttir och Anders Bobert

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Gällivare kommun
Arkitekt: Liljewall arkitekter AB
Glasentreprenör: Öjebyns Glas & Aluminium AB
Glasleverantör: Press Glas
Byggsystem: Hybridbyggnad, betong, stål – Jansen, aluminium – Schüco samt limträ pelar-balksystem

Om projektet

Norr om polcirkeln ligger Gällivare – en stad i unik förvandling. Två centrum ska bli ett när grannorten Malmberget, till stora delar, flyttas på grund av gruvdrift och rasrisk. Genom medborgardialoger och kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. Den visionen har Liljewall tillsammans med MAF Arkitektkontor varit en del av genom skapandet av Kunskapshuset som ska ge plats åt kommunens gymnasium och lärcentra för vuxna. Stor vikt har lagts på att skapa en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad inför framtidens behov av förändring och utveckling. Med gruvan och naturens konturer som inspiration har den sex våningar höga skolan utformats till en markör som berättar en historia om kulturen och platsen. Asymmetrin bryter ner skalan och ger den en hållbar och stark arkitektonisk karaktär.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasaden är uppbyggd i limträ och glas genom vertikala träpelare som sitter framför de invändigt bärande. Pelarna, alla med olika form och snitt, har placerats parvis vilket skapar varierande gestalter. När förbipasserande rör sig längs med skolan skapas en föränderlighet och rytm. Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt uppglasad. De stora glaspartierna i matsalen och i caféet på entréplanet skapar ett fint utbyte mellan staden och skolverksamheten. Det blir tydligt att eleverna befinner sig mitt i staden genom utsikten från matsalen och skolkaféet. De ser ut över det centrala torget, Vassara torg, kyrkan och Dundret. De kan följa vad som pågår i staden. Stadens innevånare ser samtidigt tydligt in i verksamheten. In i verkstäderna och de publika ytorna på entréplanet där de kan följa elevernas arbete under dagen. Skolans verksamhet blir på så sätt tillgänglig för staden. På kvällen ser man tydligt in i det stora entrérummet. Husets nav, den stora trappan av svart stål, syns på långt håll genom de stora glaspartierna som finns i alla våningsplan mot torget. Matsalen och caféet i skolan har varma glas för att klara det arktiska klimatet bättre och hålla rutorna rena från frost och kondens. Utformningen av skolan är starkt inspirerad av samisk konst och samisk kultur. Av de tre samiska konstnärer som har medverkat i projektet är glaskonstnären Monica L Edmonson en av dem, och konstverket Ája, en glasbrunn som avbildar stjärnhimlen, framträder när det mörknar.

Motivering till varför projektet bör vinna

Byggandet av Kunskapshuset är en viktig del av den omfattande samhällsomvandlingen i Gällivare. Vårt uppdrag har varit att studera behov och förutsättningar och i nära samarbete med kommunens företrädare och skolans representanter ta fram en lösning på hur det nya Kunskapshuset och hela kvarteret kan gestaltas till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, funktionell och arkitektoniskt attraktiv helhet. Mitt i denna stora förvandling är Kunskapshuset en viktig pusselbit som bidrar till att förändra och berika platsen. Glasfasaden gör byggnaden tillgänglig för staden, och skolan blir den samlingsplats mitt i staden som lyser upp den karga miljön och lockar besökarna in i värmen.

Gå till omröstningen

NR 12. LINDESBERGS HÄLSOCENTRUM

LINDESBERG

LINDESBERGS HÄLSOCENTRUM
Foto: Åke E:son Lindman

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Lindesbergs Bostads AB och Region Örebro
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: GlasLindberg
Glasleverantör: Martin G Andersson
Byggsystem: Sapa

Om projektet

Dagsljuset en viktig framgångsfaktor i nybyggda Lindesbergs hälsocentrum. Arkitektur för välbefinnande är inte något nytt koncept. En del påstår att det etablerades redan i början på 1900-talet som en del av den moderna rörelsen. Hälsosamma bostäder var ett kärnkoncept redan då, och många byggnader designades som en del av strävan att förbättra välbefinnandet genom arkitektur. Den röda tråden för denna typ av arkitektur är stora mängder naturligt ljus, utsikter och användningen av modern teknik. Lindesberg Hälsocenter är inget undantag, byggnaden designades med moderna tekniska verktyg som till exempel dagsljussimulering, energiberäkningar och analyser av mikroklimat. Med både naturen, järnväg och resecentrum runt hörnet är Lindesbergs hälsocentrum en självklar mötesplats. Det är en byggnad som ska fungera som både vårdcentral med all dess service samtidigt som byggnaden erbjuder ett attraktivt boende med möjlighet till kompletterande stöd och bekvämlighet.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

De två anläggningarna, bostadshuset och vårdcentralen, är separerade till två byggnader och även fastigheter men sammanlänkade genom den gemensamma glasgallerian, Sinnenas galleria, och det gröna taket. Det höga atriet i Sinnenas galleria med sitt glastak är hjärtat i Lindesbergs nya hälsocentrum. Glasgallerian fungerar här som ett vardagsrum för alla boende och besökande, eller om man vill en parkmiljö inomhus där ljuset flödar in. Från gallerian ansluter två trapphus som med tre loftgångar leder till lägenheterna. Hit leds indirekt ljus från gallerian med hjälp av glastak, glasgavlar, glasräcken och till och med glasgolv innerst i loftgångsbjälklagen vilket ger ett fint ljusflöde och även utsikt upp mot himlen från alla bostäder.

Motivering till varför projektet bör vinna

Naturligt ljus har spelat en stor roll redan i designfasen, och alla 32 enheter har till och med utsikt mot himlen tack vare alla glassektionerna som byggts i byggnaden. Det här projektet är noggrant utformat och utrustat, inte bara med vackra material, utan även med funktioner som tar hänsyn till hållbarhet. Under hela projektet har energiberäkningar och dagsljussimuleringar gjorts med fokus på miljöcertifieringar. En del av byggnadens energi kommer bland annat från solpaneler, och bostadsdelen har tilldelats SGBC miljöbyggnad silver, och vårdcentralen har tilldelats samma certifiering i guld. Huset är naturorienterat tack vare den omgivande naturen. En konsekvent gestaltning med association till naturen genomsyrar där nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan en kostym av lärkribbpanel bildar fasad. Det kraftfulla taket illustrerar marken som tas bort och istället flyttas upp på taket och håller samman till en helhet.

