Byggnads varslar Installatörsföretagen om strejk

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-05-12 16:27

Byggnads har idag (12 maj) sagt upp Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och varslat Installatörsföretagen om stridsåtgärder i form av strejk och blockad. Stridsåtgärderna träder i kraft 24 maj kl. 09:00 om inte parterna kommer överens om ett nytt avtal.

Henrik Junzell
Henrik Junzell

– Detta har inte varit en förhandling, utan ultimatum utställda av Byggnads. Det är oansvarigt och spär på den ekonomiska osäkerhet som redan finns. Bostadsbyggande och underhåll faller kraftigt i år och installationsvolymerna minskar som en följd av det, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Oenigheten handlar i stora drag om att Byggnads vill genomföra radikala förändringar i de regler som styr hur man kan anlita underentreprenörer, vilket Installatörsföretagen inte tycker är en bra idé.

– Verksamheten inom hela bygg- och installationssektorn består av olika projekt, stora som små. Projektens komplexitet och olika faser gör att bemanning av dessa projekt behöver göras på olika sätt. Viss del av projektet kan göras med egen personal, vissa delar behöver förstärkas antingen med specialistkompetens eller med fler arbetstagare, säger Henrik.

Förenklade regler behövs

Enligt Installatörsföretagen innehåller kollektivavtalet idag förenklade regler för att hantera olika behov av bemanning, regler som de menar är en förutsättning för en välfungerande bransch.  

– Vi har sunda och konkurrenskraftiga företag i vår bransch, men de behöver smidiga villkor för att kunna bemanna sina projekt. Det system vi har idag genom kollektivavtalen fungerar bra. Vi har ytterst få tvister i systemet idag, vilket talar emot de genomgripande förändringar som Byggnads kräver, säger Henrik.

Några av anledningarna till varför möjligheten att kunna bemanna projekt genom förenklade regler i kollektivavtalet är avgörande för en väl fungerade bransch med hög sysselsättning för alla:

  • Verksamheten inom bygg- och installationssektorn består av olika projekt, stora som små. Det finns ingen konstant verksamhet i form av ex tillverkningsindustri eller besöksnäring 
  • Varje projekt består av olika faser där olika specialistkompetenser behövs. Vissa faser kräver mycket arbetstimmar och personal, andra färre  
  • Projektens komplexitet och olika faser gör att bemanning av dessa projekt behöver göras på olika sätt
  • Viss del av projektet kan göras med egen personal, vissa delar behöver förstärkas antingen med specialistkompetens eller med fler arbetstagare
  • Kollektivavtalet innehåller olika förenklade regler för att hantera detta behov. Förenklade regler som är en förutsättning för en välfungerande bransch

Här kan du läsa mer om Byggnads varsel

Nytt Glasmästeriavtal tecknat

Den 9 maj tecknade Glasbranschföreningen och Byggnads en ny överenskommelse om ett nytt Glasmästeriavtal. Avtalet följer märket på 7,4 procent över 24 månader. Läs mer…