Gå till omröstningen

NR 13. MAGASIN X

UPPSALA

MAGASIN X
Foto: White Arkitekter

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Vasakronan
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: Fasadglas Bäcklin AB
Glasleverantör: Klaasimeister
Byggsystem: Eget träsystem Fasadglas, add-on-profiler Schüco

Om projektet

Genom ett brett samarbete mellan arkitekt, glaskonsult, energikonsult och VVS-konsult har projektet lyckats undvika den utvändiga solavskärmning som så ofta förtar intrycket av moderna kontorshus. Trots detta har huset extremt låg energiförbrukning. Genom val av glas med olika egenskaper i olika väderstreck optimeras färgåtergivning, energi, reflektion och genomsiktlighet. Mot sydost och sydväst har glasarean minskats med 40 procent för att hantera solvärmelasten. Där sitter det specialtillverkade solceller med matterat glas som sitter i samma profiler som glasen. Glasfasaden sitter på limträreglar med add-on-profiler som håller glaset. På detta sätt har projektets starka hållbarhetsprofil skärpts genom att 4,5 kilometer aluminiumprofiler ersatts med trä. Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner: De prefabricerade fasadelementen är byggda i eget system på Fasadglas fabrik i Hultsfred. Limträt kommer från Martinsons och add-on-profiler från Schüco. Motivering till varför projektet bör vinna: Detta är ett unikt samarbete där alla inblandade haft ett och samma fokus, nämligen att bygga CO2- snålt utan att göra avkall på design och funktion.

Gå till omröstningen

NR 14. MÖLNLYCKE P-HUS

MÖLNLYCKE

MÖLNLYCKE P-HUS
Foto: Kristoffer G

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Bergman & Höök
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Glasentreprenör: Fasadsystem i Stenkullen AB
Glasleverantör: Soltech Energy Solution & Forserum Safety glass
Byggsystem: Fasadsystem

Om projektet

Mölnlycke P-hus är början på solcellsfasader. I detta projekt fick vi uppdraget att beklä ett tråkigt P-hus och skapa något vackert men samtidigt bra för miljön. Fasadsystem i Stenkullen har tillsammans med Liljewall arkitekter skapat en design som ska påminna om textilkonstnären Viola Gråsten. Viola arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet och var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner. Solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till kreativa mönster och färgglada inslag samtidigt som den genererar närproducerad grön energi.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasaden består av fyra olika kulörer av transparenta solceller av typen ”Soltech Facade – Semitransparent”. Dessa kulörer är noggrant utvalda av Liljewall arkitekter för att återge Violas färgglada mönster. Konstruktionen och fasaddelarna är framtagna av Fasadsystem i Stenkullen och är skapad för att ge en ventilerad fasad med en stilren infästning och dolt kablage. Projektet innefattar totalt 1 248 paneler varav 1 104 paneler är solceller och resterande dummyglas.

Motivering till varför projektet bör vinna

Projektet bör vinna då detta banar väg för framtiden och den gröna omställningen. Vi behöver integrera och etablera mer solcellsfasader om vi ska klara av den gröna omställningen och hindra en framtida elkris. Projekt är ett fint exempel på hur man kan ta något som vanligtvis är väldigt tråkigt och skapa något roligt, modernt och vackert samtidigt som man gör nytta både ekologiskt och ekonomiskt. Projektet visar också hur man kan skapa fantastiska innemiljöer samtidigt som man skapar en vacker utsida.

Gå till omröstningen

NR 15. NODI

HOVÅS

NODI
Foto: Åke E:son Lindman

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Next Step Group
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: Lindelöf Glas & Metall
Glasleverantör: CG Glas
Byggsystem: Sapa 4150

Om projektet

Traditionen att bygga i trä genomgår just nu en renässans. Med anpassade regelverk, forskning och erfarenhet är det möjligt att skapa moderna träbyggnader som möter samtida behov. Särskilt i kombination med glas ger trä en känsla av värme, stabilitet och naturnärhet. I början av 2019 fick White Arkitekter i uppdrag av Next Step Group att designa ett av Nya Hovås landmärken. Den djärva designen har spelat en betydande roll för att skapa intresse för området i allmänhet och byggnaden i synnerhet. Fördelarna med trä är inte bara ett lågt klimatavtryck, Nodis djärva design bevisar att det i hög grad är ett estetiskt val. I Nodis fall har arkitekterna valt att arbeta med stora glaspartier och exponera så mycket av trästommen som möjligt för att synliggöra träets enkla men uttrycksfulla estetik.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasaden i glas, linaxbehandlat limträ och panel sätter en spännande och samtidigt varm prägel. Konstruktionen, som kombinerar lameller med stora glaspartier på entréplan, ger förbipasserande en inbjudande inblick i det inre utrymmet. Våningarna växer sig större med byggnadens höjd. På så sätt bidrar husets utformning till ett bättre inomhusklimat och skyddar tillsammans med det soldämpande glaset mot solens intensiva strålar utan att stänga ute ljuset. Monteringen av glaset innebar helt nya utmaningar på grund av utformningen, med 600 mm överhäng på varje våningsplan. Det exteriöra intrycket är en varierad fasad som andas trä och glas där alla glaspartier uppfattas som våningshöga. Omkring 40 procent av fasaden är fönsterglas. Interiört löper djupa sittnischer i trä längs hela insidan av fasaden, med glas från bänkarna upp till tak. Kraven på ljudisolering har också varit höga för att stänga ute buller från närliggande väg 158. Glaset skapar rymd och ljus som förstärker den påtagliga träkänslan med synliga träbjälkar i taket och träpaneler på väggarna.

Motivering till varför projektet bör vinna

Med kontorshuset Nodi har White framgångsrikt gjort ett designavtryck som stärker området Nya Hovås, från en redan mycket hög nivå. Hela vägen från skisser till inflyttning har arkitekternas och beställarens gemensamma ambition om attraktiv arkitektur varit ledstjärna i ett sällsynt välsynkroniserat samarbete. Nodi är Göteborgs, och ett av Sveriges första, kontorsbyggnader i trä. Naturmaterialet spelar en avgörande roll för känslan som direkt uppstår när man kliver in i byggnaden. Kombinationen av trä och glas ger ett lätt och transparent intryck. Med sin synliga trästomme, djupa sittnischer i trä längs hela insidan av fasaden, synliga träbjälkar i taket och träpaneler på väggarna bidrar Nodi också med de positiva hälsoeffekter som trä ger. Nodi visar hur användning av glas kan stärka arkitekturen och att djärv arkitektur kan sätta prägel på ett helt område visuellt, men också hur den kan locka framgångsrika företag med starka varumärken till en hel stadsdel.

Gå till omröstningen

Nr 16. PANORAMA, HANGAR 5

BROMMA

PANORAMA
Foto: Joakim Kröger och Anders Bobert

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: NCC Property Development
Arkitekt: Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU
Glasentreprenör: NCC Sverige AB
Glasleverantör: Klaasimeister
Byggsystem: Schüco FWS 50 och FWS 50 SG, Velux (glastak),speciallösning Sapa

Om projektet

Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största och mest intressanta utvecklingsområden utanför innerstaden. Arbetet går under namnet Brommastaden och här utgör Hangar 5, utvecklat av NCC Property Development, ett av de första nybyggnadsprojekten intill den nyöppnade tvärbanestationen Bromma Blocks. Kontorshusen ska i sina fasader andas allvar, med hög kvalité i material och arkitektonisk omsorg i detaljutförande, med en elegant representativitet. Varje byggnads gestaltning domineras också av respektive materialval: glas, mörkt tegel och värmebehandlat trä, slipad betong eller anodiserad aluminium. De skiftande fasaduttrycken bidrar till att känslan av storkvarter bryts upp. Kontorshuset Panorama är beläget i kvarterets nordvästra del och ger med sin böjda fasad och runda övre volym med glas och guldanodiserad aluminium stadsdelen ett nytt landmärke.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Utmaningen i gestaltningen var att med raka glas på ett effektfullt sätt uttrycka den runda formen. Genom en kugghjulsformad fasadutformning kan ett rakt glas i varje modul kombineras med en tät smyg av aluminium. Den runda formen hålls ihop av horisontella band vid bjälklagskant och murkrön. Genom att välja en guldanodiserad aluminiumplåt ges byggnaden ett varmt och välkomnade intryck som också förstärks ytterligare av både solens strålar och belysning nattetid, vilket ger upplevelsen av att byggnaden förändras under dygnets timmar. En förutsättning var också att glasningen skulle upplevas som våningshög samtidigt som energi och komfortkrav krävde en lägre andel transparant glas. Genom valet av SG-fog för horisontala fogar samt en kulör för de täta glasen som väl sammanfaller med de transparanta glasen i ton uppnås den vertikalitet och resning i fasaden som önskades. Projektet som helhet miljöcertifieras med ambitionen BREEAM Outstanding, BREEAMs högsta nivå. Detta genomsyrar hela projektet och glasfasaden har varit en stor del i att uppnå just Outstanding, vilket enbart fem kontorsprojekt i Sverige har uppnått. Ambitionen att uppnå denna miljöcertifiering medför flera förhöjda krav på glasfasaden och dess olika komponenter. För att optimera utblick och transparens i glas har en detaljerad studie utförts av behovet av solskyddsfaktor. Kravet på solskyddsfaktor trappar av i fasadens vinkling från väster till norr.

Motivering till varför projektet bör vinna

I stadsutvecklingsområdets transformation från industriområde till blandstad blir materialvalen och deras signalvärden viktiga. Hangarerna och lagerlokalernas dominanta och ofta slutna karaktärer har givit inspiration till en ny hantering av volymer och gestaltning. Hangar 5, där Panorama utgör kvarterets landmärke, syns utan att dominera och skapar något nytt i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Materialvalen har varit bärande för stadsbyggnadsidén där Stockholms stad varit drivande i sina ambitioner för en stad för alla. Glaset som material signalerar nystarten! Brommastaden har fått ett vackert hus.

Gå till omröstningen

NR. 17 PLATINAN

GÖTEBORG

PLATINAN
Foto: Endijs Gutmanis och Markus Esselmark

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Vasakronan
Arkitekt: EGA (Erik Giudice Architects)
Glasentreprenör: UPB AS
Glasleverantör: STIKLU CENTRS
Byggsystem: Elementfasad baserad på Schüco USC 65

Om projektet

Platinan är en ovanlig byggnad med en total bruttoarea på cirka 75 000 kvadratmeter som fördelar sig på 18 våningar. Byggnaden är täckt av 25 000 kvadratmeter glasfasad och gröna terrasser med utsikt över Göteborgs city och kommer att vara hem för kontor, hotell, restauranger och mötesplatser. Platinan ligger på fastigheten Gullbergsvass 3:3 (Kv Platinan), som avgränsas av Gullbergs Strandgata/Vikingsgatan/ E45 och Stadstjänaregatan. Arkitekturen är visuellt stark med en transparent fasad av glaselement och stora terrasser. Det är planerat att dess många terrasser ska planteras med träd, som kommer att reflektera glasfasaden och skapa effekten av oändlig grönska. Det finns också två stora atrier placerade mellan plan 6 och plan 19. Dessa atrier fyller byggnaden med mycket naturligt dagsljus. Projektet är fokuserat på olika hållbarhetslösningar och är byggt enligt LEEDcertifiering med målet att få högsta betyg Platinum.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Platinans imponerande glasfasad består av dubbelskalsfasad och Structural Glazing-element (glas limmade på ram). Båda typerna kombinerades och användes för att klara kraven på dagsljus och solenergitransmittans. Dubbelskalsfasader förbättrar ljudisoleringen och säkerställer den övergripande arkitektoniska visionen. Ett av kraven var så smala profiler som möjligt för att ge fasaden ett luftigt utseende. Därför utvecklades skräddarsydda lösningar med förstärkta profiler. Det fanns också ett krav på repklättring i dubbelskalsfasaden som skulle integreras i elementen – ytterligare en utmaning för ingenjörerna att hantera specificerade laster. Arkitekternas önskan var att Platinans fasad skulle se ut som om den bara består av glas, utan synliga profiler. För att uppnå detta användes Structural Glazing-element med ett speciellt steppat glas som limmades direkt på profilens frontyta (profilerna är täckta med glas). Limningsprocessen var också den en utmaning med mycket ansvar. De glas som har använts är Guardian extra och ultra-clear med SNX50- och SNX60-beläggningar och i dubbelskalsfasaden Saint-Gobain-diamant med beläggningen St Cool-Lite Bright Silver.

Motivering till varför projektet bör vinna

Platinan är ett enormt projekt med en bruttoarea på 75 000 m2 och en fasadyta på 25 000 m2. Fasaden består av mer än 2 700 enheter vars genomsnittliga storlek är 9,3 m2, de största enheterna är 16,3 m2. Detta är den största glasfasad som UPB hittills har producerat och monterat. Glasentreprenören levererade färdigbyggda dubbelskalselement och hängde upp dem direkt på byggarbetsplatsen, vilket säkerställde en färdig fasad efter elementinstallationen samt gav en hel del besparingar både vad gäller arbetsinsats och tid jämfört med det vanliga sättet att platsbygga. Dubbelskalsfasader gör att det framför elementet finns ett avskilt hålrum med utvändigt glas, en 600 mm bred spalt ger servicepersonal åtkomst i mellanrummet. Sammanräknat ger dubbelskalskonstruktionen och elementramen nästan 1 meter tjocka element (908 mm) vilket är tämligen unikt. Projektet har löst många tekniska utmaningar vilket har givit en unik lösning.

Gå till omröstningen

NR 18. PRISMA

HELSINGBORG

PRISMA
Foto: Jeanette Hägglund

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Wihlborgs
Arkitekt: EGA (Erik Giudice Architecture)
Glasentreprenör: Staticus
Glasleverantör: Guardian
Byggsystem: Wicona Wictec EL

Om projektet

Prisma – en framstående kontorsbyggnad i nio våningar belägen precis vid havet, i Helsingborgs hamn, nära centrum, vilket gör det till ett attraktivt läge för företag, restauranger samt förbipasserande. Byggnadens arkitektur återspeglar de skimrande havsvågorna och landskapet som omger hamnen. Sättet som ljuset reflekteras från fasaden skapar en illusion av att byggnaden är lätt och transparent, nästan smälter samman med himlen. En effekt som uppnåddes genom att täcka fasaden med stora vitoch gråfärgade emaljerade glastrianglar i måtten 3,9 x 2,4 meter. Specifikt för projektet har ett profilsystem utvecklats som möjliggör en unik fasad med 60-graders sluttande entréfasad och en 13-grader sluttande elementfasad. Byggnaden består av 592 fasadelement (vanliga raka fasadelement samt 46 extremt stora hörnelement, varav 11 i komplexa geometrier) som designats, tillverkats och installerats av Staticus-teamet. Arbetsytan är nästan 6 000 kvadratmeter.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Utförandet baseras på profilsystemet Wictec EL med 17 skräddarsydda profiler och fem EPDM-gummipackningar. Lufttäthet klass AE (750 Pa), låg värmeöverföringskoefficient (U-värde) 0,50 W/m²K, regntäthet klass R7 (600 Pa). Läget vid havet ställer tuffa krav på fasaden vad gäller vind och regn samt korrosion. För att uppnå fasadens lätta utseende och för att implementera arkitektens vision användes 50/50 transparent och icke-transparent glas. Det triangulära glaset som bildar elementfasaden stöds endast i det lägsta hörnet i varje ruta. Därför utvecklades en speciallösning, ett stål- och aluminiumprofilsystem särskilt för detta projekt.

Motivering till varför projektet bör vinna

För att uppfylla arkitektens vision, och för att tillverka de 3D-formade prefabricerade elementen, användes en stål- och aluminiumhybridram baserad på Wictec EL-profilsystemet med 23 skräddarsydda profiler och fem förseglingar. Svårigheten att bryta upp de fasaddelar som reflekterar mer ljus löstes på ett enhetligt sätt, vilket innebar att elementen sedan kunde installeras från insidan av byggnaden utan ytterligare aktiviteter på plats. De triangulära glasen som bildar elementfasaden stöds endast i det lägsta hörnet i varje ruta vilket krävde ett speciellt stöd för att kunna implementera lösningen. De vanliga hörnstyckena av aluminium som behövdes för att ansluta ramen ersattes med specialkonstruktioner i stål. En av de svåraste, men också vackraste utmaningarna i projektet var att implementera en 60-graders lutad prefabricerad ”stick”-entréfasad för vilken en icke-standard SG-systemlösning i aluminium utvecklades specifikt för projektet.

Gå till omröstningen

NR 19. S-HUSET HÖGSKOLAN I HALMSTAD

HALMSTAD

S-HUSET
Foto: S-Huset

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Intea Fastigheter AB
Arkitekt: Fredblad Arkitekter
Glasentreprenör: Preconal
Glasleverantör: Pilkington och Q4Glass
Byggsystem: Sapa

Om projektet

I dagens värld är återvinning och återanvändning ett allt hetare diskussionsämne. I projektet Högskolan i Halmstad Hus-S så möts det gamla och det nya. En gammal industribyggnad från 40-talet om 3 000 kvadratmeter golvyta som tillförts en tillbyggnad men också ett rejält ansiktslyft. Fyra nya våningsplan har adderats inom den befintliga volymen. Den äldre industriella atmosfären smälter sömlöst ihop med det nya moderna uttrycket med nya fönster, glastak och glaspartier. Byggnadens ursprungliga karaktär har varsamt tagits i beaktande och berikats med moderna glaspartier som har gjort att byggnaden erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver. De nya glaspartierna har integrerad solavskärmning och screentryckta glas. S-huset har en takhöjd på 18 meter och längst upp i taket har ett stort glastak placerats. Detta ger generöst med naturligt ljus och förutsättningar för en lärandemiljö där både elever och lärare kan nå nya höjder. Till byggnaden har även en ny huvudentré med eget formspråk och identitet uppförts vilket symboliserar mötet mellan gammalt och nytt, samt mötet mellan tidigare kunskap och fortsatt lärande.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasader utförda i Sapa 4150 och lanterniner i Sapa 5050. Dörrar Sapa 2086. För att säkerställa tillräcklig ljustransmission och solskydd i fasader och fönster valdes glas Cool-Lite Xtreme 70/33 samt markisoletter. Lt0 63 procent och g=0,3, utan markisoletter. I lanterninen var kravet på ljustransmission högre vilket löstes med ett treglas energi med Lt=72 procent och g-värde 0,51. På den stora entréfasaden mot söder ersattes markisoletter med fasta solskyddslameller Sapa Wing 300 med 15 graders lutning. På de täta fälten monterades emaljerat fasadglas i Ral 7011.

Motivering till varför projektet bör vinna

Projektets alla deltagare har samverkat för att sinnrikt plocka fram själen i en innan projektstart intetsägande industribyggnad. Det är inte den mest avancerade glaslösningen men väldigt mycket tid har lagts på att anpassa glas och partier till den befintliga byggnaden. Att kunna kombinera olika tidsepoker är en avancerad lösning i sig. Med glaslösningarna i byggnaden så adderas den rustika industrikänslan en modern touch som skapar en universell och närvarande känsla. Att projektet inte är ett nybygge utan tar tillvara det som redan finns runt omkring oss ligger helt rätt i tiden. Byggnadens gamla karaktär finslipas med moderna glaspartier som ger en slutprodukt som är miljöklassad och en fusion mellan nu och då.

Gå till omröstningen

NR 20. SARA KULTURHUS

SKELLEFTEÅ

SARA KULTURHUS
Foto: Lignas och Åke E:son Lindman

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Skellefteå kommun
Arkitekt: White Arkitekter AB
Glasentreprenör: Lignas UAB
Glasleverantör: Guardian Glass
Byggsystem: Aluprof – aluminiumsystem, Raico – träglassystem

Om projektet 

Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus. Med sina 20 våningar är det stadens nya landmärke och vardagsrum. Den klimatpositiva byggnaden har satt Skellefteå på världskartan och blivit en internationell ledstjärna för hållbar arkitektur och konstruktion. I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander, Västerbottensteatern, det nya Stadsbiblioteket och The Wood Hotel med tillhörande restaurang, spa och konferenscenter. Kulturhuset är ett multifunktionellt och tranformativt hus som möjliggör kulturverksamhet, evenemang och möten. Olika funktioner ska kunna samnyttja ytor och skapa synergieffekter som gör byggnaden lätt att driva och effektivt använda. Placerad på Skellefteås mest centrala tomt mellan det stora torget och vad som kommer bli den nya tågstationen, blir byggnaden ett naturligt nav med entréer som vetter ut mot alla sidor.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Byggnaden består utav två olika fasadsystem: Kulturhuset: I sockeldelen har ett helglasat enkelglassystem (treglas) med utvändiga limträlameller använts för att exponera träkonstruktionen i de stora foajéerna och visa vilka aktiviteter som pågår i byggnaden. Limträlamellerna är fästa med ett klick-on system som döljer profilerna genom de stora glaspartierna. Systemet bärs upp av en stomme i trä och har fast glasning med motoriserade ventilationsluckor som möjliggör naturlig ventilation. Rummen innanför kan bli upp till 12 meter höga. I taket finns även låglutande glaslanterniner som släpper ner dagsljus djupt in i byggnaden. Hotell: Höghuset är ett nytt landmärke, placerat i stadens centrum som kan ses från alla håll. För att spegla himmelsljuset, maximera utsikten från hotellrummen och på samma gång visa upp hisskärnorna som är konstruerade helt i KL-trä så har en dubbelglasfasad använts. Dubbelglasfasaden är utförd med så kallad korridorslösning och har ett specialframtaget horisontellt ventilationsgaller mellan varje våningsplan för att optimerat självdraget. På sommaren så vädras varm luft ut och på vintern så fungerar dubbelglasfasaden som en värmekudde samtidigt som den skyddar den mellanliggande solavskärmningen.

Motivering till varför projektet bör vinna

I Sara Kulturhus spelar glaset en avgörande roll för funktion, upplevelse och gestaltning. Tillsammans med den innovativa trästommen öppnar glaset upp kulturhuset mot staden för att bjuda in besökare och ge liv till omgivande gator. Hotellets helglasade högdel utnyttjar dagsljuset maximalt och ger storslagna utsikter över stad och natur. Sara Kulturhus arbetar på ett hållbart sätt med generösa glasade ytor. Byggnaden är koldioxidneutral och till och med klimatpositiv över sin livscykel, med både påverkan från material, transporter, bygge och energianvändning i drift inräknat. Genomarbetade lösningar för solavskärmning har möjliggjort transparenta glas som visar upp livet i huset och den innovativa trästommen även dagtid.

Gå till omröstningen

NR 21. SERGELHUSET

STOCKHOLM

SERGELHUSET
Foto: Ina Andreolli

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Vasakronan AB
Arkitekt: Equator Stockholm AB
Glasentreprenör: Staticus Group Uab / Staticus Sverige AB
Glasleverantör: Guardian och AGC
Byggsystem: Schüco speciallösning

Om projektet

Kv. Hästskon 12, eller Sergelhuset, är ett kvarter delat i flera huskroppar, sammanbundna under mark i flera plan. Fastigheten har 2017–2020 genomgått en omfattande omdaning med på-/tillbyggnad, helrenovering interiört samt nya fasader för alla byggnadsdelar. Malmskillnadsgatan 40 ligger mitt i kvarteret, där fasaden tillåtits en mer levande differentierad kvartersgestaltning, jämfört med de delar av kvarteret som syns från Sergels torg som fått en stramare utformning mer i linje med torgets modernistiska komposition. Uppe på Brunkebergsåsen skimrar Malmskillnadsgatan 40 med en ljus, guldglimrande plåt- och glasfasad, som en del av Malmskillnadsgatans omvandling.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Glasfasaden på Malmskillnadsgatan 40 består av fasadelement klädda med profilerat, gjutet, linjeglas framför en guldskimrande anodiserad plåt. Plåten och glaset samverkar för att motverka en stum fasad med hårda reflektioner och istället skapa en fasad med djup, textur, och rörelse som skimrar i olika nyans beroende på vinkel. Linjeglaspanelerna är infästa framför plåten med guldanodiserade lister och clips, detaljerade med skuggfläns för ökad bearbetningsgrad. Sockelvåningen mot Malmskillnadsgatan består av uppglasade skyltfönster, många med vikpartier för att öppna upp verksamheterna för uteserveringar. Ovan dessa löper ett kontinuerligt skyltläge bestående av glas framför en reflekterande guldanodiserad plåt, likt huvudfasaden men här med en LED-belysningslist mellan plåt och glas vilket skapar ett kontinuerligt band av ljus längs med gatan.

Motivering till varför projektet bör vinna

Malmskillnadsgatan har i och med ombyggnaden vitaliserats i form av ett stråk som kopplar samman City med Brunkebergstorg och vidare mot vattnet. Borta är stigmat från förr, en bakgata har blivit smakgata med barer, restauranger och verksamheter som aktiverar gatan över hela dygnet. Plåt- och glasfasaden ljusar upp medan sockelfasaden binder samman gaturummet med ett ljusband där skyltar annonserar verksamheterna och skapar ett stråk av ljus som leder genom ett kvarter där människor vill vistas. Hela fastighetsomvandlingen har skett med höga miljöambitioner. Sergelhuset är nu miljöcertifierat enligt LEED v.4 Platinum och blev årets LEED-byggnad 2020. De nya fasaderna bidrar att hålla nere energiförbrukningen och valet av fasadmaterial och materialbehandlingar har skett med miljökrav i beaktande, för fasader som hållbara och klimatsmarta.

Gå till omröstningen

NR 22. STOCKHOLM NEW

HAMMARBY SJÖSTAD

STOCKHOLM NEW
Foto: Jeanette Hägglund

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Skanska
Arkitekt: Sauerbruch Hutton
Glasentreprenör: Staticus
Glasleverantör: Saint-Gobain
Byggsystem: Wicona WICTEC EL

Om projektet

Stockholm New – en 102 meter hög kontorsskyskrapa byggd i södra Stockholm. Eftersom den är en av stadens högsta skyskrapor gör dess stjärnliknande form och färgstarka uttryck den till ett distinkt orienterings- och landmärke i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Tornet har 27 våningar, där varje våning gradvis utökar sin omkrets med 283 mm, vilket gör den översta våningen nästan åtta meter större än den första, och maximerar utrymmet som byggnaden har att erbjuda sina hyresgäster inom detaljhandel, kontor och restaurang med skybar. Den färgglada exteriörfasaden är en kombination av prefabricerat och platsbyggt, uppbyggd av tredimensionella pressade profiler som antingen är anodiserade eller målade, med emaljglasdetaljer i tio olika färger utvecklade exklusivt för detta projekt. Utbudet av livfulla fasadfärger och de två baldakinerna, som är formade som plana vingar och tillverkade av blankpolerat rostfritt stål, valdes för att lysa upp staden under de mörka vintermånaderna när många längtar efter att se solljuset.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Ett prefabricerat Wicona fasadsystem baserat på profilsystemet WICTEC EL med 23 skräddarsydda profiler och fem EPDM-gummipackningar särskilt framtagna för projektet. Fasadsystemet som har tillverkats, levererats och monterats av Staticus har designats med mycket låg värmeöverföringskoefficient (U-värde), samt låg solenergitransmittans (g-värde) samtidigt som man försöker upprätthålla maximal möjlig dagsljusgenomsläpplighet (LT-värde). Typisk fasadenhet, i storlek 2 400 x 3 650 mm, U-värde 0,49 W/m²K (glasparti 28,38 procent, ram 14,14 procent, paneler 57,47 procent). I nära samarbete med projektets VVS-ingenjörer har man med det specialdesignade kylsystemet (högtemperatur självreglerande kylning) kunnat minska behovet av kylenergi, öka användningen av förnybar energi, möjliggöra en bättre termisk komfort under sommaren och samtidigt maximera dagsljuset för användarna av byggnaden. Dessa faktorer bidrar mycket till att uppfylla kriterierna energi, termisk komfort och dagsljus i LEED.

Motivering till varför projektet bör vinna

En multifärgad skyskrapefasad har blivit områdets landmärke. Superstora element som är nästan två våningar höga i entrén, prefabricerade aluminiumfasadsystem, fönster och dörrar och designade fasadbeklädnader har tillverkats och installerats. 1 800 element med måtten 2,4 x 3,6 m omsluter den 15 000 kvadratmeter stora exteriören. Teamet fann en lösning för att kunna installera prefabricerade element i den steppade fasaden. På grund av byggnadens komplexa läge - omgiven av en väg och spårväg - utförde teamet fasadinstallationsarbeten från insidan av byggnaden. Staticus har bidragit till en tredjedel (31 procent) av hållbarhetskriterievärdena för att få poäng för återvunnet innehåll och 5 procent av det kriterievärdet för att uppnå poäng för regionala material. Materialen klarade Byggvarubedömningens krav avseende ursprung, kemikalieinnehåll och miljöpåverkan under livscykeln.

Gå till omröstningen

NR 23. UNI3 BY GEELY

GÖTEBORG

UNI3 BY GEELY
Foto: Uni3 by Geely

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: BRA AB
Arkitekt: Arkitektbyrån Design
Glasentreprenör: Göteborgs Glasmästeri AB, UPB
Glasleverantör: Press Glas, Deventa
Byggsystem: Bl a Sapa 4150 FSG

Om projektet

Framtiden skapas på Lindholmen i Göteborgs historiska varvsområde. Det är här nya lösningar tas fram av de mest lovande talangerna inom teknik och fordonsindustri. Inte så konstigt att Geely valt att bygga sitt första innovationscenter utanför Kina på just Lindholmen. Det pågående bygget av Geely Innovation Centre är ett av de största byggprojekten i Göteborg. Arkitektbyrån Design ansvarar för utveckling av masterplan, övergripande designkoncept, gestaltning och projektering för fyra av byggnaderna. Vi ska se till att 100 000 kvadratmeter byggnadsyta vid Lindholmsallén får ett fantastiskt läge vid vattnet och blir en integrerad del av staden. Idén är att varje byggnad ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Inspiration till arkitekturen hämtas från den lokala varvshistorien och kombineras med urbanitet och innovativ teknik. Byggnadernas bas blir i handslaget tegel. De övriga våningarna i lätta volymer av glas. Här kommer öst möta väst, hantverk möta hi-tech. Med restauranger, butiker och besöksutrymmen i bottenplan skapas sociala ytor och i mitten finns en gemensam innergård som uppmuntrar till möten, samarbeten och interaktion. Byggnaderna är ibruktagna och full aktivitet pågår.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Glaset har en central del i dessa byggnader då både täta och genomsiktliga delar av fasaderna i huvudsak består av glas. En kombination av platsbyggnation och elementbyggeri har det varit i fasaderna där mycket kraft har lagts på att hitta smäckra lösningar. Den stora courtyarden täcks av ett glastak som bärs upp av en konstruktion som i sin tur tydliggör byggnadens olika vinklar på ett vackert sätt. Glastaket är en smäcker Structural Glazing-konstruktion som är fin att betrakta ovanifrån. Även inne på courtyarden har glaset en central roll i de interiöra fasaderna, framför allt på bryggan som löper tvärs igenom och har helglasade väggar. På liknande sätt är den mindre kontorsbyggnaden uppbyggd. Den stora skillnaden här är sockelvåningens utformning som består av betongelement med hål i mur i stället för tegel. Den större byggnaden är cirka 55 000 kvadratmeter och den mindre cirka 3 500 kvadratmeter.

Motivering till varför projektet bör vinna

Den övergripande gestaltningsidén genom projektet är transparanta glasboxar som står på en stabil grund av sten. Det kopplar till svensk tradition med våra glasbruk som är mycket populära i Asien. Vi har också arbetat med de fem elementen, trä, vatten, jord, metall, eld och givit varje element en färg som grönt för trä och blått för vatten vilket är representerat i den större byggnaden genom olika toner i det transparenta glaset samt det bakmålade glaset. Utöver det har vi låtit glaset ha huvudrollen i den stora courtyarden genom det mäktiga glastaket som släpper in dagsljus samt glas i gångbron som förbinder huskropparna med varandra och löper rakt över courtyarden. Vi har arbetat medvetet och noggrant med detaljerna för infästning av glas/fönster i mur samt uppbyggnad av elementfasaden som är helt i glas.

Gå till omröstningen

NR 24. VÅGHUSET

GÖTEBORG

VÅGHUSET
Foto: Anders Boberg och Mattias Lind

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: NCC PD
Arkitekt: White arkitekter
Glasentreprenör: Staticus Sverige AB
Glasleverantör: Guardian, AGC, Saint-Gobain
Byggsystem: Wicona WICTEC EL SK, WICTEC 50 SG, WICSLIDE 65, WICSTYLE 65

Om projektet

Våghuset har hämtat sin inspiration från det som en gång formade både staden och den stadsdel där Våghuset ligger. Bästa läget för en ny stad på 1600-talet var i skärningspunkten mellan Göta älv och Västerhavet, där vatten möter vatten. Omsatt till arkitektur kan man säga att vattnet gett inspiration till både husets materialitet och dess form. Byggnadens exteriöra glas är lika blankt och reflekterande som vatten. Även den lokala historien på platsen vid Järntorget inspirerar. Sveriges viktigaste exportvaror förr var järn och koppar och innan metallerna lastades på båt skulle de vägas på stadens järnvåg. Intressant för projektet är att järnvågen på 17- och 1800-talen låg på platsen där Våghuset idag står. Våghusets form berättar om platsens historia genom sin kolossala vågformade gavel. Våghuset är ett renodlat kontorshus anpassat för ett stort antal hyresgäster. Huset ingår i det stora stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasaden är uppbyggd av horisontella band. Ömsom i kolsvart genomfärgat glas, ömsom transparent treglas för ljus och kontakt. Banden formas olika på olika våningar vilket gör att byggnaden är anpassad till platsens förutsättningar. Fasaden är en prefabricerad fasad med ett yttre glasskikt av Structural Glazingtyp för att uppnå en så homogen blank yta som möjligt. Undersidor på överhängen är också gjord av svart genomfärgat glas som är infäst med synliga infällda rostfria beslag som framhäver glasets mönsterbild. Täta delar av entrévåningens fasad är klädda med treglaspartier där innersta glaset är spegelglas och insidan av yttersta glaset är screentryckt med vågformat svart mönster. Denna fasadtyp har även utförts i husets rundade hörn. Fasadernas kontinuerliga form med rundade hörn, dess fönsterband och den transparenta glastypen gör att insidan får en otvungen och generös kontakt med omgivande stadslandskap. Innanför vågen bjuder huset på exteriörens expressiva karaktär även i den interiöra upplevelsen. Fasaden har en integrerad belysningslösning i fasadprofilerna som sitter monterade på insidan glaset och löper runt byggnaden i alla plan. På så vis kommer byggnadens form att framträda i kvälls-, natt- och i vintermörkret. Fasaden är noggrant studerad för att möta de höga kravställningar som ställdes avseende dagsljus, täthet, U-värde samt att inget utvändigt solskydd skulle användas.

Motivering till varför projektet bör vinna

Våghuset är helt unikt i sin form och är byggt med en fasad av 100 procent glas. Formen bygger på en enkel geometri bestående av halvcirkelformade segment som sammanlänkade ger huset formen av en våg. Enkel i sin form, expressiv i sitt uttryck. I hamnstäder av aktning runt hela världen har det stora gavelmotivet alltid vänts mot hamninloppet och de influenser som kom från andra sidan havet. Våghuset gör tvärtom och vänder det stora gavelmotivet in mot staden och välkomnar de mångkulturella influenser som präglar stadslivet i vår samtid. Få byggnader har på ett lika tydligt sätt gjort historien till en bild av samtiden och trots sin ringa ålder är Våghuset redan ett av Göteborgs välkända ansikten. Våghuset är en byggnad som definierar sin stad.

Gå till omröstningen

NR 25. VÄXJÖ STATIONS- OCH KOMMUNHUS

VÄXJÖ

VÄXJÖ STATIONS- OCH KOMMUNHUS
Foto: Växjö stations- och kommunhus

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: VÖFAB
Arkitekt: White Arkitekter / SWECO Architects
Glasentreprenör: UBA Glas & Fasad AB
Glasleverantör: Guardian genom Q4 Glass
Byggsystem: Schüco FWS 50, AWS 75.SI

Om projektet

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett nytt kommunhus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa. Platsen för byggnaden är Växjö norra stationsområde, längs med Norra Järnvägsgatan. Kommunhuset ska vara möjligheternas plats. Här ska anställda, förtroendevalda och medborgare mötas. En modern och inspirerande plats för både besökare och anställda med fokus på smart logistik och yteffektivt byggande. Placeringen ska bidra till kommunhusets attraktivitet och synlighet i staden. Stationen är porten till staden. Här får besökare och turister sitt första intryck av Växjö. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus. I byggnaden ska det också skapas plats för ”Växjös vardagsrum”, stationens hjärta. Målet är att det ska bli stationens och Växjös sociala knutpunkt och även ha en viktig roll som kommunikationsstråk.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Fasaderna i markplan och plan två är utförda i ett traditionellt fasadsystem med höga krav avseende ljusinsläpp, isolering, säkerhet och ljudkrav. Fasaderna på södra och västra sidan högre upp i huset är en utfackningsvägg med fönster och en yttre dekorfasad för att skapa en levande fasad. Glastaken mot norr och öster är monterade ovanpå en KL-stomme och är delvis transparenta och har samma typ av yttre dubbelfasad. I taket finns både system för vattenavrinning och snörasskydd integrerat. De stora branta takytorna och glasstorlekarna har varit utmanande att hantera både vid projektering men främst montage.

Motivering till varför projektet bör vinna

Ett projekt med mycket teknik och en helt ny objektsanpassad tekniskt komplicerad fasadinfästning för dubbelfasadens glas i fasad och på tak.

Gå till omröstningen

NR 26. ÖSTERMALMS SALUHALL OCH HOTELL 

STOCKHOLM

ÖSTERMALMS SALUHALL OCH HOTELL
Foto: Åke E:son Lindman

PROJEKTBESKRIVNING

Byggherre: Stockholms Stad
Arkitekt: Tengbom
Glasentreprenör: Lanik
Glasleverantör: Cristec, Saint Gobain
Byggsystem: Lanik Single Layer Structure

Om projektet

Saluhallens ursprungliga planlösning i stjärnform har återställts för att gagna handel och skapa tydligare gångstråk. De stora bågade fönstren och originalentréerna har renoverats samtidigt som gatulokalerna blivit restauranger som samspelar med den närliggande stadsmiljön. Ytterligare funktioner som adderats för att skapa nya upplevelser är långa balkonger med sittplatser för restauranggäster. Hotellets utveckling från ett bostadshus från 1800-talet och en gammal karamellfabrik från 1910 har krävt omfattande ändringar av den befintliga planlösningen. De befintliga byggnadernas fasader har varsamt renoverats och kompletterats med en modern tillbyggnad i handslagen tegel som tillsammans ringar in innegården. Den ljusfyllda innegården är täckt med ett elegant böljande glastak som skapar en känsla av öppenhet.

Beskrivning av glaslösningen och dess funktioner

Hotellets innergård är täckt med en ”single layer structure” av glas och stål som är minimal i sitt uttryck och har en effektiv strukturell lösning för att spänna fritt över den 650 kvadratmeter stora ytan. Taket har en viktig funktion i att släppa in maximalt dagsljus men också för att bevara känslan av att vara utomhus. Innergårdens takfötter varierar kraftigt i höjd och form. Detta i kombination med behovet att inte negativt påverka befintliga lägenhetsfönster i brandväggen med grannfastigheten var en utmaning vid utformningen av innegårdens glastak. Den resulterande designen har en minimal böjning i två riktningar. Formen är lik en böljande våg som tar sig neråt i höjd för att följa takfoten och ligga så lågt som möjligt framför grannfastighetens lägenhetsfönster. Takets horisontala krafter motverkas av smäckra dragstag som spänner över innergårdens korta spännvidd. Undersidan av taket är försett med sprinklers som ett brandskydd för stommen. Glaset är fastmonterat och brandgasevakuering är möjlig genom luckor i sargen som sträcker sig mellan befintliga byggnadsdelar och glastaket. Den komplexa formen har möjliggjorts genom digital teknik med en parametrisk modell framtagen av arkitekten för att rationalisera den komplexa tredimensionella formen. Glaset och stommen är triangulära med variationer i mått mellan de olika delarna. Genom den parametriska modellen kunde vi minimera antal variationer och underlätta samordning av olika delar under tillverkning och montering på plats.

Motivering till varför projektet bör vinna

Hotellets innergård har fått ett elegant och transparent glastak som har minimal påverkan på fastighetens kulturhistoriska värde och omgivning. Genom avancerad digital teknik har arkitekten lyckats ta fram en komplex tredimensionell lösning till en svår utmaning. Lösningen verkar för betraktaren både enkel och ansträngningslös i sitt genomförande. Besökare till hotellets innergård får en bekväm utomhuskänsla skyddat från klimatvariationer året runt. Laniks anpassningsbara ”single layer structure” glas- och stålsystem har gjort det möjligt att tillverka och montera den komplexa formen både ekonomiskt- och tidseffektivt.

Relaterade sidor: